Erik van Heeswijk on Tue, 29 May 2001 15:08:33 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Elsevier, Wish, Zonnet


> Nieuwsgierig geworden ben ik toch maar eens op de site van Elsevier gaan
> kijken. En ik moet toegeven, ik begrijp het niet helemaal. Misschien dat je
> het toch nog even kunt uitleggen.

Ik heb Elsevier genoemd als een bedrijf waar best interessant en hoopvol
nieuws vandaan geplukt zou kunnen worden. Maar de eerlijkheid gebiedt me
te zeggen, dat dat slechts uit een vermoeden bestaat, wat ik slechts kan
staven met een paar artikeltjes en een algemeen begrip van publiceren op
internet. Tijdgebrek (Onlijn, homepageverkiezing...) verhindert me even
een gedetaileerde analyse te maken van wat er gebeurt. En ik wil dat dan
eens wat uitvoeriger doen: mensen spreken, zaken bekijken. Als het stuk
af is, geef ik je hier de gelegenheid er naar hartelust op te schieten
(ik zal de artikelen die je gevonden hebt, evenals de
auteursrechtenkwestie, meenemen).

NB Volgens mij gaat het inderdaad allemaal niet zo geweldig met Zonnet
en Wish. Als Pieterman geld wil hebben van Newconomy en Zonnet zijn
halve hoofdpagina met sex lardeert, zijn dat volgens mij geen echt
gunstige tekens. Als ik hun advertentiebeleid een beetje inschat,
verdienen ze allebei ongeveer als twee friettenten en een koffeeshop
opgetelt, terwijl ze erin een maand heel wat doorheen branden. Zonnet
heeft behoorlijk wat abonnees, die ik ook allemaal terugzie in onze
abonneebestanden, maar hoe lang kun je afwachten tot de markt weer beter
wordt?

groetjes
Erik van Heeswijk

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).