Menno Grootveld on Wed, 14 Jan 2004 21:03:58 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Impakt Online presentatie + launch----------
Van: Arjon Dunnewind <arjon@impakt.nl>
Datum: Wed, 14 Jan 2004 19:13:12 +0100
Aan: rabotnik@xs4all.nl
Onderwerp: Impakt Online presentatie + launch

Impakt Online

Te zien op
http://www.impaktonline.nl/ (vanaf 15 januari 2004)
en
tijdens de speciale pers preview op 15 januari in
Filmtheater 't Hoogt, zaal 2, 18.00 uur

Naast haar jaarlijkse festival organiseert Impakt ook Impakt Online.
Met Impakt Online stimuleert Impakt de ontwikkeling van nieuwe
internetkunst. Ieder jaar ondersteunt Impakt zes kunstenaars bij het
voltooien van een net.art project. Het gaat hierbij om projecten die
gebruik maken van de specifieke eigenschappen van het internet.

In 2003 heeft Impakt Online gekozen voor drie thema's : "Art of the
Narrative", "Out of the Box" en "Database Dilemmas". Binnen elk van
deze thema's komen verschillende technologieŽn, benaderingen en
standpunten betreffende het internet en de nieuwe media naar voren.
Vanaf 15 januari 2004 zullen de zes gerealiseerde projecten een jaar
lang gepresenteerd worden via de Impakt Online site.

Impakt Online wordt samengesteld en geproduceerd door Annet Dekker,
Arjon Dunnewind, Deanna Herst en Derek Holzer

(PERS: Voor meer informatie en fotomateriaal kunt u contact opnemen
met Arjon Dunnewind: 030-2944493 (Impakt), 06-51557875 (mobiel) en
arjon@impakt.nl)


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

----Art of the Narrative:

http://www.impaktonline.nl/narrative.html

Het "Art of the Narrative" thema onderzoekt verschillende
mogelijkheden op het gebied van overlevering, narrativiteit en
taalgebruik en mogelijke betekenisveranderingen die kunnen onstaan
wanneer verhalen opnieuw vorm krijgen in de combinatie van tekst,
beeld en geluid op het internet. De open structuur van het internet
moedigt de actieve betrokkenheid van de gebruiker aan. Waar in het
begin de verteller de lezer alleen uitnodigde bepaalde keuzes te
maken, wordt hij nu ook gevraagd bij te dragen aan het verhaal.
Hierdoor wordt het verhaal verrijkt en wordt een verandering in onze
opvatting over narrativiteit mogelijk gemaakt.
In het kader van "Art of the Narrative" zijn twee projecten
geproduceerd: Beadgee van Tamar Schori en Village Voice van Ramesh
Srinivasan.
'The Art of the Narrative' werd ontwikkeld door Annet Dekker voor
Impakt Online.


---Beadgee van Tamar Schori

http://www.impaktonline.nl/narrative/beadgee/beadgee.html

Tamar Schori's fascinatie voor de rijmpjes uit het boek 'Three Young
Rats and other rhymes' bracht haar ertoe om deze te combineren met
tekeningen van denkbeeldige orgaanachtige 'gizmo's' die bestaan uit
in elkaar verstrengelde delen die opnieuw kunnen worden samengesteld.
De bezoeker wordt uitgenodigd om een gizmo te kiezen, hem uit elkaar
te halen en met een aantal geselecteerde delen een nieuwe gizmo, en
daarmee een nieuw gedicht samen te stellen. De nieuwe gizmo kan in
een gallerie worden bijgezet waar ook andere gebruikers de nieuw
samengestelde dichtsels kunnen zien. Beadgee vertaald het absurde en
fantastische karakter van de oorspronkelijke tekst in een nieuwe vorm
van lezen.

