Francisco van Jole on Mon, 28 May 2001 10:46:48 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Internetjournalistiek


At 10:05 28-05-2001 +0200, Karin Spaink wrote:

> >>Nonsens. Specifieke groepen, hoe meer narrowed-down hoe
> >>beter, worden commercieel juist veel aantrekkelijker
> >>gevonden dan grote. Waarom denk je in hemelsnaam dat er
> >>zoveel *verkeersgegevens* verkoopbaar blijken? Niet omdat ze
> >>wilden weten of je nu M of V was, maar omdat ze dat wilden
> >>koppelen aan welke muziek je leuk vindt, welk merk koffie je
> >>koopt, hoev aak per maand je uit eten gaat en naar welke
> >>filmsterren je haakt. Hoe gespecificeerder een
> >>consumentengroep is, hoe meer de marketingsector ervoor
> >>betaalt.
>
> > Met marketingsector doel je dan op direct mail, een bepaalde vorm van
> > adverteren die niet zoveel met media  te maken heeft.
>
>Over veel meer dan dat. Heb je de damesbladensector het
>laatste decennium nog bekeken? Die is ondertussen
>uitgesplitst in vrouwen met een gezin, vrouwen met een gezin
>en een baan, vrouwen met een baan en verhoudingen, vrouwen
>boven de dertig met verhoudingen doch geen vaste relatie,
>etc.

Ja dat is zo. Maar is dat ook zo *omdat*  je daarvoor beter - en duurder 
volgens jou zelfs - advertenties kunt verkopen? Of is het omdat een vrouw 
zonder gezin liever leest over een single-bestaan dan over het combineren 
van werk en gezin?

En is het zo dat het adverteren in een gespecialiseerd blad duurder is dan 
in een regulier blad? Ik weet het niet.

Maar laten we het tot internet beperken. Erik beweert dat het aan de 
reclamebureaus en marketingafdelingen ligt dat e-zines niet financieel 
floreren omdat ze de waarde van die e-zines maar niet willen zien. Deel je 
die mening?

Ik denk dat het iets anders ligt. E-zines zijn gratis en van oudsher is het 
moeilijk - niet onmogelijk - advertenties te verkopen voor gratis media 
omdat ze veelal ook een lage status hebben. Het zou wellicht anders zijn 
als abonnees voor e-zines zouden willen betalen, dan zou het ook 
aantrekkelijker worden er in te adverteren. Maar het algemene beeld is dat 
te weinig mensen geld over hebben voor zaken als e-zines. Dat leidt tot een 
kip-ei situatie en die zijn nogal eens lastig op te lossen.
Geen abonnees, geen advertenties betekent geen geld en dat betekent vaak 
geen professionalisering. En dat laatste gaat vaak gepaard met een gebrek 
aan kwaliteit wat weer kan leiden tot een gebrek aan belangstelling. Een 
vicieuze neerwaartse spiraal die je zou kunnen definieren als 'het web 
sterft af'.
Erik daarentegen zegt 'nee, dat is niet waar het gaat juist goed maar de 
reguliere media willen daar niet van horen'. En daarom zijn er volgens hem 
geen advertenties en inkomsten.
Ik zeg: zonder inkomsten zal het nooit wat worden. En dan heb ik het over 
professionele media, niet over de vele amateursites zoals jij en ik er zelf 
ook een hebben. Die kunnen zich een gebrek aan belangstelling veroorloven.

>Ik heb op mijn beurt bepaald niet het idee dat het slecht
>gaat met Zonnet of Wish.

Nee? Ik meende uit berichten over Wish iets anders op te maken.vriendelijke groet,

Francisco van Jole

http://www.2525.com______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).