Stan van Engelen on Thu, 26 Apr 2001 17:44:04 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] DNW Nieuwsbrief, jaargang 3, nummer 25


****************************
Dit is de onregelmatig verzonden elektronische nieuwsbrief
van de redactie van het VPRO televisieprogramma DNW.
****************************

Deze keer :  
-  zondag 29 april, 21.40u : "geen wereld, geen winst"
-  dnw forum op dnw.vpro.nl

GEEN WERELD, GEEN WINST

65 miljoen dollar, dat zou het per gered mensenleven kosten als de nog door 
president Clinton voorgestelde reductie van arseen in het Amerikaans 
drinkwater wet was geworden. Een te grote belasting voor het bedrijfsleven, 
oordeelde zijn opvolger Bush en het wetsvoorstel werd verleden week dan ook 
ingetrokken.
Het zal niemand zijn ontgaan dat de nieuwe Amerikaanse president zijn regering 
leidt als een echte manager. Kosten-baten analyses spelen een belangrijker rol 
bij de besluitvorming dan idealen of de mening van de buitenwereld. Een 
opmerkelijk voorbeeld was Bush' besluit om een streep te zetten onder 
Amerikaanse naleving van het Verdrag van Kyoto. Het terugbrengen van de 
CO2-uitstoot waartoe zijn voorganger zich verplicht had, zou een te zware 
hypotheek leggen op de winsten van Amerikaanse bedrijven die, zeker in tijden 
van recessiedreiging, wel iets anders aan het hoofd hebben dan investeringen 
ten behoeve van  het milieu.
De zichtbaar op eigenbelang gerichte handelswijze van de Amerikanen heeft de 
onenigheid tussen de verschillende landen die het eens trachten te worden over 
maatregelen om het broeikaseffect tegen te gaan, flink doen toenemen. En dat 
terwijl het er sinds het mislukken van de klimaatconferentie in Den Haag toch 
al sombertjes uitzag. 

De markt regeert en het gaat om 'winstgevende groei', om geld dus, ook voor de 
nieuwe bewoner van het Witte Huis. Het tijdperk van de ideologie is voorbij. 
Dat vindt ook Sir John Browne, bestuursvoorzitter van bp (voorheen BP, British 
Petroleum). Maar Sir John maakt een heel andere rekensom dan Bush. Hij moet 
immers geen vier jaar vooruit kijken, maar veel verder. En hij begon zich op 
het hoofd te krabben. Want als de wetenschap gelijk heeft, en steeds meer van 
zijn eigen briljante werknemers kwamen hem dat vertellen, dan draagt de 
CO2-uitstoot wel degelijk bij tot het broeikaseffect. Het bedrijfsleven is dit 
lang blijven ontkennen, maar Browne verbrak als eerste de gesloten gelederen. 
Al in 1997, voor 'Kyoto' dus, kwam hij in het openbaar tot de slotsom dat er 
wat moest gebeuren, wilde zijn bedrijf over 25, laat staan 50 jaar ook nog 
winst maken. Want: "no planet, no business". BP werd dus bp, dat ook staat 
voor 'beyond petroleum'.

Terwijl de overheden ruzie maken, beloven de grote bedrijven dus met 
oplossingen te komen. Dat is wat grote spelers als bp en Shell ons nu willen 
doen geloven. Zij immers halen hun doelstellingen voor vermindering van 
CO2-uitstoot, de overheden niet. Zij produceren zonnepanelen en passen hun 
pompstations aan. Maar ze verkopen nog steeds benzine, hoe 'schoon' die ook 
is.
Gaat het bedrijfsleven de wereld redden?

Tot zondag, in de nieuwe wereld

George Brugmans
eindredacteur


HET DNW FORUM

De uitzending rondom de crisis in de politiek vormde verleden week de 
aanleiding om van start te gaan met het DNW forum op onze website. Hoewel we 
nog werken aan een aantal verbeteringen kunnen we tot nu toe kunnen spreken 
van een geslaagde start - de bijdragen van kijkers en mensen uit de uitzending 
leveren een interessante voortzetting op van de uitzending op het web. 
Momenteel werkt het forum in sommige versies van Netscape nog niet - we hopen 
dit spoedig te verhelpen. Ook de vormgeving bevindt zich nog in een testfase. 
Het DNW forum dient als testcase voor de hele VPRO site, er wordt door de 
mensen van VPRO Digitaal hard gewerkt om een zo gebruikersvriendelijk 
mogelijke discussie-omgeving te creŽren. 

Het forum is in eerste instantie bedoeld om de afstand tussen de DNW redactie 
en de kijker kleiner te maken, als redactie zullen we dan ook proberen om 
zoveel mogelijk aanwezig te zijn en te reageren op uw bijdragen. Daarnaast 
nodigen we bij uitzendingen die zich daarvoor lenen ook steeds betrokkenen uit 
om hun bijdrage te leveren. Ook deze week hebben we weer een aantal partijen 
gevraagd om te reageren op het fenomeen maatschappelijk ondernemen. Schroom 
dus niet om ook uw stem als DNW kijker te laten horen - het forum is dag en 
nacht bereikbaar via dnw.vpro.nl

Met vriendelijke groet

Stan van Engelen
Webredacteur DNW

***********************
Voor meer informatie kijk op onze website: http://dnw.vpro.nl *** Reacties 
zijn altijd welkom. U kunt ze sturen naar: dnw@vpro.nl of plaatsen op het 
forum op onze website. *** Afmelden op de DNW nieuwsbrief: 
dnw-nieuwsbrief-request@vpro.nl (met respectievelijk subscribe / unsubscribe 
als subject, de rest van de mail moet leeg blijven)

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).