Over de kunstenaar; Tamar Schori
Tamar Schori (Israel) is een nieuwe media-kunstenaar en afgestudeerd
aan de Bezalel Academy of Fine Arts in Jeruzalem. Ze heeft
computer-gebaseerde en interactieve installaties tentoongesteld in
diverse musea in Europa en Israel.
http://www.tamar-schori.net


---Village Voice van Ramesh Srinivasan

http://www.impakt.nl/online/narrative/villagevoice/

Ramesh Srinivasan heeft lange tijd gewerkt in een gemeenschap van
Somalische vluchtelingen in Boston. Luisterend naar hun verhalen
besloot Srinivasan het internet te gebruiken als platform waarop zich
nieuwe vormen van overlevering konden ontwikkelen. De interface
functioneert als soort montage-systeem waarmee men kan kijken naar de
verschillende lijnen die door de verhalen van de gemeenschap lopen.
Hierdoor kan het verhaal zich ontwikkelen op basis van wat de
gebruiker ziet. De videoverhalen zijn toegankelijk via verschillende
thema's waardoor de gebruiker door het openen van een bepaalde clip
kiest voor een persoonlijke invulling van een tijdloos virtueel
verhaal. Village Voice stelt de Somali's in staat zichzelf te uiten,
in hun eigen taal,  over de overgang naar een nieuwe samenleving.

--Over de kunstenaar: Ramesh Srinivasan
Ramesh Srinivasan (USA) is een doctoraal kandidaat aan Harvard
University's Graduate School of Design. Hij heeft diverse nieuwe
media installaties gemaakt en is het meest geÔnteresseerd in het
bestuderen en ontdekken van nieuwe uitdrukkingsmogelijkheden van de
visuele media en de manier waarop verhalen en overleveringen kunnen
bijdragen aan gemeenschapszin.
http://web.media.mit.edu/~ramesh/resumerameshgsd.htm


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

----Out of the Box

http://www.impaktonline.nl/box.html

"Out of the Box" onderzoekt hoe technologie en het internet zich op
menselijk niveau manifesteren aan de hand van bijvoorbeeld de vraag
hoe on-line concepten als 'navigatie','avatar' of algoritme hun plek
vinden in de tastbare wereld buiten de computer. Aan de andere kant
wordt gekeken hoe fysieke activiteiten als performance, protest of
liefde hun 'echtheid' kunnen behouden in een virtuele omgeving. "Out
of the Box' onderzoekt kortgezegd het punt waarop de 'echte wereld'
die van het internet beÔnvloedt en vice versa.
In het kader 'Out of the Box' zijn twee projecten geproduceerd: Life:
a User's Manual van Michelle Teran en Songlines van GPSter.
'Out of the Box' werd ontwikkeld door Derek Holzer voor Impakt Online.


--Life: a User's Manual [Impakt Walks] van Michelle Teran

http://www.impaktonline.nl/box/life

Utrecht: de stad als een spelbord, waar ieder verhaal, ieder stuk op
zich staat maar tegelijkertijd onderdeel is van een ingewikkelde
legpuzzel. Zowel publieke tastbare buitenruimtes en privť
binnenruimtes bevatten gefragmenteerde sporen van persoonlijke
(levens)verhalen die door een onzichtbaar media-netwerk aan elkaar
verbonden worden. Tijdens het Impakt Festival 2003 werd door middel
van wandelingen met een scanner die de signalen van draadloze
bewakingscamera's kon opvangen, zichtbaar gemaakt hoe mensen deze
verborgen 'beeld ruimtes' bewonen. Tegelijkertijd werd met de
dagelijkse wandelingen het bewonen van de tastbare buitenruimte in
praktijk gebracht. Terans ontdekkingen zijn gerangschikt in een kaart
met Utrechts' geheime 'uitzendingen'.

Impakt bedankt De Waag voor haar technische ondersteuning bij de
realisatie van dit project.

