Redactie DDS on 5 Apr 2001 18:53:11 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Nieuwe toekomst voor De Digitale Stad


Persbericht

Nieuwe toekomst voor De Digitale Stad

Amsterdam 5 april 2001.

Vandaag heeft De Digitale Stad Holding haar plannen bekend gemaakt met 
betrekking tot de toekomst van “DDS City”. De Digitale Stad zal worden 
opgedeeld in commerciële en publieke zones. Daartoe werden vandaag twee 
overeenkomsten gesloten

Commerciële zone
Voor het aanbieden van internetdiensten in de ‘commerciële zone’ heeft DDS 
vandaag een overeenkomst gesloten met Scarlet BV.
Scarlet zal het internet dienstenpakket van DDS gaan inrichten, hosten en 
beheren. Het basis internet pakket van DDS zal uit de volgende Internet 
Diensten bestaan

- E-Mail faciliteiten met 25 MB diskruimte;
- Landelijk dekkend Dial-up netwerk;
- Homepages voor gebruikers met 15 MB diskruimte;
- Newsserver met 40.000 nieuwsgroepen;
- Telnet-toegang;
- Internet helpdesk (1,05 per minuut.)

ADSL
Additioneel zal DDS aan haar bewoners ADSL diensten aanbieden. De ADSL 
diensten die internet op hoge snelheden mogelijk maakt zijn gebaseerd op de 
breedbandtechnologie van Baby-XL. Technisch is het product geavanceerder 
dan het onder de naam MX-stream in de markt gezette ADSL product van KPN 
Telecom waar de bandbreedte beperkt is en de gebruiker telkens opnieuw 
ingewikkelde inlogprocedures moet doorlopen.

Publieke zone
Voor de ontwikkeling van een ‘publieke zone’ heeft DDS vandaag een 
onderhandelingsovereenkomst gesloten met de vereniging open domein (VOD)
De overeenkomst met deze vereniging van vrijwilligers heeft ten doel het 
onderhandelingsproces omtrent de eventuele samenwerking tussen DDS en VOD 
te regelen teneinde tot een vorm van samenwerking te komen. Meer in het 
bijzonder zal deze samenwerking moeten bestaan uit

- De inrichting van een serie niet commerciële activiteiten in de context 
van De Digitale Stad in een ‘publieke zone’ onder beheer van VOD
- Bestuurlijke autonomie binnen de juridische kaders van de samenwerking 
voor VOD m.b.t. de eigen activiteiten in de ‘open domein zone’
- Economisch eigendom binnen de kaders van de samenwerking voor VOD m.b.t. 
de eigen activiteiten in de open domein zone
- De overdracht van beheer van een aantal niet commerciële activiteiten en 
de overdracht van het eigendom van dergelijke activiteiten van De Digitale 
Stad aan VOD
- Commerciële kansen

Aandeelhouders
De Digitale Stad holding zal als enig aandeelhouder van DDS City BV de 
investeringen en financiële risico’s voor haar rekening nemen die 
samenhangen met de ontwikkeling van de commerciële diensten. Er is bij de 
aandeelhouders voldoende vertrouwen in de toekomst van De Digitale Stad om 
hierin verantwoord te investeren.

Historie
De Digitale Stad heeft zich met een voor het internet lange geschiedenis 
van ruim 7 jaar door diverse moeilijke perioden heen geslagen. De stad 
wisselt door de jaren heen van structuur en gedaante maar bewijst zich 
opnieuw als een ‘blijvertje’ en geeft met de gemaakte keuzes aan het 
Nederlandse internet opnieuw op een eigen unieke manier invulling.

Achtergronden
Meer informatie ondermeer over tarieven in het stuk ‘achtergronden bij 
nieuwe toekomst voor De Digitale Stad’

Internet links
DDS: www.dds.nl
Scarlet: www.scarlet.nl
VOD: www.opendomein.nl
Noot voor de redeactie (niet voor publicatie)

Voor meer informatie
De Digitale Stad
020-6257493
J.Flint


---------------------------------------------------------
Bijlage

Achtergronden bij ‘nieuwe toekomst voor De Digitale Stad’

DDS is een van de oudste internetorganisaties in Nederland. DDS 
specialiseert zich in het verlenen van Internet diensten, waaronder het 
realiseren van websites welke activiteiten momenteel zijn ondergebracht in 
DDS Projects BV. Recentelijk kwam DDS in het nieuws vanwege een succesvolle 
verkoop van haar hosting dochter (DDS Services BV) aan Energis NV. DDS City 
BV is een van de andere werkmaatschappijen van DDS waarin het meest bekende 
onderdeel van DDS is ondergebracht algemeen bekend als “De Digitale Stad”

DDS holding kondigde begin dit jaar publiekelijk aan dat er een goed nieuw 
toekomstplan voor DDS City BV diende te komen teneinde de structurele 
verliezen tegen te gaan die met gratis internet diensten samenhangen. 
Daarbij werd aangekondigd dat zelfs sluiting van de city moest worden overwogen

Vele duizenden bewoners hebben daarop - middels deelname aan gehouden 
enquętes - aangegeven dat zij bereid te zijn te betalen voor e-mail, een 
homepage en eventueel nieuwe diensten zoals ADSL. DDS concludeert dat er 
een basis is voor continuďteit op basis van een model van zakelijke 
dienstverlening waarin de eindgebruiker betaalt.

