Leo Lake on Mon, 30 Apr 2001 11:29:28 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] LL1


Dag,

Er waren nogal wat reacties op "voorbij de punt". Ik vind ze boeiend
en ga, helaas te kort, in op een aantal quotes uit die reacties.


Reekers brengt het punt van een autonome technische ontwikkeling naar
voren. Hij schrijft onder meer:

>Waar
>jouw visie en de mijne ver uit elkaar staan is de onvermijdelijkheid
>van
>de techniek in jouw verhaal. Techniek is menselijk, nu al. Een

Ik heb ook lang geloofd in het belang van een wisselwerking tussen
mens en techniek, maar ben er niet zo zeker meer van. Natuurlijk is
er wel een wisselwerking, maar het belang ervan is betwijfelbaar. De
boeken staan vol met voorbeelden van technologieen die een
uiteindelijke vorm hebben gekregen die ver af staat van de vorm die
ze in het begin hadden. Dat onder invloed van de sociale context
waarin het gebruikt wordt.

Vergeef me een beeldspraak.

Een kind dat in de buurt van een kompas speelt met een magneet, zal
de naald wild laten slingeren. Er wordt geen duidelijke richting meer
aangegeven. Maar als het kind slaapt en de magneet heeft opgeborgen,
dan wijst de naald weer onverstoorbaar naar het Noorden.

Welnu, is het Noorden van de Techniek niet dat het ons in alles de
baas is? Zijn al die 'wisselwerkingen' tussen maatschappij en
techniek waar degelijke en minder degelijke techniekfilosofen over
spreken niet als het getol van een kompasnaald die als het even
rustig is weer onverstoorbaar dezelfde richting opzoekt, en vindt?

Zijn de wisselwerkingen niet meer zichtbaar dan blijvend?

Is dat met name niet het geval met de Informatietechnologie omdat
deze zoveel anderen technieken assimileert en in een nieuwe ordening
bij elkaar brengt? Zijn al die wisselwerkingen, catastrophes,
blunders en creatieve explosies van mensen, waar zoveel auteurs gewag
van maken als de invloed van mensen willen benadrukken, niet slechts
hele tijdelijke fenomenen?


Kluytmans reageert ook al met verve. Ik dank hem voor de vele
verhelderingen en correcties. Ik kan daar niets aan toevoegen. Daarom
slechts twee kleine kanttekeningen

1) ik vind dat hij voorbijgaat aan de vraag of er in de verre
toekomst nog een bestaan mogelijk (of zinvol is) voor mensen zoals
wij die nu kennen.

2) mijn stuk ging niet alleen over de toekomst zelf maar ook over de
vraag hoe we onszelf, mensen, als waardevol kunnen blijven zien ook
al worden onze cognitieve (en artisitieke?) vermogens verre
overvleugeld door machines.

Sjardijn stelt in dit verband onverdroten dat niet het denken maar de
artistieke kanten van de mens belangrijker zijn. Hij gaat dus mee met
mijn suggestie dat esthetiek het enige is dat ons nog resteert. Maar
wat als kunstmatige kunst mooier, beter en rijker is dan wat we zelf
kunnen maken, dan rest ons slechts de status van consument (of van
reproducerend artiest), of anders worden we precies zoals het GTST
publiek, dat in wezen slechts bezig gehouden wordt. Toch?


Wuyts verklaart het het hele verhaal tot een 'ver van mijn bed' show.
Dat mag het voor hem zijn, voor mij is het dat niet. Ik kan niet
anders dan mijn 'wezen' definieren aan de hand van mijn omgeving en
de techniek speelt daarin een belangrijke rol. Het een gaat niet
zonder het ander. Bovendien hoef je geen futurist te zijn om te
stellen dat het contact tussen mens en machine in de toekomst steeds
inniger wordt. De extrapolatie naar de toekomst leek me een handig
gedachtenexperiment om te begrijpen wat er ook nu al gaande is. De
anticipatie op de verre toekomst leek me handig om te komen tot een
bezinning op mijzelf (en onszelf?).

En die bezinning leidt mij tot het idee dat we geen eer moeten zoeken
in (absolute) prestaties, maar in meer intense omgang met het eigen
verleden. Des te tragischer is het dat we in een tijd leven waar het
persoonlijk verleden geen enkele sociale waarde meer heeft.

----
Iedereen bedankt voor de reacties. Ik heb ervan genoten. Het heeft me
weer veel stof tot nadenken gegeven voor onder het hardlopen.

-
L.
E. lake@lake.nl
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).