Leo Lake on Sun, 22 Apr 2001 14:53:49 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Re: verslag Infodrome-congres 11 april jl.Shapiro hanteert in zijn boek de term Drudge factor (niet Drudge
effect). Hij definieert het als: "..the extreme disintermediation of
our information environment..".

Als Wuyts schrijft:

>doet. Shapiro definieert het Drudge-effect volgens mij als
>wereldwijd bekend
>worden doordat het Internet je de mogelijkheid biedt te publiceren
>zonder
>dat je via het reguliere uitgeverscircuit moet passeren. Maar

dan wordt wel het bord, maar niet de roos geraakt.

Met wereldwijd bekend worden heeft de Drudge factor niets te maken.

Het heeft wel te maken met de controleerbaarheid van informatie, en
zeker ook met de rol die intermediairs (in dit geval editors) kunnen
hebben, iets waar Shapiro in de slothoofdstukken van zijn boek
"control revolution' genuanceerd op terug komt.

Misschien is het een idee eerst de man zijn woorden te lezen alvorens
ze samen te vatten.

Ter informatie: zijn analyse leidt (onder veel meer) tot de conclusie
dat zoiets als de Drudge factor het belang van intermediairs
aangeeft, maar ook dat die rol niet door de traditionele publishers
HOEFT te worden overgenomen. Shapiro gaat in concreto in op de
mogelijkheid (geboden door ICT) om deze intermediairs wat meer onder
controle van de lezers te plaatsen, bijv door alleen die te nemen die
ze vertrouwen. Een idee met veel haken en ogen, dat spreekt.


-
L.
E. lake@lake.nl
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).