omslag on Mon, 15 Sep 2003 08:24:12 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] De Aktielijst


Geachte lezer, 

Graag maken wij u attent op De Aktielijst. U kunt zich abonneren 
op deze Nederlandstalige mailinglist voor aktievoerders met een 
e-mailtje aan Majordomo@antenna.nl met in het tekstgedeelte: 

  subscribe aktielijst 
  end 

Met vriendelijke groet, 

Omslag, 

Dick Verheul 

================================================================ 

  DE AKTIELIJST 

De Aktielijst is een Nederlandstalige e-mail verzendlijst, 
bedoeld voor aktievoerders om elkaar snel op de hoogte te kunnen 
brengen van akties die eraan komen. Het is dus geen 
diskussielijst. 

Enkele voorbeelden van recente berichten: 

  Aktlst@omslag.ant  Autovrije Zondag gaat er ko 20 apr 99 
  Omslag        Aktie Agenda 24 april t/m 2 21 apr 99 
  Aktlst@omslag.ant  Opnieuw burgerinspektie vli 22 apr 99 
  Vrijwillige Inter  info-middag caravaan    22 apr 99 
  Boyd Noorda     Vluchtelingen manifestatie 22 apr 99 
  Omslag        Landelijke herdenking Tsjer 23 apr 99 
  Nederland Bekent   Mokum voor de Molukken   23 apr 99 
  Herman de Tollena  pseudo-milieuvriendelijke S 23 apr 99 
  Hannes        Reader Pinksterlanddagen  24 apr 99 

Abonnees van de Aktielijst ontvangen elke woensdag een aktuele 
Aktie Agenda, samengesteld door Omslag en Socia Media. Bovendien 
verschijnt viermaal per jaar de Wieiswielijst, een overzicht van 
de deelnemers aan de lijst, zodat u weet wie u kunt bereiken met 
een bericht aan Aktielijst@antenna.nl. 
Het abonnement op de Aktielijst is gratis. De Aktielijst wordt 
mogelijk gemaakt door de stichting Antenna. 

Momenteel telt de lijst zo'n 200 adressen van aktievoerders en 
maatschappelijke organisaties. 

  ABONNEREN 

U abonneert zich op de Aktielijst met een e-mail aan: 

  majordomo@antenna.nl 

en zet in het tekstgedeelte: 

  subscribe aktielijst 
  end 

Majordomo (een automaat) stuurt u een ontvangstbevestiging 
(Conformation) van uw aanmelding, met een bepaalde kode erin. 
Als u deze kode terugstuurt aan Majordomo, wordt uw adres op de 
verzendlijst genoteerd. 
Deze ietwat omslachtige procedure moet voorkomen dat er adressen 
op de lijst komen van mensen die daar niet zelf om hebben 
gevraagd. 

De ontvangstbevestiging van Majordomo heeft als subject: 
  Confirmation for subscribe aktielijst 
en de koderegel die u (ongewijzigd!) moet terugsturen ziet er 
ongeveer zo uit: 
  auth b7c1aebe subscribe aktielijst uw@email.adres (Uw Naam) 

  ABONNEMENT STOPPEN 

Mocht u het abonnement naderhand weer willen opzeggen, dan hoeft 
u slechts een bericht aan Majordomo te sturen met: 

  unsubscribe aktielijst 
  end 

  ABONNEREN VIA HET WEB 

  U kunt zich desgewenst ook abonneren (of het abonnement be- 
eindigen) via de Abonneer-automaat van DdH. Daarvoor klikt u op: 
http://www.ddh.nl/datacom/mailinglist/machine/index.html#aktielijst 

================================================================ 

* Oorlog is geen oplossing! * <http://www.ddh.nl/vrede> * 
-------------------------------------------------------------------- 
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@antenna.nl 
Postbus 163, 5270 AD Sint-Michielsgestel - 073-5941622 / 030-2730100 
-------------------------------------------------------------------- 
Please send us only messages in plain ASCII. No attachments. Thanks! ______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).