Francisco van Jole on Sun, 27 May 2001 20:20:02 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Internetjournalistiek


At 13:03 26-05-2001 +0200, Erikvan Heeswijk wrote:
> > En het is onzin om te beweren dat kritiek aan de voorwaarden
>'onderbouwd en
> > constructief' moet voldoen om 'goed en nuttig' te zijn.
>
>Beste Francisco,
>Als je vind dat kritiek zich mag onttrekken aan de meest basale
>voorwaarden van redelijkheid dan houdt het discussieren natuurlijk echt
>op. We zijn natuurlijk niet bezig met een gezellig theekransje waarin
>iedereen mag zeggen wat hij of zij 'voelt' maar met journalistiek. En
>daar is best ruimte voor emotie (zoals ik nooit ontkend heb, en in
>bijvoorbeeld Onlijn ook allesbehalve uitgebannen), maar er mag van een
>journalist toch een bepaalde mix aan nuance verwacht worden, toch?

Je kampt met een schrijnend gebrek aan inzicht in de verschillen tussen een 
column en artikel. Sinds wanneer moeten columns genuanceerd zijn? En wat is 
een 'bepaalde mix aan nuance' in hemelsnaam? Een beetje zus, een beetje zo? 
Iedereen te vriend houden? De kool en de geit sparen? Zo'n mix?
Zo ja, dan heb je het precies over de mix die ieder debat zo niet 
onmogelijk dan toch wel heel erg oninteressant maakt.


> > Laat me even zien of ik het goed begrijp: met de aantallen van de
> >e-zines  gaat het goed maar niet met de kwaliteit, financien en
> >status? Dat is raar, heel raar zelfs, want normaal is er sprake van
> >een zekere correlatie.
>
>Dat is nu ook precies mijn punt. Sommige e-zines hebben 35.000 abonnes,
>sommige 120.000, maar dat lijkt andere media, uitgevers en
>reclamebureaus nog te weinig te interesseren. Door onbegrip mist de
>correlatie waar je over spreekt.

Nogmaals, misschien stellen die aantallen wel helemaal niks voor en zijn ze 
even veelzeggend als de oplage van een huis-aan-huis blad. Wanneer je 
eenvoudige kwaliteitscriteria op de e-zines loslaat (en waarom zou je dat 
niet doen?) dan stelt het overgrote deel geen ene moer voor. Goede media 
maken zichzelf onvermijjdelijk, dat e-zines daar niet in slagen is 
grotendeels hun eigen schuld. Het zijn sympathieke amateur-uitgaven. Dat 
maakt ze niet minder maar het is wel de meest voor de hand liggende 
verklaring voor het uitblijven van professionalisering. Een betere 
verklaring ook dan de wereld maar voortdurend onbegrip verwijten. Want van 
dat onbegrip heeft iedereen last, niet alleen een maker van een e-zine.


> > Dat ligt er aan wat het doel is. Maar je kunt wel stellen dat de
>televisie
> > een probleem heeft als er minder gekeken wordt. Of in het geval van
> > commerciele tv: als de mensen die kijken geen commercieel interessant
> > publiek vormen.
>
>Er wordt gerichter gekeken. Op internet wordt het publiek van je site
>juist zuiverder, zijn beter geïnformeerd en zijn minder vaak 'per
>ongeluk' bij je terecht gekomen. Ze vormen daardoor een commercieel
>interessanter publiek.

Hier breng je een verband aan tussen twee zaken dat nu juist in de praktijk 
veel minder blijkt te bestaan dan alle internet-ondernemers dachten. Een 
selectief publiek is in veel gevallen commericeel niet zo interessant. Of 
laat ik het nauwkeuriger zeggen: wordt commercieel niet zo interessant 
gevonden.


> > Yep, maar als ik kritiek heb op Spott dan ga jij weer zeuren dat het
> > allemaal niet zo zurig moet zijn.
> > Lastig hoor.
>
>Echt onzin. Als je de juiste mensen aanpakt om de juiste redenen met de
>juiste middelen ben ik de laatste die erover klaagt. Maar als dat de
>teneur is van elk stukje, wordt het wel een beetje saai en voorspelbaar.
>
>Dat is waar ik tegen ageer, niet tegen de kritiek an sich, zoals je
>waarschijnlijk donders goed weet of zou moeten weten.

