Henri Kluytmans on Fri, 27 Apr 2001 19:41:40 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] LL1


-->Hoi,

Even enkele aanmerkingen :

>> Veel mensen voorspellen dat computers beter zullen kunnen denken dan
>> de mens, 

De term computers is misleidend. Het woord kunstmatige intelligenties, 
is een beter passende term. Veel mensen voorzien dat er kunstmatige 
intelligenties kunnen (en zullen) worden gecreeerd die beter (en 
sneller) kunnen denken dan de mens. (Deze kunstmatige intelligenties 
zullen waarschijnlijk wel op electronische basis functioneren. Maar 
de architectuur zal waarschijnlijk meer lijken op de menselijke 
hersenen dan op een huidige computer.)

>>dat mensen op de lange duur niet veel meer zullen zijn dan
>> wat de huisdieren zijn voor de mens van vandaag. 

Inderdaad, maar niet in alle opzichten. Onze huidige huisdieren 
(en dan denk ik aan honden en katten) kunnen slechts zeer beperkt 
vooruit denken, en hebben een zeer beperkte intelligentie (t.o.v. 
van het toepassen van techniek en wetenschap). De mens kan bv 
verder vooruit denken dan zijn eigen levensduur. Dit is een 
groot verschil met onze huisdieren. 

Toekomstige hogere intelligenties zullen wellicht alleen met 
mensen omgaan voor vermaak. En de mensen zullen geen echte 
rol meer spelen in de toekomstige maatschappij van de hogere 
intelligenties, omdat ze gewoonweg qua intelligentie verhoudings-
gewijs te zwak zullen zijn.

Maar ik denk dat deze mensen wel veel meer vrijheid zullen 
bezitten dan onze huidige huisdieren. Ik neem aan dat deze 
mensen zich niet beknot zullen voelen in hun vrijheid. 
Wij nemen bij het behandelen van onze huisdieren tenslotte 
gewoonlijk ook het welzijn van het dier in acht.

>>Sommigen zien deze
>> overgang als iets dat plotseling zal gebeuren. Dat 'moment' wordt
>> soms de "Singularity" genoemd, soms de "Sprong", soms, in navolging
>> van een Franse priester het punt Omega. 

Niet plotseling qua tijdsduur. 

Gebeurtenissen na een bepaald tijdstip kunnen niet meer worden 
vooruitgezien. Door een versnelling van technologische ontwikkelingen 
(en de daaruit voortvloeiende maatschappelijke ontwikkelingen) zal 
dit tijdstip zich steeds verder verkorten. Daardoor zal het op den 
duur lijken of na een bepaald tijdstip (in de lineaire tijd) de 
ontwikkelingen in het geheel niet meer te voorzien zijn. Dit 
tijdstip (in de lineaire tijd) zou dan een singulariteit genoemd 
kunnen worden. Natuurlijke zal het voor de hogere entiteiten (die 
deze technologische ontwikkelingen bewerkstelligen) subjectief 
niet zo lijken. Dit laatste omdat deze entiteiten zelf (qua 
denksnelheid) mee zullen versnellen met de technologische 
ontwikkelingen. Dus alleen voor buitenstaanders (bv de mensen 
die biologisch blijven) zal het lijken of er een singulariteit 
op treedt.

>> Er zijn nog anderen,
>> minder biologisch en meer sociologisch georienteerde lieden, die
>> zeggen dat het gedrag van mensen in de loop der eeuwen in steeds
>> grotere mate is onderworpen aan disciplineringen die enkel nog het
>> individu via 'de ander' (of collectief) dienen en nu bereiken we dan
>> de (onvermijdelijke) fase dat 'die ander' een artificiele gedaante
>> krijgt en zelf gaat spreken.  

In principe hoeft dit niet geval te zijn. Kunstmatige entiteiten 
zullen ook maatschappijen vormen. De meest efficiente vormen 
zullen het best overleven. Dit is slechts het principe van 
evolutie. Wat precies de meeste efficiente vormen van 
maatschappijen zijn is nog niet duidelijk. Dit zou ook een 
maatschappij kunnen zijn waar de individuen zo veel mogelijk 
vrijheid bezitten. De huidige maatschappijen kunnen daarbij 
niet zonder meer als uitgangspunt worden genomen, omdat de 
indivuen van nu niet de totale flexibiliteit bezitten van 
toekomstige kunstmatige entiteiten. (Om zich om te vormen, 
mentaal en fysiek.)

>> De techniek wordt onze baas. 

Dat ligt er aan hoe je het bekijkt. De techniek blijft nog 
steeds een werktuig, een instrument. Alleen we zullen 
versmelten met onze techniek. De techniek zal (maar dat 
doet het nu ook al) een enorme stempel drukken op het leven. 
We zullen kunstmatige worden, of in ieder geval kunstmatig 
leven creeeren (dat ons voorbij zal streven). 

Maar sowieso het gebruik van techniek is eigenlijk de 
fundamentele afwijkende eigenschap die de mens 
onderscheid van alle andere levensvormen op Aarde. 
Al sinds de ontdekking van het vuur, en al sinds de tijd 
van de stenen werktuigen, maakt hij gebruik van technische 
hulpmiddelen om zijn naakte bestaan te verbeteren. De mens 
tracht al sinds zijn ontstaan zijn omgeving in steeds 
grotere mate te controleren. De mens en techniek horen 
dus eigenlijk gewoon bij elkaar! 


>> Het gebeurt. Punt.

Daar lijkt wel alles op te wijzen ja.

>> Ironisch. Hebben  we kans om onsterfelijk te worden, weten we niet
>> meer waarom dat ook al zo wenselijk was.
>> Maar is het zo erg? Denk het niet.
>> Zelfs wanneer alles wat je kunt al gedaan en zelfs beter gedaan wordt
>> door iemand of iets anders, dan heb je nog je eigen verleden. Zoals
>> een middelmatig hardloper zijn tijden en hartslagen vergelijkt met
Etc...

Je vergeet het feit dat de toekomstige mens ook de optie heeft 
om zichzelf kunstmatig te verbeteren. Of om zelfs compleet een 
kunstmatige entiteit te worden. Niet meer onderheven aan de 
beperkingen van zijn huidige biologische lichaam, kan deze 
toekomstige "post-human" gewoon nog mee-tellen in de toekomstige 
maatschappij van hogere entiteiten. Er is dus dan geen reden 
meer voor om zich dan te vervelen. (Tenzij dat een individuele 
wens is.)

Groeten,
>Hkl
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).