Stijn Wuyts [deCURSOR] on Sun, 22 Apr 2001 12:49:39 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Re: verslag Infodrome-congres 11 april jl.


Hallo,

Jezus christus, ik dacht dat dit een discussielijst met niveau was. Ik heb
me blijkbaar vergist. Een bende kinderen bij mekaar, zo lijkt het soms wel.
Ik krijg de discussies eenmaal daags in digest-vorm, dat helpt misschien om
het een beetje in zijn geheel te bekijken en er meer afstand van te nemen.
Het zou voor sommigen onder jullie niet slecht zijn om misschien eens *twee*
keer na te denken over een post alvorens te replyen.

Ik zou het in elk geval waarderen als iemands bijdrage niet meteen cynisch
afgebroken wordt of als er persoonlijke elementen bijgesleurd worden die zo
goed als niet van toepassing zijn. Per slot van rekening maakt iedereen
fouten en heeft niemand de wijsheid in pacht, vergeet dat niet.

Back to business.

[ Drudge-effect ]

Francisco Van Jole: "Er bestaat niet zoiets als een Drudge-effect".
Dit is wel heel erg kort door de bocht. Je moet eerst eens deftig lezen wat
Shapiro over dat Drudge-effect gezegd heeft:

",,Iedereen heeft nu een drukpersje, iedereen is uitgever, maar wat je
krijgt is het ‘Drudge-effect'.'' Hij verwijst hiermee naar de website van
Matt Drudge, de Amerikaan die ongecontroleerd nieuws publiceert en als
eerste met de affaire-Monica Lewinsky kwam.
De kakofonie van hele en halve waarheden op het web kan ertoe leiden dat
mensen zich afsluiten in plaats van wijzer worden."

Probleem is dat de journalist in kwestie vrijwel niet rechtstreeks citeert
over dit Drudge-effect, maar ik leid er iets heel anders uit af dan Van Jole
doet. Shapiro definieert het Drudge-effect volgens mij als wereldwijd bekend
worden doordat het Internet je de mogelijkheid biedt te publiceren zonder
dat je via het reguliere uitgeverscircuit moet passeren. Maar tegelijk zorgt
dat (=Drudge-effect) er volgens Shapiro ook voor dat iedereen kan schrijven
wat hij/zij wil, en dat je dus nooit zeker kan zijn van de echtheid van de
geboden informatie. Wat meteen ook aangeeft waarom Drudge ook vrij snel weer
van het toneel verdween (iets waar Van Jole graag op hamert), want ik zie
Drudge zijn stunt met Lewinsky (een roddel die waarheid bleek) niet nog eens
herhalen. Some guys have all the luck, maar één keer is genoeg...

Kortom: het Drudge-effect bestaat wel degelijk: Drudge is dankzij het
Internet wereldwijd "bekend" geraakt. Zonder het Internet was hij het niet
geweest die de Lewinsky-zaak in gang zette. Akkoord: er is nog geen enkel
online publicatie die een traditionele publicatie overtreft of meer invloed
heeft op de maatschappij dan een traditionele publicatie (alhoewel: de
aanzet tot Lewinsky is ook een wereldwijd succes geweest), maar dat komt
volgens mij simpelweg omdat Internet als distributiemedium nog veel te
beperkt is: iedere Belg of Nederlander heeft toegang tot de krantenwinkel,
maar niet iedereen (helaas) heeft toegang tot het Net. Nogal moeilijk om dan
een Drudge-effect te krijgen zoals Francisco het wil (als ik hem goed
begrijp).

[ Shapiro ]

Francisco: "Ja, maar het gaat me - in dit geval - niet om de vraag of het
wel of niet
moet. Ik constateer dat het pertinent niet waar is wat er wordt beweerd.
Het is een gevolg van aannames die tot in het oneindige worden herhaald
zodat het lijkt alsof ze waarheid zijn. (..) Shapiro spreekt zich uit tegen
effecten die niet bestaan. Zijn intenties zijn ongetwijfeld nobel, maar hij
werkt zo wel mee aan het in stand houden van de mythes."

