Stijn Wuyts on Thu, 31 May 2001 13:22:22 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Re: Internetjournalistiek


Hallo,

> Message: 22
> Date:   Thu, 31 May 2001 00:58:39 +0200
> To:     <nettime-nl@nettime.org>
> From:   Francisco van Jole <fvjole@xs4all.nl>
> Subject: Re: [Nettime-nl] Re: Internetjournalistiek
>
> Je moet natuurlijk nooit nooit zeggen dus wie weet. Er kan morgen
> door een staking of iets anders een grote papierschaarste aanbreken en dan
> is alles weer anders. Zoals Salon ook uit een staking is voortgekomen.
O, is dat zo? Dat wist ik niet, dat Salon ontstaan is door een staking.
Grappig.

> Grappig trouwens dat je zegt dat de productiekosten van een e-zine veel
> goedkoper zijn. Dat heb ik ook altijd gedacht. Maar pas las ik in
> Amerikaans artikel dat het niet klopt. Het starten van een professioneel
> magazine op internet zou thans zelfs vele malen duurder zijn dan het
> starten van een ouderwets tijdschrift.
Ik weet dat die conclusie de ronde doet, maar daar kan ik met de beste wil
van de wereld dus totaal niet bij.
Zoals Marja (mag ik Marja zeggen? ;-) ) reageerde:

> Dat ligt aan een hele wereld van begrippen die achter dat woordje
> 'professioneel'schuil gaan.
> Als professioneel is dat je ict-ers die nog steeds van die hype bedragen
> per uur verdienen inhuurt voor software,
> betekent dat je dure reclamecampagnes in andere media wilt,
> dure overhead vretende grote organisaties zoiets laat doen die bovendien
> allerlei onbekwame mensen elkaar nawouwelende kreten laat slaken maar in
> feite de ene miscommunicatie na de andere doet ontstaan enz.. enz..
> ja dan krijg je PIM-toestanden.
Net zoals Mao Magazine (jaja, ik blijf het als clich voorbeeld gebruiken)
bijvoorbeeld blijkbaar meteen een content management system ( la Vignette)
heeft gebruikt. Zoiets kost stukken van mensen: ik hoop dat ze dat cadeau
gekregen hebben van hun uitgever en dat ze daar geen extra licentie voor
hebben moeten betalen. Ik blijf erbij dat zoiets zotte kosten zijn. En zo
zijn er dus een heleboel kosten die nutteloos zijn, en die volgens mij de
oorzaak zijn van de conclusie dat iets publiceren op Internet duurder is dan
in real life. In elk geval kan je geen gedrukt tijdschrift starten zonder
grote uitgever die de distributiekanalen kent. Terwijl je op het Net
vertrokken bent met een webruimte, een .com adres en een HTML-editor.

> >die liever hun moeite investeren in gewone banners, of ligt dat aan de
> >bedrijven, die tekstreclame niet zinvol vinden? Ik weet het niet, maar ik
> >stel het wel vast.
> Tekstreclame, ik weet niet of dat wel helemaal strookt met de
> vooruitgangsgedachte.
Ja, excuses, ik heb het niet zo geweldig geformuleerd. Wat ik wilde aantonen
is dat in Nederlandse e-zines veel meer ook gewone tekstadvertenties
gepubliceerd worden, terwijl wij daar in Belgie dus echt bijna om moeten
smeken. Dat zijn zo van die "details" die me echt doen twijfelen aan
reclameregiebureau's en de Belgische reclamemarkt.

> Misschien is het dus een onontkoombare weg. Maar wat mij betreft
> vragen we ons eerst af of internet wel een massa-medium is. En ik zie meer
> aanwijzingen voor een nee dan een ja als antwoord op die vraag.
Daar heb je voor een deel gelijk in, denk ik. Het Internet kn een
massa-medium zijn, maar je moet veel meer moeite doen om die massa te
bereiken en vooral te houden.
Je ziet dat bijvoorbeeld bij MSN: dat is zo'n "massa-site", maar die
gebruikt wel de oude trucs uit het TV-tijdperk om die massa te hebben en te
houden: door het installeren van MSN als startsite in je browser, verplicht
je de "domme massa" om naar je site te surfen, net zoals TV een massamedium
is omdat het zoveel kost om een alternatieve zender op te starten en hem
geprogrammeerd te krijgen bij de kijkers. Misschien is het Internet als
publicatiemedium dus enkel geschikt als we het benaderen vanuit de oude
massa-media.

> >Reclame op Internet net zo effectief als in de krant:
> >http://www.banorama.be/nl/content/bannernieuws.html
> >Volgens mij is het gewoon nog veel te vroeg om al conclusies te trekken,
> >zowel in de positieve als negatieve zin.
> Ik hecht niet zo veel waarde aan het berciht dat daar staat. Het is alsof
> de paus zegt dat bidden helpt.
Maar je hecht wel belang aan berichten die het tegendeel beweren, al zijn ze
vaak op dezelfde soorten onderzoek gestoeld? Is dat niet een beetje
selectieve blindheid?
Ik hecht totaal geen waarde aan zo'n bericht, simpelweg omdat ik het
onderzoeksrapport niet in handen gehad heb en niet weet hoe ze dat onderzoek
gevoerd hebben, maar ik wilde enkel aantonen dat het blijkbaar mogelijk is
door onderzoek het tegenovergestelde van jouw stelling aan te tonen. En
bijgevolg krijg ik dan de indruk dat het te vroeg is conclusies te trekken.

> Ik begrijp je opmerking niet helemaal. Wat bedoel je met
> "gevoelswaarde van
> >media"?
> Het gevoel dat je als maker bij je publiek losmaakt en dat je ze
> geeft, de band die je met ze schept.
Okay, dan zat ik dus toch in de juiste richting te denken.

