Han Speckens on 17 Apr 2001 15:45:56 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] > JORRITSMA KOOPT KYOTO REDUCTIES IN OOST-EUROPA
> Minister Jorritsma van Economische Zaken heeft op 17 april 2001 de eerste
> contracten ondertekend in het kader van  "Joint Implementation". Met deze
> contracten koopt Nederland reducties van uitstoot van broeikasgassen
> (waaronder CO2) die investeerders  samen  met lokale partners in Oost
> Europa realiseren. De reducties tellen mee voor de Nederlandse
> verplichtingen onder het Kyoto protocol. Nog niet eerder zijn landen op
> deze schaal transacties in het kader van het Kyoto protocol
> overeengekomen. Met de aankoop van emissiereducties geeft Nederland een
> belangrijke impuls aan de ontwikkeling van een internationale markt(prijs)
> voor CO2-emissiereductie.
>
> De contracten zijn het resultaat van de Emission Reduction Unit
> Procurement Tender (ERUPT). Met de aankopen is een bedrag van f 79 miljoen
> gemoeid, waarmee ruim 4 Mton CO2 emissiereductie wordt aangekocht.
> De emissiereducties worden gerealiseerd in:
> - een windpark van 60 Megawatt in Polen;
> - een waterkrachtcentrale in Roemenie;
> - een reeks op biomassa gestookte warmteketels in Tsjechie en
> - twee stadsverwarmingprojecten in Roemenie.
>
> De Nederlandse overheid komt via de ERUPT-projecten in Oost-Europa een
> stapje dichter bij het voldoen aan de Kyoto-verplichtingen tegen lagere
> kosten dan via binnenlandse emissiereducties. Voor de overheden in Polen,
> Roemenie en Tsjechie leiden de contracten tot investeringen die duurzame
> economische groei stimuleren. Voor de investeerder bestaat het voordeel
> uit een hoger rendement op zijn investering in duurzame energie of
> energiebesparing.
>
> ERUPT wordt uitgevoerd door Senter. Meer informatie is te vinden onder
> www.senter.nl/erupt
> Voor inlichtingen over de projecten: Senter, mw.B.Brian (afdeling
> Communicatie), 070-3610191
>
>
>
>


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).