Over de kunstenaar: Michelle Teran
Michelle Teran (Canada) gebruikt 'live-media' in performances en
installaties en behandelt onderwerpen als sociale netwerken,
intimiteit op afstand en het wisselspel tussen (media)ruimtes. Haar
werk omvat live-installaties, lezingen, online performances,
tijdelijke kunstlaboratoria en video. Zij heeft gewerkt in
Noord-Amerika, Europa, Japan en in de virtuele ruimte. In 2002-2003
was ze 'artist-in-residence' bij De Waag, Maatschappij voor Oude en
Nieuwe Media in Amsterdam.
http://www.ubermatic.org/misha


---Songlines van GPSter

http://www.impaktonline.nl/box/songlines/

Het werk van GPSter maakt gebruik van de coŲrdinaten van het GPS
(Global Positioning Service) netwerk om computerdata te verbinden met
locaties in de ruimte. Deze gegevens kunnen vervolgens ontdekt worden
met behulp van draagbare ontvangstapparatuur. Het 'Songlines' project
is geÔnspireerd door Australische aboriginal stammen die tijdens hun
tochten een met hun passen gesynchroniseerde melodie zingen. Zo
ontstond een cognitieve landkaart die generaties hielp bij de
navigatie door het landschap. Tijdens het Impakt Festival 2003
gebruikten de 21ste eeuwse wandelaars van Impakts Songlines
draadloze, draagbare apparatuur om boodschappen op te vangen uit de
lucht. De boodschappen waren geografisch verbonden aan diverse
locaties in de omgeving van het Centraal Museum. Voor de online
bezoekers van het project maakten de GPSters een interactieve kaart
waarmee men zijn eigen geluiden, beelden en teksten kan opladen.

Impakt bedankt De Waag voor haar technische ondersteuning bij de
realisatie van dit project.

Over de kunstenaars: GPSter [Marc Tuters & Karlis Kalnins]
Marc D. Tuters (Canada) is Bachelor in Film Studies en Master in
Nieuwe Media Studies op Concordia University in Montreal. Hij heeft
op diverse posities en voor vele culturele organisaties in Canada
gewerkt, vaak als onderzoeker. Zijn werk met navigatie media is
gepresenteerd op instituten zoals U.C. Berkeley en Harvard.
Karlis Otto Kalnins (Canada) heeft een diploma in Algemene Studies
aan de Simon Fraser Universiteit in Vancouver. Hij is als technisch
medewerker van diverse, artistieke en politieke, internetprojecten
met een specialisatie in tekst- en beeldarchieven en 'streaming'
video. Zijn website zijn gepresenteerd op CBC, CNN en in Time Magazine
http://www.gpster.net

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

----Database Dilemmas

http://www.impaktonline.nl/database.html

Kunstenaars hebben de obsessie voor de organisatie en archivering van
gegevens in een database ontdekt als nieuw domein voor artistieke,
sociale en esthetische experimenten. Hierbij ontwikkelen zij
verschillende benadering van de voor de database karakteristieke
eigenschappen. Hun dilemma's betreffen narativiteit [hoe kun je een
verhaal maken met een statische collectie gegevens?] vorm en
structuur [hoe kun je de specifieke index vorm van de database
veranderen?] en sociaal-politieke aspecten [hoe kun je het karakter
van de database van een gesloten en gecontroleerd systeem veranderen
in een open en publiek systeem ?]. Hoe benaderen kunstenaars het
traditionele model van de database ? Met welk doel veranderen zij de
statische vorm en het encyclopedische karakter? Wat is hun esthetiek,
ethiek en poŽzie ?
In het kader 'Database Dilemmas' zijn twee projecten geproduceerd:
The Inhabitants van Marika Dermineur en Ebay Longing van Angie Waller.
'Database Dilemmas' werd ontwikkeld door Deanna Herst voor Impakt Online.


---The Inhabitants van Marika Dermineur

http://www.impaktonline.nl/database/inhabitants

The Inhabitants is een time-based 'fictie' omgeving die de dag
verdeelt in diverse alledaagse activiteiten zoals "koken", "dromen",
"eten", "spelen", "opfrissen", "afval", "thee", "werk" of "wachten".
Deze activiteiten worden verwerkt in het Googlehouse, een ruimtelijke
database met kamers die zijn opgebouwd uit de resultaten van
zoekopdrachten in het afbeeldingenbestand van Google. The Inhabitants
presenteert zijn gegevens in de vorm van een omgeving waar je je door
kan bewegen en het nodigt de bezoeker uit om te navigeren door een
landschap met video's, geluiden en teksten van huiselijke plekken.
Het tijdstip van het bezoek is gesynchroniseerd aan de lokale
computertijd van de individuele bezoeker waardoor je rond tienen 's
avonds in de badkamer terecht kan komen en om  vier uur 's middags
thee gaat drinken in de keuken. Zowel deze persoonlijke benadering
als het idee 'thuis' te zijn zorgen ervoor dat de gebruiker zich de
inwoner van een data-omgeving en niet zozeer een data-voyeur voelt

