Jaap on Sat, 25 Jan 2003 21:57:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] politie neemt harddisks ASCII in beslagPolitie neemt zonder huiszoekingsbevel harde schijven van ASCII in beslag!
==========================================================================

Op donderdag 24 januari werd het kraakpand Ruimzicht (de voormalige Houtsma Keukens aan de 2e kostverlorenkade) ontruimd. In dit bedrijfspand op de 2e Kostverlorenkade in Amsterdam was onder andere een vestiging van het computercollectief ASCII gevestigd.
Hoewel de politie tijdens de ontruiming aangaf de apparatuur van ASCII netjes te zullen behandelen en met stadsdeel West afspraken zijn gemaakt over teruggave, bleek de politie iets heel anders gedaan te hebben.

Nadat het pand op donderdagavond werd herkraakt bleken van vier computers de harde schijven
weg te zijn. Ook een laptop van bewoners bleken verdwenen. De politie beweert deze zijn meegenomen om uit te zoeken of ze "misschien gestolen waren". Zowel op harde schijven als op laptops staan echter serienummers, dus meenemen is alleen nodig als je erachter wilt komen wat er op de schijven staat. 

De politie mag alleen apparatuur in beslag nemen als er sprake is van een gerede verdenking van criminele activiteiten. Er werd hier ontruimd op grond van artikel 429 sexies (het pand stond volgens de officier van justitie niet lang genoeg leeg). Van verdenking van criminele activiteiten of een huiszoekingsbevel dat daarmee te maken zou hebben, is dus geen sprake. De politie maakt zich in dit geval dus schuldig aan computervredebreuk.

Wij zijn dan ook zeer verontwaardigd over deze inbruik op onze privacy. Aan het verzoek van onze advocaat de apparatuur onmiddelijk terug te bezorgen is tot nu toe niet voldaan.  Het uitzoeken of een serienummers als gestolen geregistreerd staat kan niet langer dan een uurtje in beslag nemen. Door onze apparatuur zo lang te houden geeft de politie duidelijk aan de harddisks niet te hebben meegenomen om uit te zoeken of ze gestolen waren, maar om de inhoud ervan te bekijken. Op dit moment beraden wij ons over een mogelijke strafrechtelijke of civiele procedure. 

ASCII Internetwerkplaats is een collectief dat sinds 1999 gratis internethulp en toegang aanbiedt. Wij werken met 100% Open Source Software (Linux) en proberen met onze kennis achtergestelde groepen toegang tot het internet te bieden. Ook ondersteunen wij diverse aktiegroepen en websites, zoals onder andere de onafhankelijke nieuws-site Indymedia (http://www.indymedia.nl). Meer informatie over de ontruiming van donderdag vindt u op http://www.indymedia.nl/nl/2003/01/8759.shtml

ASCII Internetwerkplaats
http://squat.net/ascii
email: ascii@squat.net
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).