Karoly Toth on Wed, 17 Sep 2003 17:38:52 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] [ZEROGLAB R:DAM] BLOG - taal & ambtenarentaal & toestanden inr:dam - 17:15 17-9-03


[ZEROGLAB R:DAM] BLOG -  taal & ambtenarentaal & toestanden in r:dam
17:15 17-9-03

keywords: rotterdam, police, attack, cultural_pioneers, burocrat_language,
manager_language, corporate_language, political_controle, underground,
überground, points, inspiration, top-down, bottom-up, future, future, future

new addition to the zeroglab blog
relates to a publication, sent earlier to nettime-nl

see the whole thing: http://www.xs4all.nl/~are/pub/blog.htm  at the end of
blog

... will appear on p/o/i ( http://www.pointsofinspiration.nu/ )too soon, i
guess

grtnx :k


__________________________________________________________
überground r:dam eu
contact: Károly Tóth
more: www.xs4all.nl/~are/samizdat/uberground/

überground is an independent art space, transcultural
playground, samizdat publishing house in rotterdam.
open for the public on a regular base for shows and
salon events. überground events deal with new media, 
urbanism, art experiments, theory, performance, sound, 
social issues, things on or over the edge.


>>> COPY 
---------------
BESTE IGOR,

SORRY DAT IK ZO LAAT REAGEER OP JOU OPMERKINGEN.
IK HEB HET PAS ONTDEKT.

> Beste Karoly Toth

> Voor de duidelijkheid deze site is een particulier > initiatief en zeker
GEEN big business. (We 
> ontvangen dan ook geen enkele subsidie tot op > heden) De feesten waar je
naar refereert zijn > > ook al geen money maker te noemen. Op dit > > moment
staat wel de rol van Locus 010 ter > > > discussie aangezien ze hadden
beloofd om het 
> verdiende geld met het feest ca 1000 euro te 
> gebruiken om de volgende POI te realiseren. 
> Aan de andere kant is het ook wel logisch inval 
> van politie op een feest is iets waar je knap 
> zenuwachtig van kan worden.

> Ik zou het op prijs stellen indien je vragen hebt > over dit initiatief je
deze rechtstreeks stelt aan 
> ons de stichting flux foundation en andere 
> participanten.

> Met vriendelijke groet

> Igor van Gemert 


IK HEB GEEN VRAGEN I.V.M. P/O/I
ER IS GELUKKIG GENOEG INFORMATIE BESCHIKBAAR OVER P/O/I

DANKZIJ JULLIE UITSTEKEND COMMUNIKATIEVE VAARDIGHEDEN.


IK HEB WEL VRAGEN BENTWOORD VAN DE W H Y MENSEN.
WEL IN HET OPENBAAR > TRANSPARENTIE.... 

:)

IK HEB ALLEEN EEN KRITISCH EN SUBJEKTIEF ANALYSE GEGEVEN, GEBASEERD OP MIJN
ERVARINGEN. 

ZOALS JE HET WEET, SUBJEKTIV BENADERING IS EEN VALID METHODE OM MET DE
REALITEIT OM TE GAAN. HET IS ZELFS IN DE MODE. 
E-MOTION  = IN :)

DIT IS TOCH EEN FORUM, EN GEEN VRAGEN UUR, OF INSPRAAK AVOND...

1000 EURO = 1000 EURO
ER IS NIETS MIS MET DAT.
NATUURLIJK HET KOST GELD ALS JE ZULKE GROTE EVENTS ORGANISEER.


WAT BETREFT DE INMENGING VAN DE LOKALE POLITIEK IN DE ZELF  GECLAIMED
'UNDERGROUND' ENTERTAINMENT AKTIVITEITEN ROND 
LOCUS 010 IS NIET VERGEZOCHT. INTEGENDEEL.


HET IS TOCH WAAR, DAT TENMINSTE ÉÉN BELANGRIJKE LOCALE POLITICUS IS NAUW
VERBONDEN MET DE AKTIVITEITEN VAN P/O/I

[ZIE APPENDIX AAN HET EINDE VAN DEZE MAIL.]

IK BEN ZELF OOK LID VAN EEN POLITIEKE PARTIJ.
DUS NAAST CULTURELE AKTIVITEITEN, IK BEN BETROKKEN IN MAATSCHAPPELIJKE
DINGEN OOK.

GRATIS.

:)

> Aan de andere kant is het ook wel logisch inval 
> van politie op een feest is iets waar je knap 
> zenuwachtig van kan worden.

BEETJE ADRENALIN = GOED SOMS

MAAR EEN POLITIEINVAL IS NATUURLIJK NOOIT LEUK. 