O mijn god, ik ben saai en voorspelbaar want ik schrijf en meld dat het 
niet zo best gaat. Och arme... wat moet ik nu doen? Weet je wat? Ik begin 
gewoon een 'goed nieuws' show. Ik ga vertellen dat er in een klein landje 
aan de zee nog een site is waar het allemaal goed gaat. Waar de mensen zich 
tevreden rond de beeldschermen scharen en elkaar iedere dag uren de pixels 
van het scherm kletsen. En dat zulks het bewijs is dat het nog allemaal 
goed zal komen met alle dromen en idealen.
En dan wordt Erik van Heeswijk vast medewerker en mag hij iedere week met 
een 'bepaalde mix aan nuance' een smakelijke anekdote vertellen over hoe 
bijvoorbeeld een chatter dankzij een andere chatter een goed medicijn heeft 
gevonden tegen opkomende zomersproeten. En hoe dat de wereld verandert. En 
hoe diezelfde wereld, of liever gezegd het journalistieke deel daarvan, dat 
maar niet wil begrijpen. En hoe reuze oneerlijk dat allemaal is.

Ik voorspel, het wordt een toppertje! En als dat het niet wordt, dan geven 
we natuurlijk gewoon de schuld aan de journalisten.


> > Maar succes alleen is niet voldoende. Laatst las ik ergens dat de
> > Internet-sector de mineurstemming ook aan zichzelf te danken heeft
> > omdat er nooit een poging is gedaan schoon schip te maken, of rotte
>appels aan te klagen.
> > Dat is misschien veel wezenlijker om het tij te keren dan maar
>voortdurend klagen over de
> > 'zure' stukjes van journalisten.
>
>Helemaal met je eens. Maar rotte appels eruit halen betekent ook soms
>aangeven wat de goede appels zijn. Ik probeer daar zelf een interessante
>mix in te vinden. Maar ik krijg de laatste tijd bij je stukken sterk het
>gevoel dat je vindt dat er geen gezonde appels meer zijn. Dat is dan
>makkelijk slecteren.

Om in je beeldspraak te blijven: Het is geen kwestie van gezonde appels, 
het gaat om het mislukken van de oogst.
Journalistiek richt zich van oudsher nu eenmaal meer op wat er mis is dan 
wat er goed gaat.

Nu we het er toch over hebben: wat gaat er eigenlijk goed?

>In mijn optiek is de internetsector zeker zelf schuldig aan de malaise.
>Maar er is één partij die die verantwoordelijkheid op zijn minst mede
>draagt: de pers. Dat is de enige partij die sentimenten zo sterk kan
>aanwakkeren en laten omslaan en dat is ook gebeurt. Hoop en verdriet
>werden duizend keer uitvergroot, omdat dat nu eenmaal boeiend was om
>over te schrijven. Met als gevolg dat beleggers in de war raakte, en
>geen ondernemer  meer rustig kijkt wat er nu eigenlijk aan de hand is.
>Wat mij betreft mag de pers ook best haar hand in eigen boezem steken.

Hou toch met dat populistische geklets van de pers de schuld geven. Over 
ongenuanceerde voorspelbaarheid gesproken. Het is zeker ook de schuld van 
de pers dat het slechter gaat met de economie?
Als de pers al meedeed dan was dat omdat er grote vraag naar was. Het 
succes van bladen als Fast Company is daar duidelijk aan verbonden. Kun je 
ze dat verwijten? Misschien, maar veel interessanter is de vraag waarom 
slaagden die oude media er in aan de hand van dat sentiment succes te 
genereren en geld te verdienen terwijl de nieuwe media hopeloos faalden?
Of is het voorspelbaar om het daar over te hebben? O nee, het was 'zurig'.


>NB En van het feit dat ik voortdurend over zurigheid klaag, ben ik me
>niet bewust. Ik ben immers een opgewekt en druk mens. Maar als het zo
>zou zijn, mag dat soort kritiek dan weer niet?

Wees niet bang, jij mag alle kritiek uiten die je maar wilt. Maar als je 
niet verder komt dan 'zure journalisten' de schuld geven van alle onheil 
dan is je mening misschien niet zo bijster interessant.

Maar laten we optimistisch blijven. Jij beweert dat er allemaal interessant 
goed nieuws te melden is. Dus ik zou zeggen: barst los. Ik ben erg benieuwd.

vriendelijke groet,

Francisco van Jole

http://www.2525.com______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).