Arthur Elsenaar on Thu, 10 May 2001 01:35:09 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] [ANN] Openbare hoorcollege serie "Algoritmische Kunst &Kunstmatige Intelligentie" door Remko Scha.


Title: [ANN] Openbare hoorcollege serie "Algoritmische Kunst
Remko Scha, 6 Hoorcolleges
"Algoritmische Kunst
&
ArtificiŽle Intelligentie"

Frank Mohr instituut, Radesingel 6, Groningen.
10 mei tot en met 21 juni 2001

[ Openbaar toegankelijk, geef deze uitnodiging door aan geinteresseerden ! ]


Algoritmische kunst: concepten en technieken

De digitale computer schept de mogelijkheid tot verschillende vormen van algoritmische kunst: computerprogramma's die zelf kunstwerken zijn, of die volautomatisch of interactief kunstwerken genereren. Deze cursus probeert een overzicht te geven van mathematische begrippen en computationele technieken (onder meer ontleend aan linguistiek, kunstmatige intelligentie en "artificial life"), die relevant zijn bij het ontwerp en de implementatie van algoritmische kunst.

donderdag 10 mei, 11.30 - 13 uur
1. Kunstgeschiedenis: proces-kunst; kinetische kunst; toevalskunst; stijlsimulaties; artificiŽle kunst.
donderdag 17 mei, 11.30 - 13 uur
2. Toevalstechnieken: stochastische processen; sampling; Markov-modellen; Informatie-Theorie.

donderdag 31 mei, 11.30 - 13 uur
3. ComputerlinguÔstiek: Eliza, finite-state grammars, contextvrije grammatica's, transformationele grammatica's; story-grammars.
donderdag 7 juni, 11.30 - 13 uur
4. Artificial Life: Lindenmayer-systemen; fractale structuren; cellulaire automaten.; evolutie-processen; genetische algoritmen.
donderdag 14 juni, 11.30 - 13 uur
5. Visuele grammatica's: Gestalt-waarneming, Structural Information Theory, codeertalen.
donderdag 21 juni, 11.30 - 13 uur
6. Kunstmatige intelligentie: lerende systemen; neurale netwerken; logica; wereld-modellen; redeneren; simuleren.


Bio

Remko Scha heeft als onderzoeker gewerkt bij Philips' Natuurkundig Laboratorium (Eindhoven) en bij BBN  Laboratories (Cambridge, MA), en is thans hoogleraar ComputerlinguÔstiek aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is tevens de ontwerper van een automatische gitaarband ("The Machines") en een beeldgeneratie-algoritme ("Artificial"). De talrijke computerkunst-projecten waarbij Scha betrokken is zijn gebundeld in het "Institute of Artificial Art Amsterdam" (http://iaaa.nl).


De colleges behoren tot het programma van de voortgezette opleiding MFA IME Interactive Media and Environments en zijn eveneens toegankelijk voor studenten van MFA Schilderkunst, Academie Minerva en het Instituut voor Kunst en Architectuurgeschiedenis van de RuG
Frank Mohr Instituut, Radesingel 6, Groningen, tel: 050 5951150, fax: 5951189, e.mail: babs@mohr-i.nl, url: www.mohr-i.nl