Michael van Eeden on Sat, 24 May 1997 18:07:56 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: <nettime> AS/Andere Sinema


moet dit niet naar nettime-nl in plaats van naar de engelstalige Nettime?

zie http://www.factory.org/nettime-nl

groet,

Michael

On Fri, 23 May 1997, De andere Film wrote:

> AS/ANDERE SINEMA 139
> 
> 
> In het nieuwste nummer van het mediatijdschrift AS/Andere Sinema:
> 
> 
> Fugues en Vlinderdassen (Dieter Lesage): Cultuurfilosoof Dieter Lesage over
> political correctness, epistemologische voodoo en de verplichte
> meningsuiting.
> 
> Cultuur is een metafoor voor: Dat is jullie probleem! (Diedrich
> Diederichsen): Multiculturalisme als begrippenschermerij en politiek
> lapmiddel.
> 
> Multiculturele muren: Een gesprek tussen Dieter Lesage en Diedrich
> Diederichsen over contrasterende invullingen van political correctness.
> 
> Een heel 'eerlijke' film: Regisseur/criticus Michael Benson over het
> Servische drama Pretty Village, Pretty Flame en de vergeetput van de
> geschiedenis.
> 
> Music-Sound-Image: Een gesprek met Thomas Köner en Barry Adamson over
> soundscapes, imaginary soundtracks en de utopische waarde van het
> klanklandschap.
> 
> Emoties in het tijdperk van hun mechanische reproduceerbaarheid (Joris
> Vermeiren): Een apologie van techno en de muziek van de montageband.
> 
> Cartridge Music (Paul D. Miller): DJ Spooky over de esthetica en genetica
> van de mix.
> 
> Denk aan de toekomst (Vivian Sobchack en Tom Paulus): Star Wars ontmoet de
> Heaven's Gate cult in een nostalgische appreciatie van de toekomst.
> 
> The King of Single Valley (Tom Paulus): Way of the Weed, de eerste Vlaamse
> sciencefiction film, vergeet dat het lichaam meer is dan een beeld.
> 
> Mijn zoon de supercomputer (Mark Dery): HAL uit 2001 is de eerste digitale
> homoseksueel. Mark Dery haalt hem uit de kast.
> 
> De architectuur van begeerte (Ben Jehaes): Ben Jehaes over de romanruimte
> en de belijdenisliteratuur van Dale Peck.
> 
> 
> 
> AS 139 is te koop in de betere boekhandel en kost 150,-Bfr. . fl. 10,-
> 
> AS/Andere Sinema, een tweemaandelijks tijdschrift rond media, is een
> uitgave van De andere Film, vzw, Rotterdamstraat 82 - 2060 Antwerpen
> Tel. 03/234.16.40
> Fax. 03/226.27.64
> e-mail asinema@glo.be
> Verantwoordelijke uitgever: Harry Eysakkers
> Hoofdredacteur: Tom Paulus
> Eindredacteur: Stefan Franck
> Redactie: Herman Asselberghs, Edwin Carels, Maarten Delbeke, Marc Holthof,
> Dieter Lesage, Jeroen Olyslaegers, Pieter Van Bogaert, Koen Van Daele.
> 
> 
> ---
> # distributed via nettime-l : no commercial use without permission
> # <nettime> is a closed moderated mailinglist for net criticism,
> # collaborative text filtering and cultural politics of the nets
> # more info: majordomo@icf.de and "info nettime" in the msg body
> # URL: http://www.desk.nl/~nettime/ contact: nettime-owner@icf.de
> 

+--+    
| | +--+   Michael van Eeden - mieg@factory.org
| | | |   urgent messages to mieg-pager@factory.org
| +--+ +---+ Voice: +31 (6) 54 360 542
|      | http://www.factory.org
+------------+

---
# distributed via nettime-l : no commercial use without permission
# <nettime> is a closed moderated mailinglist for net criticism,
# collaborative text filtering and cultural politics of the nets
# more info: majordomo@icf.de and "info nettime" in the msg body
# URL: http://www.desk.nl/~nettime/ contact: nettime-owner@icf.de