Joost Flint on Sat, 21 Apr 2001 18:17:03 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: [Nettime-nl] privacy als DDS-product
Marianne,

dds doet niet zijn maildiensten over aan scarlet, scarlet wordt onze 
leverancier. DDS bepaalt zelf de algemene voorwaarden inclusief het privacy 
reglement. Het leven is soms veel simpeler en veel minder beangstigend dan 
je denkt (of wilt).

joost


>Grappig? Nee, grappig vind ik het niet meer. Ooit (jaren terug) verkondigde
>Joost Flint van DDS in een online debat over publiek domein (!) de stelling
>dat privacy op termijn misschien wel een product zou worden, iets waar je
>voor moet gaan betalen. Wie niet in geld betaalt, levert zijn privacy is.
>Toen vond ik dat een verhelderende zij het beangstigende stelling. Het
>bleek binnen een paar jaar waar te zijn geworden. Joost bleek warempel
>visionaire gedachten te hebben, al kon je er niet vrolijk van worden.
>Nu DDS zijn mail-diensten gaat overdoen aan Scarlet, blijkt het nog een
>graadje erger te kunnen. Betaling garandeert niet eens meer het behoud van
>privacy, zo blijkt uit Scarlets voorwaarden:
>
> http://www.scarlet.nl/telecom/telecom-voorwaarden-artikel11.html
>
>1.Opdrachtgever verleent aan Scarlet met het tot stand
>   komen van de Overeenkomst zijn uitdrukkelijke
>   toestemming voor het gebruik en de verwerking van zijn
>   per-soonsgegevens voor de hierna genoemde doelen.
>   Deze gegevens worden niet langer bewaard dan voor een
>   goede bedrijfsuitvoering is vereist dan wel wettelijk verplicht
>   is.
>
>  2.Scarlet zal voornoemde persoonsgegevens gebruiken
>   binnen haar eigen bedrijfsvoe-ring teneinde de volgende
>   doelstellingen na te streven: een nauwkeurige administratie
>   van verbruik van Diensten door Opdrachtgever, interne
>   afwikkeling van processen en administratie, facturering,
>   geschillenbeslechting, kredietchecks, serviceverlening, bel-
>   en betaalgedrag, (direct-) marketing door Scarlet of aan
>   Scarlet gelieerde bedrij-ven.
>
>Ik denk dat Francisco volkomen gelijk heeft met zijn stelling over het
>onzinnige en gevaarlijke denken in termen van producten (als we het over
>het internet hebben). Juist DDS leert waar dit toe leidt.
>Praten in termen van 'diensten bewijzen' is veel vruchtbaarder en leuker.
>En inderdaad, hoe oneconomischer hoe leuker.
>
>dag dag
>
>Marianne
>
>--------------------------------------------
>Marianne van den Boomen boom@xs4all.nl
>Leven op het Net: http://www.xs4all.nl/~boom
>Groene Amsterdammer: http://www.groene.nl
>
>______________________________________________________
>* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
>* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
>* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
>* Meer info, archief & anderstalige edities:
>* http://www.nettime.org/.
>* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).