Marianne van den Boomen on 20 Apr 2001 20:31:28 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: [Nettime-nl] privacy als DDS-product


Op 18:56 20-04-2001 +0200 schreef Michael van Eeden:

>Overigens grappig dat je in dit kader over DDS begint. Die noemt in haar
>laatste persbericht de fantastische privacy als argument om klant te
>blijven/worden van haar nieuwe commerciele diensten. Terwijl toch net een
>paar weken geleden bekend werd dat haar complete gebruikersdatabase open en
>bloot op straat lag. Hier is privacy dus niet onderdeel van het produkt maar
>wel van de marketing blabla :-)

Grappig? Nee, grappig vind ik het niet meer. Ooit (jaren terug) verkondigde
Joost Flint van DDS in een online debat over publiek domein (!) de stelling
dat privacy op termijn misschien wel een product zou worden, iets waar je
voor moet gaan betalen. Wie niet in geld betaalt, levert zijn privacy is.
Toen vond ik dat een verhelderende zij het beangstigende stelling. Het
bleek binnen een paar jaar waar te zijn geworden. Joost bleek warempel
visionaire gedachten te hebben, al kon je er niet vrolijk van worden. 
Nu DDS zijn mail-diensten gaat overdoen aan Scarlet, blijkt het nog een
graadje erger te kunnen. Betaling garandeert niet eens meer het behoud van
privacy, zo blijkt uit Scarlets voorwaarden: 

 http://www.scarlet.nl/telecom/telecom-voorwaarden-artikel11.html

1.Opdrachtgever verleent aan Scarlet met het tot stand
   komen van de Overeenkomst zijn uitdrukkelijke
   toestemming voor het gebruik en de verwerking van zijn
   per-soonsgegevens voor de hierna genoemde doelen.
   Deze gegevens worden niet langer bewaard dan voor een
   goede bedrijfsuitvoering is vereist dan wel wettelijk verplicht
   is. 

  2.Scarlet zal voornoemde persoonsgegevens gebruiken
   binnen haar eigen bedrijfsvoe-ring teneinde de volgende
   doelstellingen na te streven: een nauwkeurige administratie
   van verbruik van Diensten door Opdrachtgever, interne
   afwikkeling van processen en administratie, facturering,
   geschillenbeslechting, kredietchecks, serviceverlening, bel-
   en betaalgedrag, (direct-) marketing door Scarlet of aan 
   Scarlet gelieerde bedrij-ven. 

Ik denk dat Francisco volkomen gelijk heeft met zijn stelling over het
onzinnige en gevaarlijke denken in termen van producten (als we het over
het internet hebben). Juist DDS leert waar dit toe leidt.
Praten in termen van 'diensten bewijzen' is veel vruchtbaarder en leuker.
En inderdaad, hoe oneconomischer hoe leuker. 

dag dag

Marianne

--------------------------------------------
Marianne van den Boomen boom@xs4all.nl
Leven op het Net: http://www.xs4all.nl/~boom
Groene Amsterdammer: http://www.groene.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).