R.J.Reekers on Fri, 27 Apr 2001 14:08:57 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] LL1


Beste Lake,

Je bent een vreemde vogel. Ineens dit mailtje. Een zeer intrigerend
mailtje. Voor mij in elk geval.

Teilhard de Chardin (1881-1955) heeft het inderdaad over het punt Omega,
maar doelt dan vooral op het samenkomen van bewustzijn, waarbij de som
van het menselijk bewustzijn de grootste taartpunt zal zijn. Geholpen
door de technologie weliswaar, maar nog steeds menselijk bewustzijn.
Computers ten dienste van. Maar dat terzijde.

Om helemaal in je mailtje te blijven zal ik mijn visie naast de jouwe
leggen. Mensen zullen nooit de huisdieren van computers of cyborgs
worden, eenvoudigweg omdat wij mensen in any case de voorvaderen zullen
zijn van die "hogere" bewustzijnsvorm waar jij het over hebt. Wij als
soort homo sapiens sapiens bestaan 150 duizend jaar. Kijk naar wat we
geleerd hebben. Stel dat het kon. Stel dat we de ervaring die we nu
hebben, 150 duizend jaar terug konden zetten. Naar de tijd dat onze soort
nog naast de soort leefde waaruit wij zijn ontstaan. Toen was het
misschien respectloos, maar met de ervaring van nu zou zo'n samen-leving
respectvol zijn.

Zelf ben ik van mening dat de menselijk ziel door zal gaan. De ziel van
de computer bestaat niet. En als die al bestaat, is dat alleen maar bij
de gratie van het referentiepunt: de ziel van de mens. Computers, als zij
ooit al bewustzijn krijgen, zijn mensen. Alleen de verpakking is anders.

In computers, in de virtuele kosmossen, in dit melkwegstelsel, in dit
Heelal, in deze dimensie, zal de menselijke ziel nooit op haar lauweren
kunnen rusten. Wat voor verpakking ze ook heeft, er valt altijd weer wat
nieuws te ontdekken. Er valt altijd weer een omgeving te bevruchten. Waar
jouw visie en de mijne ver uit elkaar staan is de onvermijdelijkheid van
de techniek in jouw verhaal. Techniek is menselijk, nu al. Een wereld die
wij geopend hebben door het te bedenken en ermee te werken vanaf de
eerste stenen vuistbijl. Maar er zijn nog zoveel andere werkelijkheden
die geopend kunnen worden. Of misschien al geopend zijn. En geheel buiten
jouw toekomstbeeld ook kunnen bestaan en ontstaan. Misschien zelfs met de
snelheid van de ons bekende Inflatie Theorie. Edward Witten, ben je
waarschijnlijk ook bekend mee, heeft bijvoorbeeld nu al praktisch
aangetoond dat er in de kiem talloze dimensies (kunnen) zijn.

In de evolutie van het leven, in de evolutie van Zijn, is techniek
"slechts" een van de vele hoofdtakken.

Waar ik het weer wel heel erg met je eens ben, is het verleden. Die rijke
schat aan ervaring die achter ons ligt. Ik ontleen er trouwens mijn
verantwoording aan voor het bovenstaande; dat de menselijke ziel (of
natuur) al die verschillende werkelijkheden gaat ontdekken. Na de
amfibieen uit de vissen, de reptielen uit de amfibieeen (met de dino's 
als een stevige maar doodlopende tak weer uit hen) en met de mensen als
nieuwe grote groep uit de zoogdieren. Van ons uit weer een hele rijke
boom aan diversiteit in relatie tot (evolutionair prikkelende)
omgevingen. De bewustzijnshorizon van de individuele Coelacanth (levend
fossiel, een van de eerste moderne vissen -- v w h btrft) strekt zich uit
tot overleven, paren en een rudimentair trial & error-gedrag 
(conditionering - lerend vermogen). Hij of zij heeft geen weet van het
internet. Wij, de eerste moderne mens, hebben ook een bewustzijnshorizon
...

Zijn wij uiteindelijk een doodlopende tak in de evolutie? Wie zal het
zeggen? In elk geval de entiteit die millennia later op zijn/haar
evolutie terugkijkt. Maar mijn stelling is -- en daar werk ik ook o zo
hard voor -- dat wij de eerste soort zijn in de ons bekende evolutie die
het leven in eigen hand heeft. En als je dit weet, vind ik, dan moet je
er wat mee doen.

En dat is ook treurig anderzijds. Want welbeschouwd neem je dan ook
afscheid van de naieve schoonheid van evolutie. Afscheid nemen van een,
weliswaar tamelijk rigide, onschuld.

Mensen zullen nooit huisdieren worden. Ook niet de nazaten van mensen die
er nu voor kiezen hun huidige bewustzijnshorizon voor Alles te houden.
Hogere entiteiten (met dus de menselijke ziel) zullen nooit de nazaten
van deze mensen als huisdieren beschouwen. Daar hebben de soorten nu al
en dan helemaal, teveel zelfrespect voor. Te veel moraal.

