Arjon Dunnewind on Thu, 24 May 2001 15:27:51 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] correctie: tot 30 mei - vacature zakelijk leider bij ImpaktFestival Utrecht


Mijn excuses voor deze dubbele mailing.
Het is echter mogelijk om tot 30 mei te reageren op onderstaande vacature
(in de eerste mail stond per abuis 20 mei als deadline)
Graag zien wij reacties van geschikte kandidaten tegemoet.
Kent u iemand in uw omgeving die aan het profiel voldoet dan verzoeken wij u vriendelijke om hem of haar deze vacature onder ogen te brengen.

Met vriendelijke groet,

Arjon Dunnewind,
Artistiek leider.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stichting Impakt zoekt per direct een:

Zakelijk leider (ca. 20 uur per week)

Stichting Impakt organiseert activiteiten op het gebied van hedendaagse
beeld- en geluidscultuur. Het gaat hierbij om presentaties van film- en
videokunst, nieuwe media, beeldende kunst en muziek. Naast het jaarlijkse
Impakt Festival organiseert de Stichting ook de 'sub.club', een serie twee-maandelijkse programma's en diverse kleinere activiteiten.

TAKEN
- samen met de artistiek leider uitvoering geven aan het beleid van Impakt.
- eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van alle programmering
- de organisatie stroomlijnen en optimaliseren
- zorg dragen voor een goede communicatie zowel intern als extern
- Impakt samen met de artistiek leider officieel vertegenwoordigen
- Uitbouw fondsenverwing
- Budgetteren en budgetbewaking

EISEN:
- aanwijsbare leidinggevende ervaring in culturele organisaties
- kennis van de subsidie mogelijkheden
- uitstekende communicatieve vaardigheden
- overzicht en gevoel voor organisatie
- motiverings- en overtuigingskracht

Het betreft een regulier betaalde functie. Het salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring

Reacties voor 30 mei naar Arjon Dunnewind, Stichting Impakt, Postbus 735, 3500 AS Utrecht.
Voor nadere informatie: arjon@impakt.nl of 030-2944493

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Impakt Festival
Postbus 735
3500 AS Utrecht
The Netherlands

If you use a courier service you must have your parcel delivered to our office address:
Impakt Festival, Damstraat 19, 3531 BP Utrecht, The Netherlands

Tel.: + 31 30 2944493
2nd phone: + 31 30 2963408
Fax.: + 31 30 2944163

e-mail: info@impakt.nl
http://www.impakt.nl