De andere Film on Fri, 23 May 1997 17:43:20 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

<nettime> AS/Andere Sinema


AS/ANDERE SINEMA 139


In het nieuwste nummer van het mediatijdschrift AS/Andere Sinema:


Fugues en Vlinderdassen (Dieter Lesage): Cultuurfilosoof Dieter Lesage over
political correctness, epistemologische voodoo en de verplichte
meningsuiting.

Cultuur is een metafoor voor: Dat is jullie probleem! (Diedrich
Diederichsen): Multiculturalisme als begrippenschermerij en politiek
lapmiddel.

Multiculturele muren: Een gesprek tussen Dieter Lesage en Diedrich
Diederichsen over contrasterende invullingen van political correctness.

Een heel 'eerlijke' film: Regisseur/criticus Michael Benson over het
Servische drama Pretty Village, Pretty Flame en de vergeetput van de
geschiedenis.

Music-Sound-Image: Een gesprek met Thomas Köner en Barry Adamson over
soundscapes, imaginary soundtracks en de utopische waarde van het
klanklandschap.

Emoties in het tijdperk van hun mechanische reproduceerbaarheid (Joris
Vermeiren): Een apologie van techno en de muziek van de montageband.

Cartridge Music (Paul D. Miller): DJ Spooky over de esthetica en genetica
van de mix.

Denk aan de toekomst (Vivian Sobchack en Tom Paulus): Star Wars ontmoet de
Heaven's Gate cult in een nostalgische appreciatie van de toekomst.

The King of Single Valley (Tom Paulus): Way of the Weed, de eerste Vlaamse
sciencefiction film, vergeet dat het lichaam meer is dan een beeld.

Mijn zoon de supercomputer (Mark Dery): HAL uit 2001 is de eerste digitale
homoseksueel. Mark Dery haalt hem uit de kast.

De architectuur van begeerte (Ben Jehaes): Ben Jehaes over de romanruimte
en de belijdenisliteratuur van Dale Peck.AS 139 is te koop in de betere boekhandel en kost 150,-Bfr. . fl. 10,-

AS/Andere Sinema, een tweemaandelijks tijdschrift rond media, is een
uitgave van De andere Film, vzw, Rotterdamstraat 82 - 2060 Antwerpen
Tel. 03/234.16.40
Fax. 03/226.27.64
e-mail asinema@glo.be
Verantwoordelijke uitgever: Harry Eysakkers
Hoofdredacteur: Tom Paulus
Eindredacteur: Stefan Franck
Redactie: Herman Asselberghs, Edwin Carels, Maarten Delbeke, Marc Holthof,
Dieter Lesage, Jeroen Olyslaegers, Pieter Van Bogaert, Koen Van Daele.


---
#  distributed via nettime-l : no commercial use without permission
#  <nettime> is a closed moderated mailinglist for net criticism,
#  collaborative text filtering and cultural politics of the nets
#  more info: majordomo@icf.de and "info nettime" in the msg body
#  URL: http://www.desk.nl/~nettime/  contact: nettime-owner@icf.de