Francisco van Jole on Tue, 1 May 2001 12:53:55 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] censuur


At 12:35 01-05-2001 +0200, Ronald van Tienhoven wrote:

> > En Europa loopt met IT hopeloos achter, zegt Toffler. Tuurlijk. Nokia,
> > Ericsson, SAP, allemaal Amerikaanse topbedrijven. En de VS is echt de
> > bakermat van de mobiele telefonie.
>
>Waar Toffler aan refereert is - en dat is mijn interpretatie, ik geef het 
>toe -
>de ontwikkeling van geavanceerde software. Hoe je het ook wend of keert: hier
>loopt Europa in achter. De mobiele telefonie is wat dat betreft inderdaad een
>ander verhaal.

En daarom noem ik dus SAP. Die software hebben ze in de VS niet of amper. 
Maar dat had je wellicht niet door.

Linux is trouwens ook een (van oorsprong) Europees product (Duitsland 
levert de grooste bijdrage), evenals het Web en IRC. Om maar een paar zaken 
te noemen.

Waar lopen we nu precies in achter?


 > Misschien ben ik de enige maar voor mij is onderwijs niet iets van verleden
> > of toekomst. Het is vooral een kwestie van beschaving. En er zijn inderdaad
> > wel degelijk dingen die je leert louter en alleen omdat je voorvaderen dat
> > ook deden. Het huidige debat over geschiedenis is daar een aardige
> > illustratie van.
>
>OK - beschaving = in staat zijn in twee richtingen te kijken - terug en 
>vooruit.

Nee. Beschaving betekent bijvoorbeeld dat je geen anderen dood maakt uit 
naam van gerechtigheid. Beschaving betekent dat je mensen niet laat dood 
gaan als ze de medicijnen niet kunnen betalen.

Beschaving betekent ook solidariteit. Van dat laatste hebben ze in de VS 
maar heel weinig gehoord en dat vind je terug in al hun denkers en wat daar 
voor door moet gaan.

 > Toffler.... nog even en we gaan Chriet Titulaer citeren.

>De reden om het interview van stal te halen is wat Toffler in de laatste twee
>pagina's te berde heeft te brengen over de economische consequenties van 
>Intrnet
>- een onderwerp dat al eerder ter sprake kwam toen via Nettime een kortstondig
>duel(letje) plaats vond over de vraag of Internet nu werkelijk invloed 
>uitoefent
>op markten en personen. Dat wat Toffler (en anderen met hem) *Microtrade*
>noemen. Ik hoop dat je zo nu en dan in staat bent om hetzij via het Net of ter
>plekke te zien welke gevolgen Internet heeft voor commerciŽle initiatieven
>buiten Europa en de VS.

Fijn dat je het nog even noemt want het is een sterk staaltje 
drogredeneren, het handelsmerk van Toffler cum suis. Kijk hier als hij het 
over de verkrijgbaarheid van exotisch fruit heeft:

The power of the Net allows it. The reason you couldnít do this in the past 
is that people in Bogota did not know a potential market existed outside of 
Denver, and the people in Denver didnít know that fruit existed. That set 
us thinking that there may be many products like that, which are produced 
in very small quantities. You could not feed the American market with this 
fruit, but why couldnít you sell it to a small Denver suburb?
This is what I call "microtrade." I imagine that with the power of the Net, 
we will literally discover millions of micromarkets, that we will generate 
huge amounts of microtrade, that this will have and could have an 
enormously beneficial effect on just tens of thousands of villagers and 
millions of people around the world.

Is de reden dat dit in het verleden niet plaatsvond werkelijk 
'onwetendheid' zoals Toffler beweert? Heeft het net daar verandering in 
gebracht?

Misschien zie ik het verkeerd maar de VOC deed dit al een paar honderd jaar 
geleden. En de reden dat ze het niet vanuit Bogota deden heeft maar slechts 
*een* oorzaak: transport. Met het net heeft dat werkelijk niets te maken.

Microtrade. Interessant. Zouden ze bij Albert Heijn en Konmar al weten dat 
hun laatste uur heeft geslagen?


>Tot slot moet ik nog kwijt dat ik de naÔviteit van Toffler ten aanzien van het
>dragen van Papieren kleding beter te pruimen vindt dan het volledig *debunken*
>van 's mans gedachtengoed.

Vervelend ben ik he? Erich von Daniken wel eens gelezen? Die beweerde met 
de dezelfde technieken als Toffler dat de Goden Kosmonauten waren.

Is ook heel vervelend als dat soort praatjes gedebunked worden. Zo blijft 
er niks meer over om in te geloven.

groet, groet,

Francisco van Jole

http://www.2525.com
wekelijkse nieuwsgids - webcam - e-zine - etc.______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).