Kees stad on Wed, 3 Jul 2002 20:51:02 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] op de website globalinfo verschenen...


www.globalinfo.nl is een website voor informatie over het
globaliseringsgebeuren. Hieronder een  overzichtje van wat de
afgelopen anderhalve week op www.globalinfo.nl geplaatst is.
Als je je inschrijft voor de nieuwsbrief op de website, krijg
je zo'n overzicht regelmatig toegestuurd.

In de rubriek ACHTERGROND is wat achterstand ingelopen door
het plaatsen van wat oudere artikelen zoals
* Het interview met Empire-schrijver Toni Negri (uit het VPRO-
programma De Nieuwe Wereld):
http://www.globalinfo.nl/article/articleview/45/1/1/ en
* Het stuk Souvereiniteit en Netwerken van zijn collega
Michael Hardt, over Porto Alegre, dat eerder in De Groene
Amsterdammer heeft gestaan
(http://www.globalinfo.nl/article/articleview/50/1/1/)
Van recente datum zijn de artikelen
* "Het gevecht om de ruimte" (over de verdwijnende publieke
ruimte en strategieėn om die terug te veroveren:
http://www.globalinfo.nl/article/articleview/42/1/1/)
* "De Mondiale Controle-maatschappij"
(http://www.globalinfo.nl/article/articleview/46/1/1/) van
alweer Michael Hardt en
* "The Invisibility of Struggle"
(http://www.globalinfo.nl/article/articleview/51/1/1/), voor
de uitzondering eens in het Engels. Het betreft een recensie
van twee boeken, van John Holloway en John Zerzan die beide
benadrukken dat de moderne strijd handelt om de vernietiging
van macht, niet om de verovering ervan.

De categorie NIEUWS is verrijkt met een aantal berichten over
actuele gebeurtenissen. Zoals:
* Over de G-8-conferentie in Canada:
http://www.globalinfo.nl/article/articleview/48/1/2/
In het bericht zijn ook links opgenomen naar kritische
analyses van het NEPAD-programma voor “hulp“aan Afrika dat
centraal stond in de reclame van de G8.
* Over de protesten in Oslo tijdens de Werelbankconferentie
aldaar. Er demonstreerden zo“n 10.000 mensen:
http://www.globalinfo.nl/article/articleview/47/1/2/ en de
Noorse politie arresteerde zogenaamde “Schengen-
demonstranten“; mensen die niets gedaan hadden, behalve dat ze
eerder in Gotenborg gearresteerd waren geweest (niet
veroordeeld, alleen gearresteerd dus).
* Over de EU-rot-op in Sevilla, en de algemene staking die
eraan voorafging.
http://www.globalinfo.nl/article/articleview/43/1/2
* Lekker nieuws (maar niet heus) is ook het bericht "Politie
vervalst bewijsvoering in Genua en Gotenborg":
http://www.globalinfo.nl/article/articleview/49/1/2/

In de categorie MEDIA
* Is slechts een anarchistische recensie van het boek van Dirk
Barrez verschenen
http://www.globalinfo.nl/article/articleview/44/1/3/
* En een signalering van het nieuwste nummer van Agora, het
tijdschrift voor sociaal-ruimtelijke vraagstukken, dat
globalisering als hoofdthema heeft.
http://www.globalinfo.nl/article/articleview/52/1/3/

De KOMENDE PAAR weken zal er wat minder met de website
gebeuren, in verband met vakantie en reisbewegingen. En nu we
het er toch over hebben: een van de opbeurende gebeurtenissen
komende weken zal het massale Strassbourgse bordercamp van 19-
28 juli zijn. Alwaaraan
eenieder deel kan nemen. Zie:
http://www.noborder.org/camps/02/int/display.php?id=78

En kort daarna breekt alweer de voorbereidingstijd aan voor de
Europese PGA-conferentie (Peoples Global Action, 31 aug. - 4
september in Leiden, zie
http://www.globalinfo.nl/article/articleview/23/1/2/ en voor
het programma: http://www.pgaconference.org

(einde)

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).