GROETJES KAROLY

__________________________________________________________
überground r:dam eu
contact: Károly Tóth
more: www.xs4all.nl/~are/samizdat/uberground/

überground is an independent art space, and transcultural
playground, samizdat publishing house in rotterdam.
open for the public on a regular base for shows and
salon events. überground events deal with new media, 
urbanism, art experiments, theory, performance, sound, 
social issues, things on or over the edge.

------------------------------------------
APPENDIX:

bron: http://www.stadspartij.nl/read/2407
>>BEGIN-CITAAT

Noor Bongers
Noor Bongers is betrokken bij de Stadspartij sinds oktober 2001. Met een
politieke vuurdoop die zijn weerga niet kende is zij de politiek ingedoken
onder het credo: 'Om de politiek te veranderen, kun je er maar beter midden
in gaan staan!', aldus de campagneleider van de Stadspartij. De doelstelling
is om de Stadspartij te positioneren als een onafhankelijke, kritische en
creatieve partij voor alle Rotterdammers! De Stadspartij maakt zich hard
voor pioniers en Noor Bongers is inmiddels lid van het bestuur. 

Noor Bongers is 29 jaar, en naast de bestuurlijke functie werkzaam als
ondernemer met de firma Noorderlicht_Voor al uw vergezichten. Noorderlicht
is een netwerkorganisatie die zich richt op het ontwikkelen van communicatie
en marketingstrategien met als doel de identiteit en het imago van een
organisatie binnen synergie te laten floreren. Een diversiteit aan
oplossingen is mogelijk, een feest, evenement, workshop, digitale en
printcampagnes, incentives ..... Maar er is altijd een oplossing mogelijk
die de verschillende belangen intergreert en aldus een meerwaarde vormt voor
alle participanten.

Noor Bongers houdt verder erg veel van zeilen, zwemmen, lekker eten en
drinken, kunst, dansen, theater en haar vrienden en familie. Kortom, een
levensgenieter met het hart op de juiste plaats en daarom een welkome
aanvulling in de politieke wereld.
>> EINDE-CITAAT

 

bron:
http://www.pointsofinspiration.nu/portal/html/modules.php?name=News&file=art
icle&sid=38

>> BEGIN-VOLLE-TEKST
Motivatie deelnemers Stichting Flux Connecting Rotterdam ! 
 Flux Foundation schrijft "Stichting Flux : Steve Austen, Fleur Groenendijk,
Noor Bongers, Igor van Gemert en Harry Kotey.

Persoonlijke motivatie Flux Igor van Gemert

In 1996 heb ik een tv programma gerealiseerd op AT5 (AT5 Jongerendebat met
televoting chat etc) en hierdoor ben ik meer geďnteresseerd geraakt in de
maatschappelijke relevantie van dergelijke projecten.
http://www.internet-brain.com/at5/

Tijdens een netwerk borrel van I-portal ben ik aan de praat geraakt met Noor
Bongers (2002)en heb dan ook besloten om het "oude" tv format samen met Noor
Bongers in een nader te bepalen vorm op te poetsen.
http://www.pointsofinspiration.nu/portal/html/modules.php?name=News&file=art
icle&sid=10

Ik stond perplex van het politieke vuurwerk in Rotterdam en de roep om meer
transparantie binnen de (lokale) politiek was dan ook niet meer dan een
soort modieuze uitspraak. Het bleef bij een hoop woorden en weinig daden. Ik
hoop met dit project (survey network) een bijdrage te leveren in een
verbeterde relatie tussen burger, bedrijfsleven en beleidsmakers.

Je kan dergelijke projecten eenmalig uitvoeren maar de echte meerwaarde
ontstaat indien de resultaten van een tv programma of openbaar debat
beschikbaar zal zijn voor beleidsmakers burgers en bedrijfsleven. Het is dan
ook niet meer dan logisch dat Internet ingezet gaat worden als collectieve
geheugenbank waarbij kennis/inzichten die zijn ontstaan door dit programma
voor iedereen beschikbaar blijven. Dit vormt de basis voor een nieuwe vorm
van democratie de teledemocratie. Daarnaast draagt het bij aan de virtuele
kennis economie waarbinnen Nederland zich moet gaan manifesteren.(ref UVA)
http://www.pscw.uva.nl/sociosite/websoc/politiek.html

Persoonlijk ben ik gefascineerd door het always on principe van het Internet
en dit heeft dan ook geleid tot de ontwikkeling van Global Dance Connection.
(1997)Dit project was en is zijn tijd nog ver vooruit maar kan een
interessant raamwerk vormen voor culturele uitwisseling. Daarnaast ben ik
van mening dat de problemen die optreden in een stad het beste bestreden
kunnen worden met recepten die wellicht afkomstig kunnen zijn van andere
(zuster) steden.
http://www.pointsofinspiration.nu/portal/html/modules.php?name=News&file=art
icle&sid=19 

Binnen deze context ben ik dan ook betrokken cq geďnteresseerd geraakt in de
gang van zaken rondom de panden in het Laurenskwartier. Hierin ligt dan ook
een grote uitdaging namelijk aantonen dat een dergelijk initiatief naast een
culturele ook een economische impuls kan geven aan de stad. 