--Over de kunstenaar: Marika Dermineur
Marika Dermineur (Frankrijk) is een net.art-kunstenaar de met
netwerk-geralateerd vragen werkt en de mogelijkheden onderzoekt van
programma's die taal, structuur, beeld en geluid produceren. Zij
studeerde interactieve video, interactieve installaties en deed
theoretisch onderzoek naar artistieke produktie op het internet aan
de Sorbonne, ENSAD en CNAM. Haar werk is op diverse internationale
tentoonstellingen en festivals vertoond. Zij is actief lid van het
experimentele internet platform "Incident.net".
http://www.incident.net


---Ebay Longing: OriŽntalisme en het Consumptieparadijs van Angie Waller

http://www.impaktonline.nl/database/ebaylonging/cgi-bin/longing.cgi

Ebay Longing onderzoekt het potentieel van de veiling site Ebay als
antropologische graadmeter door het uitvoeren van zoekopdrachten met
trefwoorden als Afghanistan, Irak en SyriŽ, landen die de drie fases
van de "war against terrorism" weergeven. In het geval van
Afghanistan nam Waller een verschuiving van interesse waar toen de
oorlog tegen dit land begon: voor de oorlog werden voornamelijk
edelstenen, burka's en postzegels aangeboden. Na de oorlog verschoof
de intresse naar memorabilia, souveniers en in de VS gemaakte
T-shirts met pro-oorlog slogans. De resultaten van de zoekopdrachten
zullen dagelijks verzameld en gearchiveerd worden. De database die
hierdoor ontstaat onthult verborgen lagen binnen het consumentisme,
xenofobie en de effecten van de (Amerikaanse) massamedia.

Over de kunstenaar: Angie Waller
Angie Waller (USA) maakt zowel video als internetkunst. Enkele van
haar projecten zijn: "Loading Animated Version" - een documentaire
over Hongaarse werkplaatsen voor goedkope website-vormgeving, en
"Clip.FM" een aan de mobiele communicatie ontleende draadloze
boodschappen dienst. Een recent project van haar is het boek "Data
Mining the Amazon", een studie naar de klanten van Amazon.com. Haar
projecten worden internationaal tentoongesteld.
http://www.couchprojects.com

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

-----Archief

http://www.impaktonline.nl/archive.html

---Ballettikka Internettikka van Igor Stromajer

Ballettikka Internettikka van Igor Stromajer
http://www.impakt.nl/bi/

In deel 1van dit project, net.ballet danst Stromajer voor een webcam
een ballet gebaseerd op html codes. Wat er gebeurt in de 20 seconden
intervals tussen de beeldjes wordt aan de verbeelding van de
toeschouwer overgelaten. Deel 2, ballet.net, werd exact een jaar na
deel 1 opgevoerd en had de vorm van een inbraak. Stromajer en zijn
collega MC Brane verschaften zich toegang tot het Bolshoi Theater in
Moskou, en eenmaal binnen voerde Stromajer nogmaals zijn ballet op,
welke live werd uitgezonden op het internet met behulp van een
mobiele telefoon en een laptop.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Arjon Dunnewind, Impakt Festival, P.O. Box 735, 3500 AS  Utrecht, The
Netherlands

If you use a courier service you must have your parcel delivered to
our office address:
Impakt Festival, Damstraat 19, 3531 BP Utrecht, The Netherlands

Tel.: + 31 30 2944493, mobile: + 31 6 5155 7875, Fax.: + 31 30 2944163

e-mail: arjon@impakt.nl (work), http://www.impakt.nl______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).