Mylene van Noort on Thu, 8 Jan 2004 12:26:30 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Nieuwsbrief Januari 2004 / Newsletter January 2004


NIEUWSBRIEF JANUARI 2004 

PR / 15.01.04  DDS 10 jaar. Het Publiek Domein op internet, een analyse 
IA / 17.01.04 Survival Kit Game tijdens Slapeloze Nacht 
CL / 12.01.04 Gouden @penstaart: nominaties websites bekend 
Algemeen / Vacature Senior Systeembeheerder 

Public Research / 10 JAAR DE DIGITALE STAD
Op 15 januari 2004 is het tien jaar geleden dat De Digitale Stad zijn poorten opende. Ter gelegenheid daarvan organiseert Waag Society een aantal bijeenkomsten rondom het Publiek Domein op internet. 
Ondanks het grote succes van de snel groeiende virtuele gemeenschap, staakte DDS haar publieke diensten in 2001. Oprichters, medewerkers en bewoners van De Digitale Stad gaan het gesprek aan over het succes, (het stranden van) de ambities en de toekomst van het Publiek Domein. 

Killerclub: waarom hield het publieke karakter van DDS op te bestaan ? 
In 2001 werd de DDS een private onderneming waarbij het publieke karakter voorgoed verdween. Op 14 januari is er een Killerclub over de teloorgang van de publieke ambities van DDS. 
Locatie: Waag Society, Nieuwmarkt 4 Amsterdam
Datum: 14 januari 2004 
Tijd: 20.00 uur 
Toegang: gratis

Toekomst van het publiek domein op het internet 
De Digitale Stad is de aanleiding voor een besloten bijeenkomst, waarin ook vooruit wordt geblikt op de toekomst. Met een 'sneak preview' van DISC Domein voor Innovatieve Software en Content. DISC is een samenwerking van Waag Society en Nederland Kennisland en wil een platform bieden aan succesvolle maatschappelijke en culturele digitale diensten op het gebied van informatievoorziening, kennisdeling en innovatie. Een belangrijk aspect is de introductie van de Creative Commons licentie voor contentproducenten, naar analogie van het open source model voor software. De opening van DISC is begin maart. 
Locatie: Waag Society, Nieuwmarkt 4 Amsterdam
Datum: 15 januari 2004 
Tijd: 14.00 - 17.00 uur 
Toegang: op uitnodiging

Heropening Archeologische Dienst DDS 
Op 15 januari wordt de Archeologische Dienst van de DDS opnieuw geopend. De Archeologische Dienst van DDS bevat historisch materiaal van de eerste -publieke- jaren van het Internet - o.a. screenshots van de stad, videomateriaal van de uitzendingen rond de opening in 1994, en de hoorspelserie van DDS bewoners uit 1994. De verzameling komt tot stand door de bijdrage van oprichters, oud-medewerkers en bewoners. U kunt uw bijdrage posten op http://dds.waag.org
Locatie: Waag Society, Nieuwmarkt 4 Amsterdam
Datum: 15 januari 2004 
Tijd: 17.00 uur, aansluitend borrel 
Toegang: gratis

Alle events worden gestreamd op: http://connect.waag.org
Voor meer informatie over de events: Floor van Spaendonck, <mailto:floor@waag.org>floor@waag.org

Interfacing Access / SURVIVAL KIT GAME TIJDENS SLAPELOZE NACHT
17 januari 2004
Op zaterdag 17 januari vindt vanuit Muziekcentrum Vredenburg de Slapeloze Nacht plaats, een cultureel, muzikaal, theatraal en feestelijk evenement over de 24 uurs economie. Het event wordt gevolgd in radio- en tv-uitzendingen van de VPRO en op het internet.
Waag Society en Made in da Shade introduceren bij dit spektakel, dat 27 uur non-stop doorgaat, het Survival Kit Game. De 'survivors', bezoekers met een kaartje voor de volle 27 uur, belanden in een thriller. Ze moeten voorkomen dat een wreker met moordplannen toeslaat, aan de hand van opdrachten en clues. Op een Survival speurtocht passeren ze tien checkpoints, en krijgen hulp van online supporters.Bij de checkpoints worden de beelden, geluiden en teksten die de survivors met hun Survival Kit genereren, op het internet gezet.
Locatie: Muziekcentrum Vredenburg
Datum: 17 januari
Kaarten: http://www.slapelozenachten.nl

Creative Learning / NOMINATIES GOUDEN @PENSTAART 2004 - CATEGORIE WEBSITES
Op zaterdag 10 januari stelt een kinderjury de nominaties voor de Gouden @penstaart in de categorie websites vast. Het gaat daarbij om websites met een duidelijk leerelement, gericht op kinderen tussen de 9 en 12 jaar. De genomineerde websites en de al eerder genomineerde cd-roms worden vervolgens op verschillende Nederlandse scholen en bibliotheken beoordeeld op o.m. educatief gehalte, kwaliteit van de inhoud en kwaliteit van de interactie. Hun eindoordeel bepaalt welke jeugdwebsite en cd-rom met de Gouden @penstaart beloond zullen worden. Op vrijdag 19 maart 2004 worden de winnende producties bekend gemaakt in een feestelijke setting in de Waag in Amsterdam. 
De genomineerde websites worden bekend gemaakt op <http://www.goudenapenstaart.nl/>www.goudenapenstaart.nl<http://Www.goudenapenstaart.nl/>. 