> >Branding is volgens mij perfect mogelijk op Internet. Boo.com
> bijvoorbeeld
> >was daar toch vrij goed bezig. Alleen... als de rest van het
> Boo gaf als ik me niet vergis heel veel geld uit aan reclames in
> tijdschriften.
Ja, maar ik had het eerder over de manier waarop ze hun website aangekleed
hadden. Hun redenering daarachter was wel goed, vond ik: als je zo'n
alternatieve web-kledingwinkel succesvol wil maken, moet je evenzeer
aandacht besteden aan de website als aan de achterliggende
verkoop/distributie. En dat zag je er ook aan. Bijgevolg creeer je bij de
bezoeker zo'n "gevoelswaarde" waar jij over sprak. Dat kn dus via Internet.
Maar in het geval van Boo begingen ze de typische fouten die Marja hierboven
al aanhaalde: peperduur reclamebureau (Shandwick international), meteen
wereldwijde distributiekantoren, en natuurlijk ook gewoon het verkeerde
produkt op de verkeerde plaats (uh, kleding kopen via Internet...).

> > > De digitale revolutie eet zijn eigen kinderen op, heb ik dat wel
> > > eens genoemd.
> >Dus blijven er volgens jou enkel de semi-amateursites over, zoals
> >www.2525.com?
> Nou enkel is wat overdreven. Maar voor professionele media zie ik het wel
> somber in ja, behalve dan als bijwagen van een ander medium.
Dus een e-zine of nieuwssite kan enkel succesvol zijn als je gesteunt op een
klassieke uitgever/publicatie?

> >Dat is nogal eufemistisch uitgedrukt. In een tijd waar het aantal surfers
> >nog steeds blijft stijgen, spreken van een "afstervend" Internet, vind ik
> >toch behoorlijk pessimistisch en eigenlijk verkeerd.
> In de VS groeit het aantal surfers met 0 %. Zegt men.
Kan zijn, maar vergeet niet dat de VS minstens twee jaar voorloopt op de
rest van de wereld wat Internetgebruik betreft. Wat dat betreft zit er hier
in de Benelux dus nog wat rek op de aansluitingen.

> >Wie zegt dat stagnatie per definitie over gaat? Stagnering is
> een constant
> >niveau behouden na een stijging of daling.
> Je hebt gelijk.
> Ik vind het 'web sterft af' beter illustreren wat er nu naar mijn mening
> gebeurt dan zeggen dat er een stilstand is opgetreden. Dat laatste had ik
> vorig jaar al geconstateerd.
Het commerciele deel van Internet sterft af, daar ben ik het roerend mee
eens, maar het Internet zelf is nog absoluut niet aan het afsterven.

> >Wellicht is het nog tien jaar wachten op de echte samenkomst van TV,
> >Internet en misschien draadloze communicatie, al vergt dat
> laatste misschien
> >nog meer dan tien jaar.
> Convergentie is naar mijn mening een ontwikkeling die bij nieuwe
> vindingen altijd verwacht
Dit is toch wel de eerste keer dat ik zo'n convergentievoorstel serieus
neem.

> maar vrijwel nooit succesvol gerealiseerd wordt. De
> vliegende auto, de Reliant Robin, de Seiko message watch.
Je hebt gelijk met die voorbeelden, maar ik begrijp niet waarom ik daaruit
zou moeten concluderen dat Internetconvergentie niet mogelijk zou zijn. Ik
zie werkelijk geen obstakels die convergentie tussen TV en Internet
onmogelijk zouden maken.

> Zeg eens, denk je dat een industrie die er de afgelopen twintig jaar niet
> in slaagde dit soort inefficiente onbenuligheid op te lossen in staat zal
> zijn tv en pc samen te laten smelten?
Je hebt alweer gelijk met dat voorbeeld, maar ik kan me er toch niet toe
bewegen die "inefficiente onbenulligheid" zo belangrijk te vinden dat het
een struikelblok zou vormen voor de convergentie. Mijn vader is een absolute
technologieleek (hij schrijft zijn teksten nog steeds met pen en papier, en
"knipt" en "plakt" nog in de letterlijke zin van de woorden), maar toch is
die mens erin geslaagd om vorige maand voor het eerst zijn pincode van de
GSM te onthouden, dat toestel in zijn auto aan te zetten en vanuit de auto
naar mij te bellen. Die technologie is absoluut nog niet wat ze zou moeten
zijn ("Bel mijn zoon!" ipv al die ingewikkelde handelingen en verkeerde
toetsjes), maar toch heeft ze al ingang gevonden. Soms is een mens bereid
die onlogische bugjes erbij te nemen om op de kar van de vooruitgang te
springen.

>  > Wat hier in Europa slecht begrepen wordt is dat AOL geen internet is.
> > > AOL heeft een eigen netwerk met eigen media en voor de toegang daartoe
> >moet
> > > door de abonnees relatief veel geld betaald worden.
> >AOL op zich (zonder Time Warner) is toch voornamelijk een ISP en eigenaar
> >van een aantal goeddraaiende webdiensten (MapQuest, ICQ,
> Winamp,...)? Of zie
> >ik dat verkeerd?
> AOL is veel meer dan diensten, al heel vroeg sloten ze overeenkomsten met
> allerlei bestaande media.
Nochtans zijn die diensten toch gratis bereikbaar via de website? Of kijk ik
nu verkeerd? Ik heb niet de indruk dat je abonnee moet zijn om die extra
media-diensten te kunnen bereiken.

Groetjes,

Stijn Wuyts.______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).