Eric Kluitenberg on Fri, 19 Sep 2003 11:53:29 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Globalisering versus artistieke diversiteit25/26/27 september 2003 / 20.00 uur / conferentie
De Balie, AmsterdamRECLAIMING CULTURAL DIVERSITY

Economische globalisering versus artistieke diversiteit wereldwijd

Zie ook: http://www.balie.nl/reclaim


Terwijl binnen de vrijhandelsorganisatie WTO dezer dagen in Cancun de 
verdere liberalisering van culturele markten wordt bepleit, maken 
diverse landen in UNESCO-verband zich op voor het implementeren van 
een Conventie over Culturele Diversiteit, die cultuur juist uit de 
WTO wil halen. Dat roept vele vragen op: Waarom is het voortgaande 
debat over economische globalisering cruciaal voor het terrein van de 
kunsten en de culturele sector - ook en vooral in Nederland? Waarom 
speelt het debat over de regulering, bescherming en vrijmaking van de 
culturele productie wereldwijd een zo belangrijke rol bij 
ontwikkelingsvraagstukken? Gaat de discussie over bescherming van 
culturele thuismarkten alleen over bescherming van lokale cultuur, of 
worden er ook andere, bijvoorbeeld economische of politieke, belangen 
mee gediend?

In De Balie wordt een bijzondere internationale werkconferentie 
georganiseerd, waaraan in meerderheid specialisten uit niet-westerse 
landen deelnemen. De conferentie wordt gecombineerd met drie publieke 
debatten en heeft een nationale en internationale strategische inzet: 
Internationaal geeft de conferentie een impuls aan de discussie rond 
de creatie van een Conventie ter bescherming en bevordering van 
Culturele Diversiteit. Nationaal willen de organisatoren het debat 
aanzwengelen over de fragiele positie van het Nederlandse 
cultuurbestel in de internationale context van vrijhandelsverdragen 
en de pressie voor het onbeperkt openen van de culturele thuismarkt.

Wie de urgentie betwijfelt van deze vragen hoeft slechts een korte 
blik op het cultuurbestel in een stad als Amsterdam te werpen. 
tachtig procent van alle cinema-schermen in de hoofdstad zijn in 
handen van 1 bedrijf, het Franse Pathé. Concert agent en promotor 
Mojo Concerts heeft inmiddels een absolute monopoliepositie veroverd 
op de markt van popconcerten. In de literaire uitgeverswereld wordt 
de positie van het Meulenhof concern steeds dominanter, terwijl hier 
voortdurend buitenlandse overnames dreigen (ondermeer door het 
uitgeversconcern Bertelsmann). Verdere opening van de culturele 
thuismarkt zal tot een nog grotere concentratie en eenzijdigheid in 
het culturele aanbod leiden. Daarnaast staat in de 
vrijhandelsdiscussie de legitimiteit van het cultuursubsidiebestel 
(zoals o.a. Nederland dat kent) nadrukkelijk ter discussie.

De conferentie wordt georganiseerd op initiatief van Joost Smiers. De 
directe aanleiding voor de conferentie is het verschijnen van zijn 
boek "Arts Under Pressure - Promoting Cultural Diversity in the Age 
of Globalization", dat recentelijk bij Zed Books in Londen is 
gepubliceerd.


Debat I:
A CONVENTION ON CULTURAL DIVERSITY
Donderdag 25 september 2003 - 20.00 uur
De Balie - Grote Zaal

Het belangrijkste doel van deze eerste avond is duidelijk te maken 
dat er een probleem bestaat rond de samenhang van economische 
globalisering en de bescherming van lokale artistieke diversiteit. 
Hoe kan de concentratie van distributiekanalen voor cultuurproducten 
(media, film, muziek, tijdschriften, beelddistributie), in de handen 
van enkele multinationale uitgevers-conglomeraten worden voorkomen? 
Waarom moet cultuur daarvoor uit de WTO? Om de huidige zwakke 
beleidsinstrumenten (zoals de "cultural exemption" in de GATS) te 
versterken is het initiatief genomen om een Convention on Cultural 
Diversity te ontwikkelen. Dit internationale verdrag is te 
vergelijken is met de al bestaande Convention on Biodiversity. Hoe 
werkt dit nieuwe instrument?
Sprekers: Joost Smiers (inleider), Garry Neil (International Network 
on Cultural Diversity, Toronto), Mike van Graan (Beleidsadviseur voor 
cultuurbeleid, Cape Town), Nina Obuljen (Culture Link, Zagreb).


