Leo Lake on Mon, 30 Apr 2001 21:27:18 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] LL1


On Mon, 30 Apr 2001 13:53:25 +0200, Martin Sjardijn wrote:

> De mens is niet slechts denken. Terwijl men meent dat machines
>superieur kunnen
> worden aan de mens door slimmer te denken. Denken, logica,
>causaliteit etc. kan niet los gezien
> worden van intuitie, emoties en gevoel, die wellicht belangrijker
>zijn als het gaat om iets te definieren
> van wat mens-zijn is.

En de computer hoeft ook niet slechts denken te zijn. En wat dan?

> Dat 'denken' is een voornamelijk talige en logische activiteit in
>de typisch westerse cultuur,
> lineair in de tijdruimte en causaal van karakter. Binnen de

Dit is onzin. De Boeddhistische logica bestaat en is uiterst
verfijnd, een zeer groot taalgeleerde was Panini, en onder de
Arabieren van voor 1000 zijn vele mathematici te vinden. Dat was
allemaal talig en/of logisch denken. Om de dominantie van het talige
en logische denken in, pak em em beet, de zes systemen van de
hindoeistische filosofie te negeren, is zelfs potsierlijk.

>Alan Turing begint dan
> ook zijn betoog COMPUTING MACHINERY AND INTELLIGENCE
>dan ook met de zin "...I propose to consider the question, "Can
>machines think?"
> This should begin with definitions of the meaning of the terms
>"machine" and "think."
> http://www.oxy.edu/departments/cog-
>sci/courses/1998/cs101/texts/Computing-machinery.html

Ja, en daar begint hij mee, zoals lezing van dat artikel zal leren,
om het begrip denken te redden uit de klauwen van de metafysici,
theologen en andere taboe producerende groeperingen. Zijn Turing spel
is niets anders dan een manier om te zeggen: jongens, laten we niet
moeilijk doen, als we een computer zover kunnen krijgen dat hij op
een significant terrein kan wat mensen (meestal) kunnen, dan denkt
ie. Verder geen geleuter graag. Ik vat het met maar heel kort samen
:) Hij wil zonder metafysische ballast over denken kunnen denken en
doet dat vervolgens ook.

> Mijn voorbeeld dat de kunst voornamelijk gebruik maakt van gevoel,
>intuitie, emoties,
> die niet talig zijn, maar direct beeldend creatieve vormen kunnen
>aannemen was bedoeld
> om de betrekkelijkheid van de logica aan te geven waarbinnen een
>hierarchische superioriteit
> alleen kan worden gesteld. Binnen dat laatste kan
>overheersing/macht
> (door robots) plaatvinden.

Ik weet niet wat een hierarchische superioriteit is en ik weet al
helemaal niet waarom dat beperkt is tot 'talige activiteiten', maar
wat ik wel weet is, dat als denkbeeldig programma (daVinci versie
18.13) kunst maakt die me aanspreekt, dat mij dan gasten als Warwick
gestolen kunnen worden. Maar, als ik je snap, dan stel jij dat zoiets
niet kan.. Waarom eigenlijk niet?

> We hebben een aantal duizenden jaren ontwikkeling doorgemaakt
met
>technologie/kunst
> als kwaliteit van de mens. Het is toch niet zo dat de 21ste eeuwse
> mens levend in het computertijdperk superieur is aan die van de
>Egyptische- of Griekse
> klassieke beschaving que intelligentie of artisticiteit?

Zeker niet, dat is ook niet gezegd. Wat wel gezegd is dat het niet
onvoorstelbaar is dat in een verre toekomst een omvattende machine
ons mensen kan voorzien van antwoorden op al onze vragen (als die
antwoorden er zijn) en onze zintuigen en emoties kan beroeren op elke
wijze die maar voorstelbaar is. Wij zijn dan als het ware een
doelgroep die de machine altijd weet te 'bedienen'. Dan is de machine
ons de baas. Waar moeten we dan nog voor leven? Ik heb wel een idee,
Reekers ook wel en er zijn wel meer met een idee (liefde, spel,
persoonlijke groei, noem maar op). Die ideeen laten wat licht
schijnen op wat een zinvol leven is, ook vandaag. De toekomst hoeft
niet donker te zijn.

> hem in het nu tot leven te wekken? De klassieke kunst/wetenschap
>van
> duizenden jaren geleden is niet minder of slechter dan de kunst van
>de 21ste eeuwer
> die leeft in het informatietijdperk.

Integendeel zou ik haast willen zeggen. Ik heb de grottekeningen in
Lascaux mogen zien. Nooit heb ik iets mooiers aanschouwd. Maar daar
gaat het dus ook helemaal niet om. Het idee alleen al.. tsk..
-
L.
E. lake@lake.nl
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).