Leo Lake on Sat, 21 Apr 2001 11:12:18 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: [Nettime-nl] privacy als DDS-product


On Fri, 20 Apr 2001 22:36:01 +0200, Marianne van den Boomen wrote:

>Ik denk dat Francisco volkomen gelijk heeft met zijn stelling over
>het
>onzinnige en gevaarlijke denken in termen van producten (als we het
>over
>het internet hebben). Juist DDS leert waar dit toe leidt.

Het is geen kwestie van willen of niet willen denken in producten.
Privacy IS (ook) handel. Dat is een feit.

Achter de genese van termen als 'product' zitten vele causale
factoren die zelf ideologisch zijn, oftewel een resultante van de
manier waarop mensen (in dit geval veelal managers) tegen de wereld
aankijken. De perceptie van de wereld blijkt achteraf vaak een
belangrijk rol te hebben in de constructie ervan. Dat is, maar dat
spreekt vanzelf, ook het geval met de term 'product' (zij het dat
zeker niet de volledige verklaring is, een ander deel van de
verklaring moet gezocht worden in de opgang van de informatisering).

Maar hoe ideologisch ook de wordingsgeschiedenis van een feit, de
constatering van feiten zelf mag daar nooit onder lijden.

Als jij zegt dat het denken in termen van producten onzinnig is, dan
houd je jezelf blind voor een deel van de werkelijkheid. Niet mijn
keuze.

-
L.
E. lake@lake.nl
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).