Debat II:
REGULATING FOR CULTURAL DIVERSITY:
Reclaiming the Right to Protect
Vrijdag 26 september 2003 - 20.00 uur
De Balie - Grote Zaal

In dit debat wordt verkend welke soorten regelgeving het meest 
geëigend zijn om culturele dominantie te voorkomen en culturele 
diversiteit te bevorderen. Waarom is het nodig om grenzen aan het 
marktdenken te stellen? Tegenover het vrije marktfundamentalisme moet 
een beheerste vorm van regulering staan, voor die sectoren die 
bescherming behoeven en waar het publieke belang dat van de markt 
overstijgt - kunst en cultuur is zo een domein. Welke vormen van 
regulering zijn denkbaar, is regulering van de inhoud van culturele 
productie wenselijk, of wordt het in een minder stabiele politieke 
context niet te snel een ongewenst instrument van censuur?


Debat III:
STRATEGIES FOR ARTISTIC AND CULTURAL DIVERSITY
Zaterdag 27 september 2003 - 20.00 uur
De Balie - Grote Zaal

Tijdens het afsluitende debat wordt de discussie gevoerd over de 
vraag hoe maatregelen ter bevordering van artistieke en culturele 
diversiteit wereldwijd in concreet beleid vertaald kunnen worden. 
Reacties op de verschillende posities van de sprekers worden gevraagd 
van beleidsmakers, vertegenwoordigers uit de (Nederlandse) culturele 
sector, branche vertegenwoordigers en politici. Daarbij zal zeker ook 
de weerzin van de politiek in vrijhandelsland Nederland, om lokale 
artistieke diversiteit met regelgeving te beschermen, aan de orde 
komen. 

Onder voorzitterschap van Karel van Wolferen (Universiteit van Amsterdam).
Voertaal: Engels

Georganiseerd i.s.m. HIVOS en de Onderzoeksgroep Kunst en Economie 
van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

De avonddebatten zijn ook live te volgen via Internet, zie:
http://www.balie.nl/liveCONFERENTIEDEELNEMERS:

- Jeebesch Bagchi, Sarai / Raqs Media (Delhi)
- Leonardo Brant (Cultural Research Institute Pensarte, Sao Paulo)
- Susan Burke (Consultant local and regional cultural industries, 
Trinidad and Tabago)
- Kuan-Hsing Chen (Prof. of Cultural Studies, National Tsing Hua Univ., Taiwan)
- Mariétou Diongue Diop (Director Books and Reading, National Library 
of Senegal)
- Gillian Doyle (Film and Media Studies, University of Stirling, Scotland)
- Sylvie Duran (Actress and director of Latin American cultural NGO, 
Costa Rica)
- Ben Goldsmith, (Researcher Australian Key Centre for Cultural and 
Media Policy)
- Nilanjana Gupta (Professor popular culture, Jadavpur University, Calcutta)
- Mike van Graan, (Writer and cultural administrator, Rondebosch, South Africa)
- Souheil Houissa (Researcher Institut Superieur de Documentation, 
University of Manouba, Tunisia)
- Bernardo Jaramillo (Economist in the field of the publishing 
industry, Bogota)
- Jane Kelsey (Prof.  International Economic Regulations, Un. of 
Auckland, New Zealand)
- Garry Neil (Coordinator International Network for Cultural 
Diversity, Toronto)
- John Nichols (Washington correspondent of The Nation (tbc))
- Nina Obuljen (Editor Culturelink, Zagreb - K.S. Park, Legal Advisor 
Korean Film Commission, Seoul)
- Caroline Pauwels (Prof. European Commu-nication Policy, Vrije 
Universiteit Brussel)
- Tatiana Razmustova (Russian Institute for Cultural Research, Moskou)
- Alinah Kelo Segobye (Botswana Cultural Council, senior lecturer Un. 
of Botswana)
- Rafael Segovia (Writer, professor, director Artual, Mexican 
Artists' Touring Agency )
- Joost Smiers  (Professor of political science of the arts, HKU, 
Utrecht School of the Arts)
- Yvon Thiec (Secretary General Eurocinema, Brussel (tbc))
- Inge van der Vlies (Professor in Administrative and Communication 
Law, Universiteit van Amsterdam)
- Roger Wallis (Chairman Swedish Society of Popular Music Composers, Stockholm)
- Gina Yu (President Korean Coalition for Cultural Diversity in the 
Moving Images, Seoul)

_________________

kaartverkoop en reserveren:
toegangsprijs debat: ¤E 7,50, met korting: E 5,00
openingstijden kassa: op werkdagen van 13.00-18.00 uur of tot aanvang 
programma.
In het weekend 1 1/2 uur voor aanvang.
telefonisch reserveren: 020 55 35 100 tijdens openingstijden tot drie 
kwartier voor aanvang.

debalie / Kleine-Gartmanplantsoen 10 / 1017 RR / Amsterdam
http://www.balie.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).