Leo Lake on 20 Apr 2001 18:51:57 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] verslag Infodrome-congres 11 april jl.


On Fri, 20 Apr 2001 18:19:35 +0200, Francisco van Jole wrote:

>Je leert snel. Een dienst is al een heel mooi woord.

Zeker. Maar in het jargon van veel marketeers heet zo'n dienst ook
een product. Dat woord heb ik gebruikt. Ik ben duidelijk wat minder
allergisch voor dit soort woorden dan jij.

>Maar pas op, niet ieder immateriele uitwisseling betreft een dienst.

Dat heb ik, uiteraard, ook niet gezegd. De oorspronkelijke discussie
ging over 'economische macht'. De discussie in dit forum was, in mijn
ogen dan, interessant omdat het ging over een curieus verschijnsel in
veel andere discussies over de nieuwe economie. De andere discussies,
zeker in de traditionele massamedia, richten zich vrijwel
onveranderlijk op de rol van de consumenten, terwijl enig nadenken
toch al snel leert dat de consument niets te vertellen heeft: geen
sturende macht heeft. Gevolg: een verbaal rookgordijn waarachter de
ware economisch macht zich verschuilt.

Daarom heb ik gereageerd en daarbij de bron van de economische macht
willen localiseren aan de aanbodzijde (deze term heb ik even gejat
van Reekers, die het beter formuleerde dan ik dat deed). De macht aan
de aanbodzijde uit zich op een aantal manieren.  Een ervan is het
ontstaan van nieuwe producten/diensten. Privacy is er een van, de
nieuwe typen patenten een andere, de vele innovaties op financieel
terrein leiden weer tot andere voorbeelden. Overigens kun je met
enige fantasie ook de verscherping van copyright wetten (en sancties)
zien als een nieuwe dienst/product/instrument dat van belang is in
het machtenspel aan de aanbodkant.

Of het nu leuk is of niet, goed of fout, dat laat ik even in het
midden, maar er wordt gehandeld in zaken die voorheen te abstract of
esoteer waren om erin te kunnen handelen. Er is wel degelijk sprake
van een (gedeeltelijke) informatisering van de wereld. Er is dus ook
wel degelijk behoefte aan een nieuwe informatie-ecologie.

Maar ik dwaal af.

Tot slot: wat me, laat ik er eerlijk voor uit komen, ronduit ergerde
aan je bijdrage was het feit dat je Andrew Shapiro zo vlotjes hebt
toegevoegd aan  het squadron van de opgeblazen new economy idioten.
Juist Shapiro hanteert een redelijk subtiele dialectiek tussen
krachten en tegenkrachten om te begrijpen wat er tegenwoordig gebeurt
op en rond het Internet. Dat zijn dialectiek wel heel vaak een
'middenweg' als oplossing aanwijst, is natuurlijk uiterst verdacht,
maar dat is nog geen reden zijn werk te bagatelliseren. Daarvoor is
het veel te intelligent.

>Wat er met het denken over digitalisering mis is zoals dat binnen de
>hier
>bivakkerende intelligentsia wordt gepropageerd, is dat het leidt tot
>zeg
>maar een 'verwallenisering' van tal van aspecten van menselijk
>gedrag.

Je zult me wel weer niet geloven, maar die vrees deel ik. Maar we
moeten het monster wel recht in zijn gezicht blijven kijken en namen
geven aan dingen die een naam moeten hebben, al was het alleen maar
om ze te becommentarieren.

-
L.
E. lake@lake.nl
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).