Trendsetter
De Digitale Stad is met de doorgevoerde wijzigingen de eerste onder de 
gratis internet providers die de omslag aankondigt naar een businessmodel 
waarin de eindgebruiker betaalt voor de voorheen gratis diensten.
De verwachting in de internetmarkt is dat ook de andere Nederlandse 
providers die nu nog gratis internet diensten aanbieden in de loop van dit 
jaar met modellen komen waarin de eindgebruiker gaat betalen. DDS toont 
zich hier slechts trendsetter.

Ingangsdatum
Na een gratis proefperiode vanaf juni zal de nieuwe situatie waarin de 
gebruiker betaalt ingaan per 1 september 2001

Tarieven
DDS gaat voor het basis internet pakket met internet toegang, e-mail adres 
en homepage een zeer bescheiden bedrag van 1,98 EURO per maand (inclusief 
BTW) (44 Gulden per jaar exclusief BTW, 52,36 incl. BTW).

Privacy
DDS continueert haar privacybeleid waarin adresgegevens niet ter 
beschikking worden gesteld aan derden en DDS geen commerciële e-mail in 
opdracht van derden verstuurt aan haar gebruikers.

ADSL diensten
De ADSL diensten zijn gebaseerd op de technologie van Baby-XL. Met behulp 
van deze onderliggende technologie kan DDS internet op hoge bandbreedtes 
gaan aanbieden met gegarandeerde snelheden binnen het eigen netwerk. De 
gebruiker heeft een permanente verbinding met het internet tegen een vast 
tarief. Tarieven worden in een later stadium bekend gemaakt.

Scarlet
Scarlet is een bedrijf dat zich specialiseert in de verlening van telecom 
diensten waaronder spraak, fax en data verkeer in de breedste zin van het 
woord. Scarlet biedt daarnaast eveneens Internet access, Internet content 
en overige Internet diensten aan waaronder ADSL diensten en electronische 
facturering welke activiteiten zijn ondergebracht in Scarlet Telecom, 
Cybercomm en Scarlet Software, waarvan Scarlet BV enig aandeelhouder is. 
Aandeelhouders in Scarlet zijn naast het management, Nesbic CTE fund en Egeria.

Publieke zones
‘De Digitale Stad’ heeft op basis van onderzoek en discussie de beslissing 
de stad op te delen in commerciële zones en publieke zones.

De Digitale Stad wil “publieke zones” tot ontwikkeling brengen welke onder 
beheer en bestuur staan van bewoners zelf en/of maatschappelijke 
organisaties. Om de relaties tussen de publieke zones en DDS City BV in 
goede banen te kunnen leiden zullen daartoe zakelijke contracten tussen 
partijen worden gesloten. De Digitale Stad heeft deze week een eerste 
onderhandelingsovereenkomst gesloten met de zogeheten ‘vereniging open 
domein’. Partijen zullen gaan onderhandelen over de eerste publieke zone in 
DDS onder beheer en bestuur van de leden van de vereniging.

Enkele honderden bewoners van De Digitale Stad hebben de ‘vereniging open 
domein’ (VOD) gevormd om op basis van vrijwilligerswerk de traditie van 
‘publiek domein op internet’ hoog te kunnen houden. Het bestuur van VOD 
heeft met DDS informeel contact heeft opgebouwd teneinde deze doelstelling 
te verwerkelijken binnen de context van De Digitale Stad.

VOD heeft aangegeven dat zij de opdeling in commerciële en publieke zones 
zoals DDS die nastreeft toejuicht, daarin kansen ziet voor VOD om haar 
doelstellingen in de niet commerciële sfeer te kunnen verwerkelijken en dat 
zij daarbij de profit doelstellingen van de onderneming erkent en eerbiedigt.

De wijze waarop en de voorwaarden waaronder DDS activiteiten in publieke 
zones bij derden wil onderbrengen en VOD een publieke zone in De Digitale 
stad wil beheren is thans nader onderwerp van gesprek. Dit gesprek zal het 
karakter dragen van onderhandelingen tussen partijen.

De tekst van de overeenkomst is vanaf vrijdag te vinden via de website van 
VOD www.opendomein.nl

DDS
De Digitale stad holding heeft haar activiteiten ondergebracht in een 
aantal werkmaatschappijen. Naast DDS City opereert DDS Projects BV als 
zelfstandig internet bedrijf.

DDS Projects met een team van 23 medewerkers is het webbouw bedrijf van De 
Digitale Stad en is gespecialiseerd in complexe websites in de sfeer van 
‘elektronische overheid’ en maatschappelijke sectoren. De ‘streaming media’ 
groep van DDS Projects is gespecialiseerd in interactieve concepten voor 
live events en het verzorgen van audio en video uitzendingen op het 
internet. In de gerealiseerde webprojecten staat interactie met de bezoeker 
centraal. DDS Projects heeft hierin inmiddels meer dan 7 jaar ervaring. Een 
goed voorbeeld is de zeer levendige en grote site www.fnv.nl . Naast de FNV 
zijn de klanten o.a. Ministerie van binnenlandse zaken, Commissie onderzoek 
vuurwerkramp, Gemeente Amsterdam.______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).