Stan van Engelen on Fri, 11 May 2001 14:40:05 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] DNW Nieuwsbrief, jaargang 3, nummer 27


****************************
Dit is de onregelmatig verzonden elektronische nieuwsbrief
van de redactie van het VPRO televisieprogramma DNW.
****************************

* Aankondiging: het DNW debat

Aanstaande zondag is er geen uitzending van DNW. We gaan de week 
daarna, op zondag 20 mei, verder met een nieuwe serie van drie 
uitzendingen. Op onze website kunt u alvast een vooraankondiging 
van deze uitzendingen zien en deelnemen aan het forum, dat vanaf 
aanstaande maandag geheel in het teken staat van de eerste van die 
drie uitzendingen: 'Later'. ( http://dnw.vpro.nl )

Met deze drie uitzendingen sluiten we het seizoen op televisie af, 
maar dat is niet het einde van onze activiteiten dit jaar. Na de 
goede ervaringen die we hebben opgedaan met de debatten rondom 
'Moeders Gezocht' en 'De Vrijetijdszone', hebben we besloten om als 
afsluiting van dit seizoen een publiek debat te organiseren 
getiteld "De transactiedemocratie" 

Directe aanleiding voor dit debat zijn enkele vragen die zich 
opdrongen naar aanleiding van onze laatste drie uitzendingen: 
'Crisis in de politiek', 'Geen wereld, geen winst' en 'Vogelvrij'.

Alles wat wij doen in ons leven begint zich meer en meer in de vorm 
van transacties af te spelen. Een steeds verder terugtredende 
overheid, een oprukkende markt en een zich individualiserende 
burger vormen de 'mix' die het bestaande sociaal contract op de 
helling dreigt te zetten. 

Individuen verzekeren zich op steeds meer verschillende manieren 
tegen het noodlot en de ongewisheid van het bestaan, niet meer 
alleen in het stemlokaal, maar ook met de bonuskaart van Albert 
Heijn of de Internationale Reis- en Kredietbrief van de ANWB. 
Overheid, bedrijfsleven en 'one-issue partijen' komen elkaar nu 
tegen in het publieke domein en de vraag doet zich voor met wie de 
burger nu het best een samenwerking uit kan onderhandelen om zijn 
belangen in dat publiek domein zeker te stellen. 

Dus wat betekent die opkomende transactiesamenleving nu voor het 
burgerschap? Zal het motto "ieder voor zich" prevaleren boven 
waarden als solidariteit, loyaliteit en het algemeen belang? Zal de 
overheid nog een rol van betekenis kunnen spelen? En zal het 
bedrijfsleven ook sociale en culturele verantwoordelijkheid gaan 
nemen?

Deze vragen worden voorgelegd aan:  Hans Gobes (chef communicatie 
Ahold en lid van de Raad van Bestuur), Jaap Smit (ethisch 
consultant bij Andersson, Elffers, Felix BV, ex-dominee en 
voorzitter van de Rode Hoed), Paul Langeweg (hoofd algemene 
ledenbelangen ANWB en specialist maatschappelijke vraagstukken) en 
Ruud Koole (partijvoorzitter van de PvdA). 
Zij discussiėren onder leiding van Pieter Hilhorst (publicist voor 
onder andere de Volkskrant) over de  veranderende relatie tussen 
overheid, bedrijven, one-issue partijen en burgers/consumenten in 
de transactiesamenleving.

Wij willen u als nieuwsbrieflezer alvast uitnodigen om het publiek 
debat bij te wonen op woensdag 13 juni 2001 van 20:30 tot 22:00 bij 
Felix Meritis, Keizersgracht 324, te Amsterdam. Kaarten kosten 
normaal 10 gulden, maar wanneer u een reply stuurt op deze 
nieuwsbrief is de toegang gratis! Vermeldt in de mail uw naam, en 
het aantal personen waarvoor u wilt reserveren, wij houden u dan op 
de hoogte.

Met vriendelijke groet en wellicht tot 13 juni

Stan van Engelen
Webredacteur DNW 

***********************
Voor meer informatie kijk op onze website: http://dnw.vpro.nl *** 
Reacties zijn altijd welkom. U kunt ze sturen naar: dnw@vpro.nl of 
plaatsen op het forum op onze website. *** aan- of afmeldingen voor 
deze elektronische nieuwsbrief: dnw-nieuwsbrief-request@vpro.nl 
(met respectievelijk subscribe / unsubscribe als subject, de rest 
van de mail moet leeg blijven)

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).