Arthur Elsenaar on Tue, 25 Feb 2003 17:55:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Fwd: Overheid wil af van Microsoft dominantie
Begin forwarded message:

Overheid wil af van Microsoft dominantie

Uitgegeven: 24 februari 2003 10:38
Laatst gewijzigd: 24 februari 2003 11:43


De Nederlandse overheid wilt zich vrijvechten van Microsoft. Een speciaal 'open-source programma' moet de regering helpen met het realiseren van deze plannen. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken ontwikkelden een speciaal programma om het gebruik van open standaarden binnen de overheid te stimuleren. Het programma is genaamd 'Open Standaarden en Open Source Software voor de overheid'. Aldus Webwereld .

"Door de dominante posities van n of enkele softwareleveranciers hebben gebruikers te maken met hoge kosten", aldus de ministeries in een verklaring.

"De overheid wil deze afhankelijkheid verminderen en de mogelijkheden om voor andere software te kiezen, vergroten. Verder wil de overheid dat met belastinggeld ontwikkelde software voor n instantie, gratis kan worden gebruikt door andere overheidsorganisaties."

Het programma heeft een budget van drie miljoen euro en een duur van drie jaar. Het geld wordt onder andere besteed aan een soort catalogus, waar verschillende open standaarden mee worden genventariseerd. Daarnaast willen de ministeries een open-source licentiemodel voor de overheid opstellen en worden de kosten voor gewone software en open-source software op een rijtje gezet.

Het programma is vooral bedoeld voor automatiseerders. Zij zijn meestal direct betrokken bij de keuze voor bepaalde software. De bedoeling van het programma is de 'bewustwording' rondom het softwarebeleid te verhogen, zodat overheidsorganisaties beter genformeerd software kunnen aanschaffen.

Software open u

GroenLinks-kamerlid Kees Vendrik stelde vorig vorig jaar kamervragen over het softwarebeleid van de overheid. Hij pleitte voor stimulering van open-source software binnen de overheid.

GroenLinks schreef destijds een plan, gemaand 'Software open u!', waarin de politieke partij de minister van Economische Zaken oproept het voortouw te nemen bij het doorbreken van de machtspositie van softwareleveranciers.