real on Thu, 26 Apr 2001 16:10:43 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Digitale kunst 8 over literatuur en netkunst


 


RADIO
PERSBERICHT

Digitale kunst
nieuwe media, nieuwe mogelijkheden


Zaterdag 28 april 2001
16.02 - 17.00 uur op Teleac/NOT 747 AM
Of live via www.omroep.nl en vanaf 21 maart ook via
www.digitalekunst.nl.

Betekent digitale kunst een fundamentele wijziging van onze meer
traditionele kunstopvattingen? Hebben we te maken met een
aanvulling of een gedeeltelijke vervanging van bestaande
kunstvormen? Het zoeken naar antwoorden op deze vragen staat
centraal in het project Digitale Kunst: nieuwe media, nieuwe
mogelijkheden. Dit project bestaat uit twee nauw met elkaar
verbonden delen: acht radioprogramma's en een website.

Nieuwe literaire ontwikkelingen en het ontstaan van netkunst
dankzij digitalisering

De literatuur heeft door de toepassing van nieuwe media en door
het gedachtegoed van het modernisme een nieuwe afgeleide
gekregen: de hypertext, oftewel non-lineaire literatuur. Michael
Joyce, auteur van de eerste hypertext, werd wereldberoemd met
zijn interactieve verhaal Afternoon, a story. Tal van experimenten
zijn gevolgd en inmiddels heeft de digitale literatuur een plekje op
het Internet verworven.
De netkunst is in 1996 ontstaan en wordt meestal uitgelegd als
kunst die voor, met en op het Internet gemaakt en vertoond wordt.
De eerste werken bestonden uit tekstexperimenten en
performances, maar inmiddels lijken de mogelijkheden onbeperkt.
Dankzij de digitalisering is er een nieuwe kunstvorm ontstaan die
zich in snel tempo ontwikkelt.
Jan-Hendrik Bakker werkt als literair journalist, o.a. voor de Haagse
Courant. Hij schrijft al 15 jaar over literatuur en is onlangs
gepromoveerd binnen de filosofie met een onderzoek naar literaire
verbeelding. Hij zal samen met Carolien van den Bos, die
onderzoek heeft gedaan naar hyperfictie en de hyperfictie-website
www.lettertjes.nl heeft opgezet, de ontwikkelingen schetsen van de
digitale literatuur. Peter Luining, die voor de website
www.digitalekunst.nl een werk heeft gemaakt, is autonoom
netkunstenaar van het eerste uur. Hij gaat in op de ontwikkeling
van de netkunst in het algemeen en zijn eigen werk in het
bijzonder. In iedere uitzending komt er een organisatie aan bod die
op het betreffende terrein actief is. Deze week is dat de
Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media, de Waag. Medewerker
Klaas Hernamdt praat over de activiteiten en doelstellingen van De
Waag.

Internet (www.digitalekunst.nl) speelt in dit project een belangrijke rol. Op de site zijn twee speciaal voor deze serie vervaardigde kunstwerken van Arno Coenen en Peter Luining te zien. Wekelijks zullen studenten van de
 Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Faculteit Kunst, Media & Technologie (in Hilversum) reageren op deze online werken en daarover in de radio-uitzendingen spreken met de kunstenaar. In deze uitzending is Peter Luining t
e gast. Via de website kunnen luisteraars en andere
ge´nteresseerden hun meningen en reacties kwijt en in de virtuele
werkplaats eigen bijdragen leveren aan een kunstwerk.
Uiteraard blijven via deze website de radioprogramma's ook na
uitzending te beluisteren.

Digitale Kunst: nieuwe media, nieuwe mogelijkheden is een project
in samenwerking met de HKU in Hilversum en de afdeling Internet
van Teleac/NOT. Redactie: Zita Bebenroth en Sabine Niederer.
Techniek: Ronald Niehaus. Presentatie: Jeroen Dirks.
Eindredactie: Henk Halfman. Noot voor de redactie:  voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Leo Both, afdeling
Communicatie, tel. 035-6293405.