www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] Expozitia ca (micro)oras, 22 noiembrie 2011, Iasi
Catalin Gheorghe on Thu, 17 Nov 2011 20:25:26 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Expozitia ca (micro)oras, 22 noiembrie 2011, Iasi


22 noiembrie
- 2 decembrie 2011
foyerul Teatrului
pentru Copii Åi Tineret âLuceafÄrulâ IaÅi
deschiderea:
22 noiembrie 2011, ora 6 pm

ExpoziÅia ca
(micro)oraÅ
curator:
CÄtÄlin Gheorghe
artiÅti: Dan
Acostioaei, LuminiÅa Apostu + IonuÅ Toma, Matei Bejenaru, Lavinia German,
Andrei Nacu, Dumitru Oboroc, SATELLITE, Bogdan Teodorescu
Â
ExpoziÅia ca
(micro)oraÅ este un proiect de arheologie a arhitecturii Åi de
diagramare a intervenÅionismului urban, de criticÄ a stilurilor expoziÅionale
locale Åi de schimbare vizualÄ, realizat cu sprijinul Fondului ElysÃe pentru
proiecte culturale franco-germane Ãn terÅe ÅÄri.
Â
Organizatori: Centrul Cultural Francez IaÅi Åi Centrul Cultural German IaÅi Ãn
parteneriat cu Universitatea de Arte âGeorge Enescuâ IaÅi, AsociaÅia Vector IaÅi,
AsociaÅia StudenÅilor ArhitecÅi din IaÅi, Facultatea de ArhitecturÄ âG.M.
Cantacuzinoâ din IaÅi, Departamentul de JurnalisticÄ Åi ÅtiinÅele ComunicÄrii
(Facultatea de Litere, Universitatea âAl. I. Cuzaâ IaÅi) Åi Teatrul pentru
Copii Åi Tineret âLuceafÄrulâ IaÅi.
Â
Concept:
Acest proiect a pornit de la
premisa contextulÄ a unei regÃndiri reflexive, investigative Åi practice a influenÅelor
reciproce dintre elemente ale arhitecturii urbane din oraÅul IaÅi Åi componente
informale ale designului expoziÅional, cu consecinÅele lor directe asupra
formele vieÅii locuitorilor oraÅului. Expresiile de caz ale designului Åi
arhitecturii vieÅii urbane locale sunt reconsiderate Ãntr-un design
arhitectural expoziÅional care ilustreazÄ forme nevralgice de criticalitate Åi
creativitate. 
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ DesfÄÅurat
pe parcursul unui an, proiectul ExpoziÅia ca micro-oraÅ a vizat dezvoltarea
relaÅionalÄ Åi educaÅionalÄ a atitudinilor critice Åi aptitudinilor creative
ale studenÅilor de la facultÄÅile de Arte, Design Åi ArhitecturÄ prin intermediul
facilitÄrii unui schimb profesional de dezbateri performative Åi a unei
producÅii de lucrÄri de artÄ instalativÄ Ãn cadrul a douÄ module de lucru care au
implicat participarea colaborativÄ a 2 invitaÅi din spaÅiul franco-german
(Tilman Wendland Åi Guillaume Desanges), studenÅi din IaÅi Åi artiÅti locali
(care ÃÅi expun lucrÄrile Ãn expoziÅia finalÄ).
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Schimbarea vizualÄ, a
modalitÄÅii de a gÃndi interdisciplinar Åi colaborativ stilul expoziÅiilor de
arte, a devenit o temÄ de lucru relevantÄ nu doar pentru artiÅtii vizuali, ci
Åi pentru designerii Åi arhitecÅii din aceeaÅi generaÅie. Acest proiect a
propus crearea oportunitÄÅii lucrului-Ãn-comun al studenÅilor din ariile
artelor vizuale, designului Åi arhitecturii Ãntr-un cadru informal Åi
pragmatic. Ãn proiect au fost integrate Åi studii de analizÄ criticÄ a
abordÄrii designului Åi arhitecturii Ãn spaÅiul urban local, precum Åi
cercetÄri de teren realizate de studenÅii de la facultÄÅile de Sociologie Åi
Jurnalism. 
Â
ExpoziÅia va
fi deschisÄ zilnic Ãntre orele 11 am - 3 pm.
Â
MarÅi, 29
noiembrie, ora 6 pm, Ãn Sala micÄ aTeatrului pentru Copii Åi
Tineret âLuceafÄrulâÂIaÅi vor avea loc o serie de prezentÄri Åi o
dezbatere publicÄ pe teme generate de cultura vizualÄ urbanÄ, de la teatru la
architecturÄ.
Â
Ãn deschiderea expoziÅiei se va lansa Åi o nouÄ ediÅie a publicaÅiei
bilingve "Vector - cercetare criticÄ Ãn context: ExpoziÅia ca (micro)oraÅ",
editor: CÄtÄlin Gheorghe, AsociaÅia Vector, IaÅi, 2011.
Â
PublicaÅia este realizatÄ cu sprijinul AdministraÅiei Fondului Cultural
NaÅional Åi al Centrului Cultural German IaÅi.
Â
Cuprins: 
* CÄtÄlin Gheorghe, ExpoziÅia
ca mod de intervenÅie Ãn oraÅ; * Kristina Lee Podesva, Controlul timpului ÃnseamnÄ totul (sau aÅa pare sÄ fie Ãn ultima vreme); * Claire Doherty,Evenimentul;
* Mimi Zeiger, Cutia de unelte a intervenÅionistului; * Guillaume
DÃsanges, Tractatus Logico-Artisticus; * Tilman Wendland, insert design
expoziÅional; * contribuÅii ale artiÅtilor locali: ÂDan Acostioaei, Green
Park; Matei Bejenaru, The city of the future [â]; Lavinia German, On
the margins of the revanchist city; Florin LÄzÄrescu, Zo-oraÅul /
Zoo-city; Andrei Nacu, Bahlui; Dumitru Oboroc, Oboroc feat.
Tiravanija; SATELLITE, Flatten area â âSugar, spice and everything
nice!â; Bogdan Teodorescu, On the aesthetics of the city; *
contribuÅii ale studenÅilor de la Arte: LuminiÅa Apostu Åi IonuÅ Toma; Alex
GheorghiÅÄ; Octavian Tudose; * contribuÅii ale studenÅilor de la ArhitecturÄ:
IonuÅ Ariton & Cornelia RevuleÅ; Marius Boghian; Cosmin CÄdere & Adina
Prisecariu; Ioana Ciobanu & CÄtÄlina Rusanovschi; Åtefan Radu Pintilie
& Samuel Åtefan; Sergiu Popa; * contribuÅii ale studenÅilor de la
Jurnalism: Raluca Tronaru, Monica Grecu, Andra NeÅu, Ètefan Aniculaesei: Fabrica
de Èigarete din IaÈi â de la prosperitate la ruinÄ; * interviu sociologic: Daniela AcÄtÄnoaiei, sociolog, interviu cu
Gheorghe HereÅ, arhitect: Cum poÅi exprima o idee Ãntr-un sistem de
prefabricate? 
Â
Â
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
catalin gheorghe 
art critic & [counter]theorist
vector> studio +Âpublication

lecturerÂin aesthetics & visual studies, phd
faculty of visual arts and design
iasi, romania 

mobile:ÂÂÂ0040 723 785 816
email:Âcitizen_ka {AT} yahoo.com
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/