Jouw mailtje heeft mijn grootste overtuiging naar boven gehaald. Ik hoop
niet dat de Nettimers het erg vinden, maar ik moest er wel op reageren.

Nadere info:

* http://www.teilharddechardin.nl/
De Franse priester, mysticus, evolutionair-bioloog, geoloog én WOI
-soldaat (!)  Pierre Teilhard de Chardin. Voor mij niet helemaal.
 
* http://www.dse.nl/~hkl/
De toekomst van "Technology World" van goede bekende en
nanotechnologie-deskundige Henri Kluytmans. Mensen als huisdieren valt
hierbinnen. Voor mij helemaal niet.

* http://www.gorillaz.com
Iets dichter bij huis: New Entertainment. Bedenkelijk.
 
* http://www.etld.nl/MyNews-1.0/htdocs/index.php3?id=16&item=16  (e.v.)
Nog dichter bij huis en toch zo ver weg: mijn visie verzakelijkt. Want
dat schijnt de norm te zijn in deze samenleving. Consumeren brengt ons
verder, de markteconomie brengt ons verder: want GROEI luidt het devies.
Of we het nu willen of niet. Dan zegt mijn concept: Laten we het dan zo
"goed" mogelijk doen.

Groet,

Richard
 

Leo Lake schreef:

> LL1: Voorbij de punt.
>
> Veel mensen voorspellen dat computers beter zullen kunnen denken dan
> de mens, dat mensen op de lange duur niet veel meer zullen zijn dan
> wat de huisdieren zijn voor de mens van vandaag. Sommigen zien deze
> overgang als iets dat plotseling zal gebeuren. Dat 'moment' wordt
> soms de "Singularity" genoemd, soms de "Sprong", soms, in navolging
> van een Franse priester het punt Omega. Anderen voorzien een meer
> geleideljk proces. Beginnend bij medicijnen en protheses, via een
> tussenfase waarvoor het woord cyborg schijnt te zijn uitgevonden,
> verlaat volgens deze mensen de techniek de status van hulpmiddel en
> bepaalt het meer en meer zijn eigen doel.  Er zijn nog anderen,
> minder biologisch en meer sociologisch georienteerde lieden, die
> zeggen dat het gedrag van mensen in de loop der eeuwen in steeds
> grotere mate is onderworpen aan disciplineringen die enkel nog het
> individu via 'de ander' (of collectief) dienen en nu bereiken we dan
> de (onvermijdelijke) fase dat 'die ander' een artificiele gedaante
> krijgt en zelf gaat spreken.  De techniek wordt onze baas. We zullen
> er gaandeweg ook wel aan wennen, zo vertelt ons menig geleerde. Het
> gebeurt. Punt.
>
> Maar voorbij de punt?
>
> Wat is in die toekomst, hoe die ook naar ons toe komt, nog de
> individuele mens waard? Zijn er nog uitdagingen? Moeten we met zijn
> allen stoppen met denken en muziek gaan maken? Ons leven stoelen op
> esthetische leest? Worden we dan niet allemaal wezensgelijk aan de
> huidige massa, die kijkt naar GTST, naar het voetballen en hoera
> roept voor de koningin? Worden we allemaal middelmatig, mensen voor
> wie het zoeken van de gelukservaring  het doel is?
>
> Ironisch. Hebben  we kans om onsterfelijk te worden, weten we niet
> meer waarom dat ook al zo wenselijk was.
>
> Maar is het zo erg? Denk het niet.
>
> Zelfs wanneer alles wat je kunt al gedaan en zelfs beter gedaan wordt
> door iemand of iets anders, dan heb je nog je eigen verleden. Zoals
> een middelmatig hardloper zijn tijden en hartslagen vergelijkt met
> zijn vorige tijden en niet met die van de grote lopers, zolang, zoals
> ook bij mij het geval is, een bejaarde  loper,  in een slechts gering
> verval zijn vreugde vindt, zolang heeft het lopen zin.  Zo ook zal de
> mens zijn leven zin kunnen geven op historische gronden. De mens
> leeft bij de gratie van zijn verleden.  Het verleden is de zin. We
> zullen ONS, en ieder dus ZIJN, verleden moeten koesteren. Dan pas
> leven we bij de gratie van onszelf.  En natuurlijk, na het punt, bij
> de gratie van onze meerderen, zoals ook onze dieren leven bij de
> gratie van hun meerderen.
>
> Maar dat had ik misschien beter niet kunnen zeggen.
>
> -
> L.
> E. lake@lake.nl
>
> ______________________________________________________
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
> * Meer info, archief & anderstalige edities:
> * http://www.nettime.org/.
> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).

 


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).