Hivos persbericht on Mon, 15 Sep 2003 08:24:09 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] ‘Rechten van de Mens moeten ook gelden voor virtuele wereld’PERSBERICHT 	10-9-2003


EZ krijgt aanbevelingen overhandigd voor de VN-top over Informatiemaatschappij:

‘Rechten van de Mens moeten ook gelden voor virtuele wereld’


Wat geldt voor de werkelijke wereld, moet ook gelden voor de virtuele wereld. De informatiemaatschappij moet 
daarom gebaseerd zijn op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, zoals de vrijheid van 
meningsuiting en het recht op toegang tot informatie.

Dit is een van de aanbevelingen uit een rapport dat Hivos, het International Institute for Communication and 
Development (IICD) en OneWorld Nederland vrijdag 12 september overhandigen aan het ministerie van Economische 
Zaken en Tweede-Kamerlid voor D66 Lousewies van der Laan. Het rapport wordt aangeboden in het kader van de 
Wereldtop over de Informatiemaatschappij (WSIS) die van 10-12 december in Genève plaatsvindt. Het ministerie van 
EZ leidt de Nederlandse delegatie voor die top, Van der Laan is lid van de delegatie. 

Het rapport roept de delegatie verder op een onderwijsspecialist mee te nemen naar de VN-top in Genève. Want 
onderwijs waarin ICT wordt gebruikt om te leren, is van wezenlijk belang voor een informatiemaatschappij waaraan 
iedere burger deelneemt. Ook vinden de organisaties dat de productie en het gebruik van open source software en 
informatie krachtig gestimuleerd moeten worden. Nederland zou daar ook beleid op moeten ontwikkelen.

De aanbevelingen komen voort uit discussies die de drie organisaties het afgelopen jaar hielden. Dat gebeurde 
zowel on line als off line. Tal van onafhankelijke deskundigen met verschillende professionele achtergrond bogen 
zich onder andere over de vraag wat de rol is van communicatie in een samenleving zoals wij die voor ogen staan. 
Het resultaat is vastgelegd in het rapport Building Inclusive Information Societies, Dutch perspectives for the WSIS. 
Daarin staan zo’n 15 aanbevelingen op vier thema’s. Die thema’s staan ook centraal op de WSIS: ICT en 
cyberrechten, ICT en onderwijs, ICT en handel en ICT en de civiele maatschappij. 

Op de Wereldtop over de Informatiemaatschappij moeten overheden, instellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke 
organisaties afspraken maken over hoe iedere burger zoveel mogelijk kan profiteren van de Informatiemaatschappij 
en hoe de digitale kloof tussen arm en rijk en de ‘haves’ en de ‘have nots’ kan worden overbrugd. Met name die 
mensen die het meest zouden kunnen profiteren van de digitale mogelijkheden, zijn vaak uitgesloten van de 
informatiemaatschappij.

Op de top in Genève zullen de deelnemende landen een Slotverklaring aannemen en een daarop gebaseerd 
Actieplan opstellen. De laatste voorbereidende conferentie daarvoor vindt plaats van 15 tot en met 26 september. 
Hier moeten de belangrijkste knelpunten worden weggewerkt. 

Hoewel we een revolutie meemaken op het gebied van ICT, wordt er – ook in Nederland – niet veel gediscussieerd 
over hoe die informatie- en communicatiemaatschappij eruit zou moeten zien. Mede daarom, en als sluitstuk van de 
WSIS-debatten, organiseren Hivos, IICD en OneWorld.nl eind november ook een publieksdag om meer 
ruchtbaarheid te geven aan de informatiemaatschappij en de wereldtop in Genève.

De aanbevelingen zijn te downloaden op www.hivos.nl/downloads/wsis.pdf

Niet geschikt voor publicatie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Paul Maassen (Hivos), 070 – 376 55 00, p.maassen@hivos.nl
Ellien Ten Cate (IICD), 070 – 311 73 11, ecate@iicd.org******************************************************
This footnote confirms that this email message 
is free of computer viruses.          Hivos
******************************************************
The following section of this message contains a file attachment
prepared for transmission using the Internet MIME message format.
If you are using Pegasus Mail, or any another MIME-compliant system,
you should be able to save it or view it from within your mailer.
If you cannot, please ask your system administrator for assistance.

  ---- File information -----------
   File: Perbericht aanbieden WSIS aanbevelingen 10sept2003.doc
   Date: 10 Sep 2003, 15:49
   Size: 130560 bytes.
   Type: Unknown
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).