Han Speckens on Tue, 24 Apr 2001 21:49:05 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Geld voor ondernemers


Hallo Nettiemnrs,

Zien jullie/wij mogelijkheid gezamenlijk een aantal projecten op te zetten
in het kader van de obndergenoemde regeling> noemer Nettime NL als
"Bedrijf"?

Reacties aan: persgal@casema.net


-----
Onderwerp: [Nettime-nl] Geld voor ondernemers


>
> >
> > EZ STROOMLIJNT TECHNOLOGIEREGELINGEN VOOR ONDERNEMERS
> >
> > Het ministerie van Economische Zaken stroomlijnt de
technologieregelingen
> > van het ministerie die interessant kunnen zijn voor ondernemers. Dat
heeft
> > secretaris-generaal J.W. Oosterwijk namens de minister van Economische
> > Zaken bekend gemaakt op de bedrijvendag van Senter. De regelingen worden
> > vanaf 1 mei 2001 ingedeeld in vier categorieen:
> > -  laagdrempelige regeling voor Research & Development
> > -  regeling voor samenwerking op het gebied van Research & Development
> > -  regeling voor (risicovolle) ontwikkelingsprojecten
> > -  regeling op het gebied van kennisoverdracht voor bedrijf en voor
> branche
> >
> > Nieuw is ook dat de ondernemer voortaan voor alle technologieregelingen
> > terecht kan bij een loket, namelijk dat van Senter.  Senter is het
> > agentschap van het ministerie van Economische Zaken verantwoordelijk
voor
> > de uitvoering van subsidie-, krediet- en fiscale regelingen. Voorheen
was
> > de uitvoering van een aantal technologieregelingen ook ondergebracht bij
> > TNO en Syntens.. Het betekent dat Senter er nu circa 500 bedrijven bij
> > krijgt als client. Het totaalbedrag dat Senter te verdelen heeft aan
> > subsidieregelingen bedraagt zo'n 1,4 mld gulden (EUR 635 mln). De
> > stroomlijningsoperatie vloeit voort uit de nota "Ruimte voor industriele
> > vernieuwing. Agenda voor het industrie- en dienstenbeleid".
> >
> > Om de toegankelijkheid van en het inzicht in de EZ-regelingen te
vergroten
> > krijgt de ondernemer die straks aanklopt bij het ministerie voor een
> > subsidieregeling te maken met een interactieve digitale
subsidie-adviseur.
> > Via een vraag en antwoordsessie bij de digitale subsidie-adviseur op het
> > internet kan de ondernemer er achter komen voor welke regeling(en) hij
in
> > aanmerking komt. Op die manier moet de dienstverlening aan de bedrijven
> > verbeterd worden. Het ministerie van Economische Zaken verwacht  dat de
> > digitale subsidieadviseur als systeem en zoekmethode op korte termijn
ook
> > kan worden ingezet voor alle andere regelingen van de rijksoverheid
(circa
> > 950).
> >
> > Noot voor de pers:
> > Voor meer informatie over de technologieregelingen kunt u terecht bij
> > Senter:  www.senter.nl of via telefoonnummer 070 - 361 01 83 Thijs
> Scheres.
> >
> >
> >
> >
> >
> >
>
>
> ______________________________________________________
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
> * Meer info, archief & anderstalige edities:
> * http://www.nettime.org/.
> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).
>


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).