Kan je nu eens even duidelijk aangeven waar Shapiro "aannames die tot in het
oneindige worden herhaald" weer maar eens zou oprakelen? Het is niet omdat
iemand de woorden "Drudge", "Napster" en "Amazon" in de mond neemt, dat hij
is zoals al die andere consulants (bweuk) en analisten die ergens in de
zevende digitale hemel zweven en het contact met Houston definitief verloren
hebben.

[ Macht v/d burger ]

Ik:
>organisaties als Bits of Freedom,EPIC,... via het Internet kritische
>artikels kunnen publiceren over beslissingen van democratische
>afgevaardigden. Dankzij Internet kan de burger zelf die afgevaardigden
>"controleren". Zoiets is ook een vorm van macht uitoefenen.
Francisco:
"Dat kon de burger altijd al. Misschien nu iets beter."

Mijn god, dat geloof je nu toch zelf niet? "Dat kon de burger altijd al",
dat is gewoon klinkklare nonsens! Ik heb in de afgelopen drie jaar (dat ik
een Internetaansluiting heb en ze ook goed weet te gebruiken) meer
overheidsdocumenten "ter controle" kunnen raadplegen dan mijn ouders in hun
hele leven ooit zullen kunnen en al hebben gekund! Rapporten van
onderzoekscommissies, verslagen van parlementaire vergaderingen, documenten
die de Amerikaanse overheid moet vrijgeven in de zaak-Echelon, gerechtelijke
uitspraken in de zaak-Microsoft, ... de lijst is gewoon niet te overzien! Nu
moet jij me eens zeggen hoe ik in hemelsnaam tegen dezelfde kostprijs als
van een Internetaansluiting die documenten moet te pakken krijgen *zonder*
het Internet! Een bak bier naar keuze als je daarin slaagt.

Francisco: "Niettemin denk ik dat het voor de controle van macht veel
belangrijker is dat er goede onafhankelijke massamedia functioneren."

Ik ga akkoord dat niet alle burgers bereid zijn zich te verdiepen in een
stapel overheidsdocumenten, laat staan dat ze in staat zijn fraude ofzo op
te sporen. Maar geef toe dat het tijdperk waarin de journalist eens *zijn*
mening oplegde aan de lezer, met het Internet voorgoed voorbij is. Een goeie
journalist reikt bewijsstukken aan, geeft zijn mening, maar hyperlinkt
genoeg zodat zijn lezers zijn conclusies kunnen verifieren. Kijk
bijvoorbeeld eens op http://www.maomagazine.be/ Dat is een gloednieuw Vlaams
tijdschrift dat net op dat principe gestoeld is. Fingers crossed dat ze het
hoofd boven water kunnen houden in deze woelige tijden...
(Nog iets tussendoor: ik snap werkelijk niet dat jij, Francisco, zo'n zin
als hierboven kan schrijven. Als Internetjournalist heb je bovenstaand
principe toch al lang in de praktijk toegepast met je 2525-nieuwsgids en
Daily Planet????)

Francisco: "Bits of Freedom is een sympathieke
club maar het blijft een belangenorganisatie. Waar blind varen op dat soort
clubs toe kan leiden heeft de Brent Spar-affaire wel laten zien."

Sorry als ik het verkeerde voorbeeld gebruikte. Ik ken BOF enkel van hun
aftap-artikels, en die vind ik als Belg erg nuttig, omdat ik anders niet
over dergelijke informatie beschikt. Op de BOF-site: "Bits of Freedom is een
privacy en burgerrechten organisatie voor de informatiemaatschappij". Ik
dacht (afgaande op dat "mission statement") dat die "belangen" dus ons aller
maatschappelijk belang is, niet van één of ander bedrijf ofzo. En ik heb ook
niet gepredikt dat je je moet "blind staren". Dat is nooit goed, dat weet ik
ook wel. Een discussie is iemands woorden weerleggen, niet er allerlei
dingen bij fantaseren.

