Han Speckens on Tue, 24 Apr 2001 21:11:28 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Geld voor ondernemers>
> EZ STROOMLIJNT TECHNOLOGIEREGELINGEN VOOR ONDERNEMERS
>
> Het ministerie van Economische Zaken stroomlijnt de technologieregelingen
> van het ministerie die interessant kunnen zijn voor ondernemers. Dat heeft
> secretaris-generaal J.W. Oosterwijk namens de minister van Economische
> Zaken bekend gemaakt op de bedrijvendag van Senter. De regelingen worden
> vanaf 1 mei 2001 ingedeeld in vier categorieen:
> -  laagdrempelige regeling voor Research & Development
> -  regeling voor samenwerking op het gebied van Research & Development
> -  regeling voor (risicovolle) ontwikkelingsprojecten
> -  regeling op het gebied van kennisoverdracht voor bedrijf en voor
branche
>
> Nieuw is ook dat de ondernemer voortaan voor alle technologieregelingen
> terecht kan bij een loket, namelijk dat van Senter.  Senter is het
> agentschap van het ministerie van Economische Zaken verantwoordelijk voor
> de uitvoering van subsidie-, krediet- en fiscale regelingen. Voorheen was
> de uitvoering van een aantal technologieregelingen ook ondergebracht bij
> TNO en Syntens.. Het betekent dat Senter er nu circa 500 bedrijven bij
> krijgt als client. Het totaalbedrag dat Senter te verdelen heeft aan
> subsidieregelingen bedraagt zo'n 1,4 mld gulden (EUR 635 mln). De
> stroomlijningsoperatie vloeit voort uit de nota "Ruimte voor industriele
> vernieuwing. Agenda voor het industrie- en dienstenbeleid".
>
> Om de toegankelijkheid van en het inzicht in de EZ-regelingen te vergroten
> krijgt de ondernemer die straks aanklopt bij het ministerie voor een
> subsidieregeling te maken met een interactieve digitale subsidie-adviseur.
> Via een vraag en antwoordsessie bij de digitale subsidie-adviseur op het
> internet kan de ondernemer er achter komen voor welke regeling(en) hij in
> aanmerking komt. Op die manier moet de dienstverlening aan de bedrijven
> verbeterd worden. Het ministerie van Economische Zaken verwacht  dat de
> digitale subsidieadviseur als systeem en zoekmethode op korte termijn ook
> kan worden ingezet voor alle andere regelingen van de rijksoverheid (circa
> 950).
>
> Noot voor de pers:
> Voor meer informatie over de technologieregelingen kunt u terecht bij
> Senter:  www.senter.nl of via telefoonnummer 070 - 361 01 83 Thijs
Scheres.
>
>
>
>
>
>


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).