Michiel Schwarz on 6 Apr 2001 13:02:39 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Infodrome-congres "CONNECTIES" woe 4 april a.s.


Infodrome, april 2001

PERSBERICHT

Infodrome-congres 'Connecties': Over de politieke en bestuurlijke agenda
van de informatiesamenleving
11 april 2001 in Den Haag

Op  11 april a.s. organiseert Infodrome onder de titel "Connecties" een
congres over de politieke en bestuurlijke agenda van de
informatiesamenleving. Premier Kok verzorgt de openingsspeech op deze
eendaagse bijeenkomst in de Haagse Ridderzaal. Minister Hermans van
Onderwijs en Staatssecretaris Van der Ploeg (voorzitter  van de
Infodrome-stuurgroep) voeren eveneens het woord. Na presentaties van en
discussies met nationale en internationale deskundigen, wordt de dag
afgerond met een politiek debat met Tweede Kamer-fractievoorzitters van
vier van de grote partijen over de toekomstige inrichting van de
informatiesamenleving.

"Connecties" is het eerste nationale congres waar de brede politiek van de
informatiesamenleving op strategisch niveau ter discussie wordt gesteld.
Het congres is georganiseerd door Infodrome, een denktank van de overheid
op het gebied van de samenleving en ICT.  Met deze bijeenkomst wil
Infodrome de gedachtevorming over de toekomstige inrichting van de
informatiesamenleving in de kern van de politieke en bestuurlijke agenda
plaatsen.

Het debat over de informatiesamenleving gaat volgens de organisatoren niet
zozeer over 'de technologie' of 'ICT', maar over de nieuwe maatschappelijke
verhoudingen, die bestaande kaders van beleid en politiek onder druk
zetten. Centraal op het congres staat de vraag of overheid en politiek zich
met de bestaande beleidsagenda's en maatschappelijke structuren en
praktijken nog wel adequaat zijn toegerust voor het internet-tijdperk. In
een kennissamenleving - zo stelt bijvoorbeeld Charles Leadbeater, één van
de buitenlandse sprekers op 'Connecties' en o.m. adviseur van de Britse
premier Blair - komt het primaat van beleid en politieke keuzen minder te
liggen bij de machtsposities van de hiërarchie, maar meer bij degenen die
in de netwerken de relevante informatie hebben.


Congres:
"Connecties: Nieuwe verhoudingen in het informatietijdperk - Uitdagingen
voor overheid en politiek"
Datum en tijd: woensdag 11 april 9.30-17.15 uur
Plaats: Ridderzaal, Binnenhof 11A, Den Haag
Informatie: Mark de Kruijk, Infodrome, 020-551 0835 dekruijk@infodrome.nl;
www.infodrome.nl/congres/intro.htm
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).