[ Internet = af? ]

Francisco: "Misschien moet heel internet nog ontdekt worden. En wordt die
ontdekking
uiteindelijk zelfs ernstig belemmerd door lieden als Shapiro en de hele
consultant-industrie die menen dat de ontdekking reeds is voltooid."

Natuurlijk moet Internet nog ontdekt worden! De pionierstijd is voorbij, we
zitten volop in de "algemene aanvaarding" van het Net als medium, en binnen
afzienbare tijd worden er concrete toepassingen gevonden die zelfs aan de
modale burger te slijten zijn. Hopelijk toch, want anders klapt de hele boel
weer in mekaar en blijven we alleen over met het vertrouwde clubje van
computerfreaks. Da's ook wel best gezellig... :-)

En dan nog iets over "lieden als Shapiro": misschien heb ik iets gemist (ik
ken die Shapiro enkel van het artikel in NRC), maar uit dat artikel kan ik
absoluut niet opmaken dat "Shapiro meent dat de ontdekking reeds is
voltooid". Ik heb zelfs de indruk dat Shapiro zich serieus afzet tegen de
consultants waarover Van Jole het heeft.

Tot slot nog over de macht van de burger als consument: je kan het ook als
volgt bekijken. Amazon en aanverwanten zou schatrijk worden met de handel op
het Net, want "Internet sloopt de grenzen en maakt wereldwijde handel
mogelijk". Anderhalf jaar later blijkt het toch allemaal niet zo simpel te
zijn. En aan wie hebben we die conclusie te danken? Yep, aan de consument,
want die kocht toch niet zo massaal via het Net als van hem/haar verwacht
werd. Misschien heeft die dan toch meer economische macht dan we dachten, en
trapt die dus niet zo snel in de
consumeren-want-daar-zijn-jullie-voor-gemaakt-val waar Francisco het over
heeft. Je kan soms met een consument zijn voeten spelen, maar toch niet te
veel hoor.

---

En om het geleuter over succesvol zakendoen op het Net (en meer bepaald de
affaire-Bitmagic) nu eindelijk eens de kop in te drukken: dankzij het Net
heb ik een deal weten te doen waartoe ik anders waarschijnlijk nooit de kans
kreeg en waar leeftijdsgenoten waarschijnlijk direct voor zouden tekenen. Ik
heb mijn gat dus niet verbrand aan het Net, in tegenstelling tot Van Jole,
die zijn idee helaas ten onder zag gaan aan een slechte leiding en misbruik
van vertrouwen. Net zoals in de "echte" zakenwereld moet je haar op je
tanden hebben en ogen in je rug, of je wordt gerold waar je bijstaat. Van
Jole heeft dat moeten ondervinden, en dat is enorm spijtig, want niemand
ziet graag zijn idee gefnuikt door een stel prutsers. Om daar dan vanaf de
zijlijn op staan te lachen, is wel heel makkelijk. Ik kan jullie zo
tientallen andere voorbeelden opsommen van dezelfde fouten, maar dan "in
real life". En dat is *ook* niet grappig.

(PS: "De consument is een randvoorwaarde die men via een Orwelliaans
aandoende vorm van dubbelspraak de titel van koning heeft gegeven." Ik vind
zo'n zinnen werkelijk een nominatie voor de Nobelprijs waard, maar is het
mogelijk om in discussies als deze simpeler zinsconstructies en dito woorden
te gebruiken (en dit is voor iedereen bedoeld, niet enkel voor de auteur van
die zin)? Ik krijg hoofdpijn van zo'n ingewikkelde teksten. Er zouden twee
keer zo weinig misverstanden zijn als iedereen zijn mening wat eenvoudiger
zou verwoorden. We zijn per slot van rekening geen politici.)

Groeten,

Stijn Wuyts,
redactie deCURSOR (http://www.decursor.be)______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).