Martin Sjardijn on Mon, 30 Apr 2001 14:02:42 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] LL1


> Sjardijn stelt in dit verband onverdroten dat niet het denken maar de
> artistieke kanten van de mens belangrijker zijn. Hij gaat dus mee met
> mijn suggestie dat esthetiek het enige is dat ons nog resteert. Maar
> wat als kunstmatige kunst mooier, beter en rijker is dan wat we zelf
> kunnen maken, dan rest ons slechts de status van consument (of van
> reproducerend artiest), of anders worden we precies zoals het GTST
> publiek, dat in wezen slechts bezig gehouden wordt. Toch?
mijn bedoeling was iets te zeggen te zeggen over het betrekkelijke belang van
dat het logische denken als een voornamelijk lineaire activiteit.
De mens is niet slechts denken. Terwijl men meent dat machines superieur kunnen
worden aan de mens door slimmer te denken. Denken, logica, causaliteit etc. kan niet los gezien
worden van intuitie, emoties en gevoel, die wellicht belangrijker zijn als het gaat om iets te definieren
van wat mens-zijn is.
 
Dat 'denken' is een voornamelijk talige en logische activiteit in de typisch westerse cultuur,
lineair in de tijdruimte en causaal van karakter. Binnen de wetenschap worden
ontdekkingen echter meestal per toeval gedaan en niet zozeer door logische redenatie
en in de kunst is het ontstaan van een meesterwerk een mysterie. Alan Turing begint dan
ook zijn betoog COMPUTING MACHINERY AND INTELLIGENCE
dan ook met de zin "...I propose to consider the question, "Can machines think?"
This should begin with definitions of the meaning of the terms "machine" and "think."
http://www.oxy.edu/departments/cog-sci/courses/1998/cs101/texts/Computing-machinery.html
Mijn voorbeeld dat de kunst voornamelijk gebruik maakt van gevoel, intuitie, emoties,
die niet talig zijn, maar direct beeldend creatieve vormen kunnen aannemen was bedoeld
om de betrekkelijkheid van de logica aan te geven waarbinnen een hierarchische superioriteit
alleen kan worden gesteld. Binnen dat laatste kan overheersing/macht 
(door robots) plaatvinden.

> Maar wat als kunstmatige kunst mooier, beter en rijker is dan wat we zelf
> kunnen maken, dan rest ons slechts de status van consument (of van
> reproducerend artiest), of anders worden we precies zoals het GTST
> publiek, dat in wezen slechts bezig gehouden wordt. Toch?
[De in New York wonende Russische kunstenaars Komar en Melamid
laten gedresseerde olifanten schilderijen en kunst maken] Wat is schoonheid?
 
We hebben een aantal duizenden jaren ontwikkeling doorgemaakt met technologie/kunst
als kwaliteit van de mens. Het is toch niet zo dat de 21ste eeuwse
mens levend in het computertijdperk superieur is aan die van de Egyptische- of Griekse
klassieke beschaving que intelligentie of artisticiteit?
Zou een Griek van rond 400 BC (stel dat het mogelijk was) functioneren
als een huisdier van de huidige 21ste eeuwer, aangenomen dat het mogelijk zou zijn 
hem in het nu tot leven te wekken? De klassieke kunst/wetenschap van
duizenden jaren geleden is niet minder of slechter dan de kunst van de 21ste eeuwer
die leeft in het informatietijdperk. Waarom zou dan iets (een bot) in de toekomst overheersend
kunnen zijn? Ook een bot maakt een ontwikkeling door die langzaamaan geacepteerd
deel zal uitmaken van een cultuur in de toekomst waarin de mens mee evolueert.
  
Gereedschap in de vorm van superintelligente bots blijft handig.
Mijn zelfontwikkelde chatbot de interactieve manifest simulator Oracle in het
Weightless Sculpture Project kan soms heel slim lijken mits hem slimme vragen
worden gesteld. Zie hiervoor Oracle in www.denhaag.org/~sjardijn
 
Het lastige is dat het een goed, beter, best gebeuren is.
 
Maar het blijft een interessante en ingewikkelde kwestie waarover door anderen
al veel slimmer en uitgebreider is nagedacht bemerkte ik al zoekende op het internet.
Een mooie verzameling links over dit onderwerp is te vinden bij de Turing Test Page
http://cogsci.ucsd.edu/~asaygin/tt/ttest.html om het niet te hebben over Kevin Warwick.
 
Met groet