www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-ro] Secretariatul pentru amprentare si certificare artistica >>
Claudiu Cobilanschi on Tue, 18 Sep 2012 17:12:17 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Secretariatul pentru amprentare si certificare artistica >> MMCP {AT} Platforma // marti 18 sept - 19.00


Die Kunsthalle Bukarest (www.kunsthalle.ro), in colaborare cu ICR,
organizeaza o sesiune rapida de amprentare si certificare artistica.

like & share & come: http://www.facebook.com/events/173141706155763/

" În orice cultură vie, noi şi noi generaţii caută să-şi facă loc şi
luptă pentru recunoaştere. Nu se reuşeşte, însă, nicăieri fără efort
tenace, muncă asiduă şi organizată, talent bine folosit. Orice
pretendent la recunoaştere are nevoie de opera proprie. În lumea
culturii, legitimitatea o oferă opera. Cum s-a spus foarte exact pe
meleagurile noastre, tinereţea implică trufie, dar competenţa şi
meritul sunt altceva. Tema conflictului generaţiilor, exploatată
copios în România ultimilor ani, nu a dus la nimic bun: nu a ieşit o
operă demnă de acest nume din acest conflict. ICR trebuie să mute
neîntârziat accentul, în evaluările pe care le face, pe faptul simplu
şi hotărâtor al valorii operei. Nici afinităţile sau afilierile, nici
vârsta, nici alte considerente nu dispensează pe cineva de înfruntarea
întrebării simple privind opera proprie şi valoarea acesteia." (Andrei
Marga 2012, Noul program al ICR)

Eventul oficial: http://www.facebook.com/events/381070005294482/
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/