Patrice Riemens on 17 Apr 2001 10:16:44 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] SID Lezing, ma 23 april VU: Hilde Johnson (Noorse oud-min IS & mensenrechten): Globalisation, Business and Ethics.


----- Forwarded message from Secretariaat AME/AGIDS <secretariaat@frw.uva.nl> -----
From: "Secretariaat AME/AGIDS" <secretariaat@frw.uva.nl>
Date: Tue, 17 Apr 2001 11:58:53 +0200

-----Original Message-----
From: burO Op Orde [mailto:buro.op.orde@luna.nl]
Sent: donderdag 12 april 2001 17:14
Subject: Uitnodiging SID-lezing Hilde Johnson (Noorse oud-min IS &
mensenrechten): Globalisation, Business and Ethics. VU A'dam, 23/04, 18.00u.

Geachte meneer/mevrouw,

Hierbij treft U aan een uitnodiging met informatie voor een lezing door
Hilde Johnson, Oud-Minister voor Internationale Samenwerking en
Mensenrechten van Noorwegen, getiteld 'GLOBALISATION, BUSINESS AND ETHICS'.
Deze lezing in de SID-serie 2001 "WERELDMARKTEN - UNIVERSELE WAARDEN?" vindt
plaats op maandag 23 april 2001, 18.00 uur aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam.
SID-Nederland nodigt u hiervoor graag uit. Mocht u personen en instanties
kennen die ook geinteresseerd zijn dan verzoeken wij u deze informatie aan
hen door te sturen.

Bij voorbaat hartelijk dank en met vriendelijke groet,

Els van der Lugt,
secretariaat SID Nederland
Verdere informatie en aanmelding: secretariaat SID-Nederland, tel/fax:
010-4367891; e-mail: buro.op.orde @ luna.nl

UITNODIGING
4e lezing in de SID-cyclus 2001
"GLOBAL MARKETS - UNIVERSAL VALUES?
Social values and ethics in international economic co-operation"

GLOBALISATION, BUSINESS AND ETHICS
door
HILDE JOHNSON

Oud-Minister voor Internationale Samenwerking en Mensenrechten
van Noorwegen

Maandag 23 april 2001, Vrije Universiteit, Amsterdam

Discussieleider: mr. J.J.A.M. van Gennip, voorzitter SID-Nederland


PRAKTISCHE INFORMATIE
Datum: maandag 23 april 2001
Tijd: 18.00-19.30 uur
Plaats: Auditorium, Vrije Universiteit
De Boelelaan 1105, Amsterdam
Kosten: geen
Voertaal: Engels
Introducé(e)s: van harte welkom
Ontvangst: vanaf 17.30 uur
Bereikbaar: per openbaar vervoer: vanaf Amsterdam Centraal: sneltram 51 (16
min.) of stadstram 5 (25 min.); vanaf Station Zuid/WTC: te voet, sneltram 51
of stadstram 5 (halte VU)
Auto: Ringweg A-10, afslag S108 Buitenveldert/Amstelveen centrum

SID-serie 2001: Wereldmarkten - Universele waarden?

Het rommelt in de internationale economische samenwerking. De vrije markt
staat nog wel centraal, maar de twijfel knaagt. Door de ‘Transitie’ in
Centraal- en Oost-Europa, de tekortschietende ‘Washington Consensus’ en de
recente financiële crises in Azië en Rusland groeit nu ook in de
internationale economische gemeenschap het besef dat de (financiële)
wereldmarkten toch echt enige regulering behoeven: als spelregels, maar meer
nog als een morele en ethische basis. Er is echter nog geen consensus over
een sociaal-economisch model waarin vrijhandel gepaard gaat met
mensenrechten, milieubescherming en arbeidsstandaarden. Het wantrouwen
tussen NGO’s en de wereld van de haute-finance is groot.

Met haar lezingenserie ‘Wereldmarkten - Universele Waarden?’ exploreert
SID-Nederland de ruimte voor een herbezinning op de ‘klassieke’
internationale samenwerking en economische en financiële architectuur.
Groeit het besef echt dat maatschappelijke waarden en ethiek van belang zijn
voor internationale financiën en economie? Hoe zijn die waarden te
integreren? En welke dilemma’s en keuzes brengt dat met zich mee?

4e lezing: Globalisering en ethiek

Globalisering werkt de macht van het internationale bedrijfsleven in de hand
en ondermijnt die van de politiek. Een belangrijke uitdaging voor de
internationale samenwerking is dan ook het in balans brengen van deze
trends. Dat kan door actief mee te werken aan international corporate
responsibility. Dat stelt de Noorse oud-minister Hilde Johnson in de vierde
lezing in deze SID-serie op maandag 23 april 2001 aan de Vrije Universiteit
in Amsterdam (aanvang 18.00 uur). Centraal in haar lezing

GLOBALISATION, BUSINESS AND ETHICS

staat de vraag hoe we het internationale zakenleven meer accountable kunnen
maken. Johnson was in de vorige regering van Noorwegen Minister voor
Internationale Samenwerking en Mensenrechten. In die functie gaf zij
verschillende aanzetten voor nieuw beleid op dit terrein. Een en ander werd
vooral ingegeven door het hevige debat in de Noorse samenleving over
zakendoen en mensenrechten die ontstond door de activiteiten van de
nationale olie- en gasindustrie in Nigeria.

Mede door de inzet van Johnson werd dit debat op positieve wijze
gekanaliseerd en ontwikkelde zich een dialoog tussen bedrijfsleven,
actiegroepen en overheid. Dit proces resulteerde bovendien in diverse
initiatieven voor de ontwikkeling van mechanismen om negatieve aspecten van
globalisering tegen te gaan. Daarbij gaat het om beleidsinstrumenten voor de
overheid, maar ook om concrete handvatten voor het bedrijfsleven om zelf
invulling te geven aan corporate responsibility en business ethics.

Johnson is op dit moment als parlementariër betrokken bij de nationale en
internationale uitwerking van deze en andere mechanismen. De weerklank
hiervan is onder meer te horen in het Global Compact Initiative van
VN-secretaris-generaal Kofi Annan. In haar lezing zal Johnson ingaan op de
noodzaak en de mogelijkheden deze benadering verder in de internationale
economische en financiële samenwerking toe te passen.

Hilde Johnson (1963) was tot vorig jaar Minister van Internationale
Samenwerking en Mensenrechten van Noorwegen. Op dit moment zit zij in de
Storting, het Noorse parlement voor de Kristelig Folkeparti, de Noorse
Christen-Democraten. Verder is zij is lid van het Senior Advisory Panel van
de Asian Development Bank, van het International External Panel van de
Wereldbank voor de Chad-Cameroun Pipeline, en van de Executive Council van
SID-International.

Johnson studeerde sociale antropologie en was in 1989-1990 politiek adviseur
van de Noorse Minister van Buitenlandse Zaken. In 1992-1993 werkte zij op
het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieuzaken. Daarna nam zij
zitting in het Noorse parlement voor de provincie Rogaland.

Johnson was mede-initiatiefneemster van de zogenaamde Utstein-groep, het
informele overleg van de Ministers van Ontwikkelingssamenwerking van
Duitsland, Nederland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk.

----- End forwarded message -----


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).