www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] Forumul Social CriticAtac
Vasile Ernu on Thu, 24 Nov 2011 21:44:32 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Forumul Social CriticAtac


Forumul Social CriticAtac
http://www.criticatac.ro/11835/forumul-social-criticatac-program/

CE OPÅIUNI AVEM?

BucureÅti / UNAgaleria  -  Str. General BudiÅteanu nr. 10* / 25 â 26 noiembrie 2011

Criza economicÄ ce a cuprins lumea ÃncepÃnd din 2008 a atins azi nivelul politic Ãntr-o manierÄ imperativÄ, iar RomÃnia nu face excepÅie. Privite, de o parte a spectrului ideologic, drept gesturi anarhiste marginale, iar de cealaltÄ parte, ca justa reclamare, de cÄtre cei mulÅi, a dreptului la o viaÅÄ demnÄ, manifestÄrile populare recente pun sub semnul ÃntrebÄrii fundamentele Åi consecinÅele pe termen lung ale politicilor economice Åi sociale actuale. O nouÄ abordare prinde contur, punÃnd faÅÄ Ãn faÅÄ piaÅa concurenÅialÄ Åi economia bunurilor comune Ãntr-o democraÅie realÄ.

DominatÄ, aproape 20 de ani dupÄ RevoluÅie, de discursul lipsei de alternativÄ electoralÄ Åi, prin extensie, politicÄ, tranziÅia romÃneascÄ aÅteaptÄ acum un rÄspuns al stÃngii la necesitatea revendicÄrii egalitÄÅii drepturilor, egalitÄÅii de Åanse Åi participÄrii politice. O altÄ tranziÅie, pluralÄ, poate fi propusÄ de jos Ãn sus. Ãn RomÃnia existÄ miÅcÄri Åi iniÅiative independente, iniÅiative sindicale sau de activism social, care pot pune bazele unor viziuni Åi practici politice diferite, care sÄ revigoreze instituÅiile economice, juridice, sociale Åi culturale. Aceste viziuni Åi practici trebuie sÄ-Åi gÄseascÄ locul Ãn dezbaterea publicÄ Åi Ãn politica instituÅionalÄ.

La un an de la lansarea sa, CriticAtac vÄ invitÄ la prima ÃntÃlnire a ceea ce-Åi doreÅte sÄ devinÄ un forum pentru dezbaterea opÅiunilor alternative de stÃnga, Ãn locul Åi momentul Ãn care ne aflÄm.

Intrarea este liberÄ iar discuÈiile sÃnt deschise publicului.

 

Program

Vineri 25 Noiembrie 

10.00 â 12.00 â Motive de indignare, mijloace de solidarizare

Pentru stabilirea bazelor comunicÄrii: o introducere Ãn politicile de austeritate europene, mÄsurile locale de gestionare a crizei, propunerile alternative Åi revendicÄrile miÅcÄrilor locale de protest, rÄspunsurile stÃngii tradiÅionale. Care sÃnt problemele Åi spaÅiile posibile de coalizare Ãmpotriva pauperizÄrii Åi alienÄrii sociale, principalele riscuri ale politicilor actuale? 

Moderatori:Costi Rogozanu &  Adi Dohotaru.

InvitaÅi: Florin FlueraÈ, Norbert Petrovici,  Roxana Pencea,  Istvan Szakats

PauzÄ de masÄ

14.00 â 16.00 â Statul social Åi bunurile comune  

 Sub semnul mutÄrii cadrului de discuÅie al politicilor publice de la logica pieÅei la bunurile comune Åi justiÅia socialÄ. Revendicarea Åi organizarea drepturilor sociale.

Moderatori:Victoria Stoiciu & Ovidiu Gherasim-Proca

InvitaÈi: Èerban Cerkez, Tudor BrÄdÄÅan, Florin Manole, Diana PrisÄcariu, Cristina RaÈ 

23.00 â CÄminul Cultural â Little Paris is Burning

Club Berlin  â str. Constantin Mille nr. 4

SÃmbÄtÄ 26 Noiembrie 

10.00 â 12.00 â Forme alternative de organizare socialÄ, Ãntre teorie Åi practicÄ 

PrezentÄri ale unor moduri alternative de organizare Åi muncÄ, din domeniul cultural, din zona sindicalÄ Åi sectorul non-guvernamental. 

Moderatori:Ovidiu Èichindeleanu & Raluca Voinea

InvitaÈi: Ruxandra Costescu, Simina Guga, Manuel PelmuÈ, Ètefan Tiron, Attila Tordai, Ioana VrÄbiescu 

PauzÄ de masÄ

14.00 â 16.00 â Politic ÃmpreunÄ. DiscuÅia finalÄ, propuneri de acÅiuni, urmÄtorul forum

Moderatori:Vasile Ernu & Iulia Popovici 

InvitaÈi: Florin Abraham, Alex Cistelecan, Alexandra Pirici, Adrian T.SÃrbu,  Ciprian Èiulea

17.00 â Lansare volum: CriticAtac â Antologie I 

 UNAgaleria  -  Str. General BudiÅteanu nr. 10

20.00 - CriticAtac & prietenii / 1 an de zile CriticAtac / Londophone

Str. Ioan Zalomit nr.2 (Brezoianu colÅ cu Elizabeta)

Organizatori: CriticAtac & FundaÅia Friedrich Ebert

Parteneri: GAS, Protokoll, E-cart.ro, indymedia, Idea artÄ + societate,gLOC, Biblioteca AlternativÄ, CÄminul Cultural, Candidatura la PreÅedinÅie, SpaÅiu Comun, Front, European Alternatives, UNAgaleria

Echipa de organizare: Vasile Ernu, Irina Ilisei, Iulia Popovici, Victoria Stoiciu, Raluca Voinea, Ovidiu Åichindeleanu

Date contact: v_ernu {AT} yahoo.com /0723 913 486 (Vasile Ernu), irinailisei {AT} yahoo.com / 0748 29 55 98 (Irina Ilisei)


_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/