Camille Boyer on Thu, 31 May 2001 17:51:05 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] persbericht


Hivos symposium over ICT-beleid in ontwikkelingslanden

Op dinsdag 12 juni organiseert Hivos het symposium “Fromd evelopment co-operation to e-development - symposium on ICT policy and practice in developing countries” in museum Naturalis te Leiden. Het onderwerp ICT in ontwikkelingslanden staat nationaal en internationaal meer en meer in de schijnwerpers. Het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking formuleert momenteel een ICT beleid, een proces waar ook Hivos inhoudelijk bij betrokken is. VN-secretaris Kofi Annan roept de internationale gemeenschap op alles in het werk te stellen om de toenemende digitale tweedeling te voorkomen. De Wereldbank wil publieke, private en NGO-sector bijeenbrengen in een “Global Development Gateway”. En de ILO (International Labour Organization) waarschuwt ontwikkelingslanden om de e-business boot niet te missen. 

Alle reden voor Hivos om een symposium over dit onderwerp te organiseren. From development co-operation to e-development” biedt een platform voor Nederlandse ontwikkelingsorganisaties en andere betrokken organisaties of bedrijven om na te denken over een effectieve toepassing van ICT in ontwikkelingssamenwerking en de noodzakelijke voorwaarden daarvoor. In verschillende ontwikkelingslanden zijn aandachttrekkende initiatieven van overheden en private sectoren zoals in Costa Rica, Zuid-Afrika, Ghana en India. De NGO-sector, in het bijzonder de ontwikkelingssector, lijkt daarin achter te lopen. Deels wellicht door wantrouwen en twijfel of ICT werkelijk een verschil kan maken als het gaat om armoedebestrijding en maatschappijopbouw. Deels misschien ook uit gebrek aan informatie en onvermogen om de kansen en mogelijkheden goed in te schatten.

Vragen die op From development co-operation to e-development” aan de orde komen zijn: Wat kan de concrete meerwaarde van ICT zijn als het gaat om armoedebestrijding, maatschappijopbouw en duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden? Wat zijn succesvolle voorbeelden van ICT-toepassingen in ontwikkelingswerk en wat zijn de valkuilen? Moet ontwikkelingssamenwerking een omschakeling maken naar e- development en wat zijn dan de voorwaarden?

Hivos voert een actief ICT beleid. Begin vorig jaar lanceerde Hivos een speciaal ICT beleids- en actieprogramma “Access for All: Equal Opportunities in Cyberspace”. Als bijdrage aan de discussie presenteert Hivos op “From development co-operation to e- development” de eerste ervaringen, resultaten en “lessons learned” van het door Hivos gevoerde ICT-beleid.

Organisatie : Hivos; Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking
Wat
: Symposium over ICT in ontwikkelingslanden
Titel : From development co-operation to e- development -

Symposium on ICT policy and practice in developing countries

Wanneer : 12 juni 2001
Waar
: Museum Naturalis, Leiden
Voertaal : Engels
Meer informatie : Hivos, Maartje Op de Coul of Camille Boyer, tel. 070- 3765500
Sprekers o.a.:
Subbiah Arunachalam – MSSRF, India

Roger van Boxtel – Minister voor Grotesteden- en Integratiebeleid, D66 (opgenomen interview)

Oussama Cherribi – tweede kamerlid VVD

Raquel Isaula – RDS, Honduras

Farah Karimi – tweede kamerlid Groen Links

Branislava Milosevic – OneWorld Southeast Europe

Christine Nantongo – UDN, Uganda

Maartje Op de Coul – Hivos

Louk de la Rive Box – Universiteit van Maastricht

Lou Schout – Hivos


Voor het volledige programma, zie attachment.
Camille Boyer Buro Communicatie Hivos Raamweg 16 2596HL Den Haag email: c.Boyer@hivos.nl www: http://www.hivos.nl

****************************************************** This footnote confirms that this email message is free of computer virusses. Hivos ******************************************************
The following section of this message contains a file attachment
prepared for transmission using the Internet MIME message format.
If you are using Pegasus Mail, or any another MIME-compliant system,
you should be able to save it or view it from within your mailer.
If you cannot, please ask your system administrator for assistance.

  ---- File information -----------
   File: persbericht ICT event, gemaakt 29-5-01.doc
   Date: 31 May 2001, 15:48
   Size: 231936 bytes.
   Type: Unknown

persbericht ICT event, gemaakt 29-5-01.doc