Floor van Spaendonck on Wed, 14 Jan 2004 16:07:39 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] DDS-10 jaar debat livestream


Aankondiging  Livestream: http://connect.waag.org

10 JAAR DE DIGITALE STAD Debat over het Publiek Domein op het Internet

WAAG SOCIETY organiseert een aantal bijeenkomsten rondom het Publiek Domein 
op internet, ter gelegenheid van het feit dat tien jaar geleden De Digitale 
Stad zijn poorten opende.

Waarom hield het publieke karakter op te bestaan?

In 2001 werd de DDS een private onderneming waarbij het publieke karakter 
voorgoed verdween. Vanavond vindt in de Waag een openbare analyse plaats 
van de achtergronden van de teloorgang van de publieke ambities van DDS.

Avondvoorzitter: Marleen Stikker
Datum: 14 januari 2004
Tijd: 20.00 uur
Lokatie: Waag Society, Theatrum Anatomicum

Programma   15.01.04

Toekomst van het Publieke Domein op internet

De Digitale Stad is de aanleiding voor een besloten bijeenkomst, waarin ook 
vooruit wordt geblikt op de toekomst. Daarbij zijn vragen aan de orde als: 
Wat verstaan we onder het publieke domein? Op welke wijze draagt het 
internet bij aan de pluriformiteit van de media? Welke garanties zijn er 
dat het open publieke karakter van het internet zal blijven bestaan? Welke 
rol spelen maatschappelijke en culturele organisaties, burger initiatieven, 
het bedrijfsleven en de overheid in dit krachtenspel?

Er is een 'sneak preview' van DISC Domein voor Innovatieve Software en 
Content. DISC is een samenwerking van Waag Society en Nederland Kennisland 
om een nieuwe impuls te geven aan het publieke domein op internet. DISC zal 
een platform bieden aan succesvolle maatschappelijke en culturele digitale 
diensten op het gebied van informatievoorziening, kennisdeling en 
innovatie. Een belangrijk aspect is de introductie van de Creative Commons 
licentie voor contentproducenten, naar analogie van het open source model 
voor software. De opening van DISC is begin maart.

Datum: 15 januari 2004

Tijd: 14.00 - 17.00 uur

Heropening Archeologische Dienst DDS

Aansluitend zal de opening van de Archeologische Dienst plaatshebben, 
waaarin historisch materiaal, screenshots van de eerste homepage, foto's 
van bijeenkomsten etc, opnieuw online beschikbaar komen.

De voormalige Archiefdienst, Jeroen van Kan en Nina Meilof verrichten de 
opening, gevolgd door een vertelling van Diana Ozon

Datum: 15 januari 2004
Tijd: 17.00 uur, aansluitend borel

Livestream: http://connect.waag.org
Website: http://dds.waag.org

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).