Martin Sjardijn on Fri, 27 Apr 2001 18:49:31 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] LL1Denken is dan ook niet het belangrijkste kenmerk van de mens lijkt me.
Het is een voornamelijk lineaire activiteit van oorzaak en gevolg,
grotendeels op logica gebaseerd.
De Mens is wat meer dan dat. De Mens is voornamelijk gevoel,
emoties, mystiek en intuitie.
In de talige wereld wordt dan nooit zo goed begrepen,
omdat taal dicht bij denken staat voor de meesten.
In de wereld van de beeldende kunst ligt dat anders.
Die wereld staat dichter bij de mens, het gevoel, emoties en het denken.
De superieur logische cyborg zal voor die mens een handig snel en slim
gereedschap worden,
gebruikmakend van complexe variabelen, fuzziness en zaken die veel lijken op
het voor
logische benadering onbegrijpelijke gevoel en mystiek.

Martin Sjardijn
----- Original Message -----
From: "Leo Lake" <lake@lake.nl>
To: <nettime-nl@nettime.org>
Sent: Thursday, April 26, 2001 4:48 PM
Subject: [Nettime-nl] LL1


> LL1: Voorbij de punt.
>
> Veel mensen voorspellen dat computers beter zullen kunnen denken dan
> de mens, dat mensen op de lange duur niet veel meer zullen zijn dan
> wat de huisdieren zijn voor de mens van vandaag. Sommigen zien deze
> overgang als iets dat plotseling zal gebeuren. Dat 'moment' wordt
> soms de "Singularity" genoemd, soms de "Sprong", soms, in navolging
> van een Franse priester het punt Omega. Anderen voorzien een meer
> geleideljk proces. Beginnend bij medicijnen en protheses, via een
> tussenfase waarvoor het woord cyborg schijnt te zijn uitgevonden,
> verlaat volgens deze mensen de techniek de status van hulpmiddel en
> bepaalt het meer en meer zijn eigen doel.  Er zijn nog anderen,
> minder biologisch en meer sociologisch georienteerde lieden, die
> zeggen dat het gedrag van mensen in de loop der eeuwen in steeds
> grotere mate is onderworpen aan disciplineringen die enkel nog het
> individu via 'de ander' (of collectief) dienen en nu bereiken we dan
> de (onvermijdelijke) fase dat 'die ander' een artificiele gedaante
> krijgt en zelf gaat spreken.  De techniek wordt onze baas. We zullen
> er gaandeweg ook wel aan wennen, zo vertelt ons menig geleerde. Het
> gebeurt. Punt.
>
> Maar voorbij de punt?
>
> Wat is in die toekomst, hoe die ook naar ons toe komt, nog de
> individuele mens waard? Zijn er nog uitdagingen? Moeten we met zijn
> allen stoppen met denken en muziek gaan maken? Ons leven stoelen op
> esthetische leest? Worden we dan niet allemaal wezensgelijk aan de
> huidige massa, die kijkt naar GTST, naar het voetballen en hoera
> roept voor de koningin? Worden we allemaal middelmatig, mensen voor
> wie het zoeken van de gelukservaring  het doel is?
>
> Ironisch. Hebben  we kans om onsterfelijk te worden, weten we niet
> meer waarom dat ook al zo wenselijk was.
>
> Maar is het zo erg? Denk het niet.
>
> Zelfs wanneer alles wat je kunt al gedaan en zelfs beter gedaan wordt
> door iemand of iets anders, dan heb je nog je eigen verleden. Zoals
> een middelmatig hardloper zijn tijden en hartslagen vergelijkt met
> zijn vorige tijden en niet met die van de grote lopers, zolang, zoals
> ook bij mij het geval is, een bejaarde  loper,  in een slechts gering
> verval zijn vreugde vindt, zolang heeft het lopen zin.  Zo ook zal de
> mens zijn leven zin kunnen geven op historische gronden. De mens
> leeft bij de gratie van zijn verleden.  Het verleden is de zin. We
> zullen ONS, en ieder dus ZIJN, verleden moeten koesteren. Dan pas
> leven we bij de gratie van onszelf.  En natuurlijk, na het punt, bij
> de gratie van onze meerderen, zoals ook onze dieren leven bij de
> gratie van hun meerderen.
>
> Maar dat had ik misschien beter niet kunnen zeggen.
>
> -
> L.
> E. lake@lake.nl
>
>
>
>
> ______________________________________________________
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
> * Meer info, archief & anderstalige edities:
> * http://www.nettime.org/.
> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).
>


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).