VACATURE SENIOR SYSTEEMBEHEERDER
Waag Society is wegens uitbreiding op zoek naar een Senior Netwerk en Systeembeheerder (0,6-0,8 fte). Zie voor de volledige vacaturetekst de homepage: http://www.waag.org

NEWSLETTER JANUARY 2004
PR / 15.01.04  10th Anniversay Digital City Amsterdam
IA / 17.01.04 Survival Kit Game tijdens Slapeloze Nacht
CL / 12.01.04 Gouden @penstaart: nominaties websites bekend
General/ Vacature Senior Systeembeheerder

Public Research / 10th ANNIVERSARY DIGITAL CITY AMSTERDAM. 
THE PUBLIC DOMAIN ON THE INTERNET, AN ANALYSIS
On the occasion of the 10th anniversary of the Digital City Amsterdam (DDS), on 15th January 2004, Waag Society is organising several meetings about the Public Domain on the Internet. In spite of the huge success of its burgeoning virtual community, DDS stopped its public services in 2001. Initiators, inhabitants and former staff members of DDS will discuss the successes, its(unfulfilled) ambitions and the future of the Public Domain.

Killerclub: Why was the public character of DDS halted?
The public character of DDS was taken offline when it became a private enterprise in 2001. On 14 January a Killerclub will be held on the demise of the DDS's public ambitions. 
Location: Waag Society, Nieuwmarkt 4 Amsterdam
Date: 14 January2004
Time: 8pm
Admission: free

Future of the Public Domain on the Internet
The DDS is the reason for a private meeting at which there will be a preview of Public Domain initiatives in the near future, including a sneak preview of DISC Domain for Innovative Software and Content. DISC is a cooperative project by Waag Society and KL-KnowledgeLand Foundation which aims to provide a platform for successful social and cultural digital services in the area of information services, knowledge sharing and innovation. An important aspect of DISC is the introduction of the Creative Commons license for content producers, after the open source model for software. DISC opens in early March.
Location: Waag Society, Nieuwmarkt 4 Amsterdam
Date: 15 January 2004
Time: 2-5pm
Admission: by invitation

Re-launch of Archeological Services of DDS
On 15 January the Archeological Services of DDS will be re-opened. The Archeological Services contain historical material of the first public years of the Internet, with screenshots of the city, videotapesof the first broadcasts around the opening in 1994, and the radio-play series of DDS-users in 1994. The collection is being established by contributions from founders, ex-staff members and users of DDS. You can post your contribution on http://dds.waag.org

Location: Waag Society, Nieuwmarkt 4 Amsterdam
Date: 15 January 2004
Time: 5pm, followed by drinks
Admission: free

All events will be streamed at: <http://connect.waag.org/>http://connect.waag.org
For more information about the events: Floor van Spaendonck, <mailto:floor@waag.org>floor@waag.org

Creative Learning / NOMINATIONS GOLDEN @ 2004 CATEGORY WEBSITES
On Saturday 10 January a children's jury will determine the Golden @ nominations in the website category. This concerns websites with a significant learning element aimed at children between 9 and 12. The nominated websites and the cd-roms that were nominated earlier, will then be reviewed by juries at several Dutch schools and public libraries. The juries will pass judgement on their educational merits, content and interactivity qualities. In a concluding jury-session, the award-winning productions will be determined. These will be handed the Golden @ on Friday 19 March 2004 at Waag Society.
The nominations will be published ( in Dutch) at: <http://www.goudenapenstaart.nl/>http://www.goudenapenstaart.nl

Interfacing Access / SURVIVAL KIT GAME AT SLEEPLESS NIGHT
SURVIVAL KIT GAME AT SLEEPLESS NIGHT
On Saturday 17 January a Sleepless Night is being organised at the Utrecht Vredenburg theater: a cultural, musical, theatrical and festive event about the 24-hour economy.
The event will be broadcast by the VPRO on radio, television and the internet. During the 27-hour, non-stop spectacle, Waag Society and Made in da Shade will introduce the Survival Kit Game. The 'survivors', visitors with a 27-hour ticket, have to solve a riddle on the basis of assignments and clues.
They have to pass ten checkpoints and are helped by online supporters. At each checkpoint the images, sounds and texts generated by the survivors will be put on the Internet.
Location: Muziekcentrum Vredenburg
Date: 17 January 2004
Tickets: http://www.slapelozenachten.nl

VACANCY SENIOR SYSTEMS MANAGER
Waag Society currently has a job opening for a Senior Network and Systems Manager (0,6-0,8 fte). For a full description see the homepage:  http://www.waag.org

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).