Points of Inspiration Motivatie Noor Bongers 

Vanuit een maatschappelijke betrokkenheid en de wens de samenleving positief
te kunnen beinvloeden ben ik in 2001 betrokken geraakt bij de Stadspartij
Rotterdam. In een politieke vuurdoop die zijn weerga niet kende ben ik
inmiddels lid van het bestuur. Erg geschrokken ben ik van de impact van Pim
Fortuin. Niet zozeer van zijn persoonlijkheid, lof voor een mens die de
politieke wereld zo op zijn kop kan zetten, als wel door het feit dat zoveel
mensen dachten dat hij werkelijk een oplossing zou bieden. Pim Fortuin heeft
zijn zege te danken aan het mobiliseren van de onvrede van de bevolking en
een beroep te doen op de angst van de mensen. Repressie en korte termijn
denken zijn het gevolg.

Ikzelf doe graag een beroep op de kracht van mensen. De krachten van mensen
bundelen en mobiliseren tot een vruchtbaar resultaat is een moeizamer
proces, maar m.i. op lange termijn constructief en inspirerend. Na de
grootse overwinning van de LPF en het tekort schieten van waardevolle
reacties van de zittende politici, heb ik besloten niet meer te Re-ageren,
maar enkel nog te initieren vanuit positiviteit. Re-ageren lijkt mij sowieso
een zwaktebod en in discussie gaan met de leefbaren is energieverslindend.
Je kunt beter iets goeds laten zien waar zij wat mee kunnen. Ten slotte
hebben zij ook het beste met ons en Rotterdam voor.

Er schuilt veel kracht en potentie in de initiatieven en mensen in
Rotterdam. Pioniers vereenigt u! Leek mij een goede volgende stap. In
samenwerking met Steve Austen, Igor van Gemert en Harry Kotey hebben we de
stichting Flux! Foundation opgericht die ten doel heeft de raakvlakken te
benutten die er zijn tussen wetenschap, politiek, cultuur en het
bedrijfsleven. De kennis die voortvloeit uit projecten in een breder
referentiekader plaatsen in plaats van in het bekende ons kent ons van het
warme bad der subculturen waarin mensen zich bewegen.


Flux! Foundation is een raamwerk waarbinnen initiatieven en gedachten worden
ontwikkeld en benut richting overheden, beslissers en burgers. Zowel
buttom-up als top-down. We zetten hoog in door een samenwerking aan te gaan
met Stichting Maatschappij en Onderneming (dat een brug vormt tussen
politiek, wetenschap en bedrijfsleven op bestuursniveau), Felix Meritis en
toonaangevende ambtenaren van de bestuusdienst Rotterdam. 


De eerste twee bijeenkomsten 'de strijd om de toekomst' hebben
plaatsgevonden. Deze bijeenkomsten werden bijgewoond door beslissers uit
verschillende private en publieke domeinen. Doel is een oplossing te zoeken
voor knellende problemen in de samenleving; het gebrek aan vertrouwen in de
rol van overheid en het bedrijfsleven, het disfunctioneren van het onderwijs
en zorg, het onbreken van een constructieve en transparante interactie
tussen burgers en overheid en een mogelijkheid te zoeken om de burgers te
betrekken bij het beslissingsproces. Deze bijeenkomsten zijn als zeer
waardevol ervaren. Temeer daar iedereen deze problematieken ervaart, maar er
in de waan van de dag en het veld van belangen, nauwelijks aandacht aan kan
besteden. 


Naast de beslissers van NU zijn er de beslissers van de TOEKOMST. Een aantal
van deze beslissers zijn de pioniers van Rotterdam. Er worden projecten
gerealiseerd in steeds wisselende samenwerkingen, maatschappij kritisch,
innovatief en fris. Toevalligerwijs concenteren een aantal van deze zich
rond de panden HUF en Galerie Modern en staat hun voortbestaan onder druk
doordat zij kraak en anti-kraak gevestigd zijn. Ik zag hier een ultieme
mogelijkheid om op te staan en het aanwezige netwerk te mobiliseren, de
krachten te bundelen en aan de beslissers van NU te laten zien wat de
Toekomst te bieden heeft. 
" 
>> EINDE-VOLLE-TEKST
__________________________________________________________
überground r:dam eu
contact: Károly Tóth
more: www.xs4all.nl/~are/samizdat/uberground/

überground is an independent art space, and transcultural
playground, samizdat publishing house in rotterdam.
open for the public on a regular base for shows and
salon events. überground events deal with new media, 
urbanism, art experiments, theory, performance, sound, 
social issues, things on or over the edge.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).