Kees Brienen on Fri, 26 Sep 2003 09:48:38 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] adreswijziging + Corporate Cinema Club is terug..!!!Beste Liefhebbers,

ADRESWIJZIGING:

kees@paradiso.nl
keees@paradiso.nl
club-nu@paradiso.nl

WORDEN VANAF HEDEN:

kees@xs4all.nl

Maar nu een belangrijke boodschap: Heel graag wil ik u attenderen op
weer een geweldig initiatief van mijn zeer gewaardeerde collega
Reimer van Tuinen; een trouwe ridder in het verdedigen, aanvallen en
veroveren van het luchtkasteel dat CINEMA heet...
____________________

CORPORATE CINEMA CLUB is terug!

> nu nog beter, nog zakelijker, nog gezelliger en nog cynischer...

ZONDAG 28 SEPTEMBER

aanvang 21:00 uur

BITTERZOET CINEMA
Spuistraat 2, Amsterdam
020-5213000

toegang slechts 2 euro
____________________

ŒMODERNE NOMADENč
> van vluchteling tot hulpverlener

De Œmoderne nomadeč als leidende metafoor in een programma over:
> migrant vs. hulpverlener
> vluchteling vs. weldoener
> de reis als ontsnapping vs. de reis als ontspanning
> een gebrek vs. een overdaad aan bewegingsvrijheid
____________________

PROGRAMMA:

voorfilm > Moderne Nomaden
(Primaphil Productions, regie: Elizabeth Manders + Michiel Philipsen
+ Marjolein Prins (NL, 2003, 15 min.)
> Westerse vrijwilligerswerkers in Guatemala: hun motieven,
>argumenten en morele dilemma's. Nederlandse premiere !
+
voorfilm > Move Your Ass
(een selectie van reportages van MoveYourAss.tv op het grote doek)
> Nederlandse jongeren met een digitale videocamera op pad om de
>wereld te verbeteren: ze doorkruisen Latijns Amerika en ontmoeten
>backpackers die vrijwilligerswerk doen, een Christelijke
>hulporganisatie, een groepje Nederlandse surfers in Costa Rica en
>een in de Pijp ontstaan sportproject voor straatkinderen.
+
hoofdfilm > The Daughter of the Puma
ŒEl Hija del Pumač, regie: U. Hultberg + A. Faringer (Denmark, 1994, 85 min.)
> De 17-jarige Aschlop ontvlucht in de jaren 80 de militaire terreur
>in Guatemala. Na de afslachting van een Maya-dorp trekt ze met
>duizenden andere indianen door het regenwoud naar Mexico. In een
>uiterste poging haar broer te redden, besluit ze weer terug te gaan.
>Waar gebeurd !
+
Filmfragmenten / videoclips / tv fragmenten
o.a. uit: Sans Soleil (Chris Marker, 1983), Code Inconnu (Michael
Haneke, 2000), She's Gotta Have It (Spike Lee, 1986)
> Het Œnomadischeč narratieve discours nader toegelicht aan de hand
>van de Europese/Amerikaanse fictiefilm.
____________________

Een programma
over Latijns Amerika in het algemeen en Guatemala in het bijzonder
over hulpverlening en de status van de NGO
over het wereldverbeterend potentieel van de westerse jongere
over het Œnomadischeč discours in speelfilm

+ is de westerse vrijwilligerswerker backpacker of altruist?
____________________

-- films worden van video vertoond --
____________________

www.corporate-image.nl/corporatecinema.html

Stuur een e-mail naar <cinema@corporate-image.nl> met als onderwerp
Œsubscribeč voor een wekelijkse electronische uitnodiging voor de
Corporate Cinema Club..!! 
____________________

Corporate info:

> ŒOngelijkheidč manifesteert zich het duidelijkst in de mate van
>Œbewegingsvrijheidč van het individu.

> Het discours van de Œnomadč is een afwijking van traditionele
>West-Europese ideologie, gedomineerd door cultuur-noties van
>afronding en afsluiting, causaliteit en lineairiteit en de
>conventies van het realisme. De gehele Amerikaanse en Europese
>filmgeschiedenis is op deze noties gefundeerd.

> In de nog steeds toenemende keuzevrijheid van westerse jongeren om
>hun leven in te richten en hun identiteit te bepalen, wordt het
>Œnomadischeč discours steeds meer omarmd: de moderne jongere wisselt
>snel en gemakkelijk van identiteit, liefst in een internationaal
>perspectief (wat vergemakkelijkt wordt door internet) en richt zijn
>leven in aan de hand van iconen die een wereldvisie representeren
>(een identiteits-mentaliteit die door sommigen op cultureel niveau
>Œpost-modernč is genoemd, maar in wezen Œnomadischč is).

> ŒDe derde wereldč is tot een linguistisch icoon verworden dat
>appelleert aan westerse normen en ideen van armoede, achterstand en
>hulpbehoevendheid.

> De vermengeling van deze westerse (linguistische, culturele en
>ideologische) iconen met concrete, praktische (ontwikkelings)hulp
>(die gebaseerd zou moeten zijn op een mens-beeld, niet op een
>cultuur-beeld) komt het meest nadrukkelijk aan de oppervlakte in de
>beeldcultuur, zoals bijvoorbeeld in spotjes vol dramatische
>klassieke muziek en uitgemergelde kinderen.

> Daarom moeten wij eerst het beeld ontrafelen, alvoren we ons geld
>storten, onze verontwaardiging uitspreken en onze moraal bepalen.

> In deze Corporate Cinema Club films en filmmakers die precies dat
>hebben gedaan.
____________________

Als u vrienden en bekenden heeft, gelieve deze uitnodiging aan hen
door te sturen.

Met vriendelijke groeten van Reimer van Tuinen, via Kees Brienen.

____________________

Mocht u op de mailinglijst van de Corporate Cinema Club willen, stuur dan
een e-mail naar <cinema@corporate-image.nl> en mocht u van mij geen
electronische uitnodigingen willen ontvangen; reply dan met
Œunsubscribeč...

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).