debalie-media-admin on Thu, 29 Jan 2004 09:23:22 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] [debaliemedia-nieuws] Debalie: Graven in de mensheidsdroom vanultieme communi
EEN ARCHEOLOGIE VAN DE IMAGINAIRE MEDIA

Graven in de mensheidsdroom van ultieme communicatie...

5 - 8 februari 2004, De Balie, Amsterdam
http://www.debalie.nl/archeologie


Een minifestival in De Balie in Amsterdam rondom de eeuwig
terugkerende mensheidsdroom van het ultieme communicatiemedium.
Zal
de technologische vooruitgang het menselijk communicatieprobleem
uiteindelijk oplossen? De manie van de mobiele telefonie lijkt die
vraag dwangmatig bevestigend te willen beantwoorden. Wie graaft in
geschiedenis van de menselijke communicatie en haar media vindt
redenen om ernstig te twijfelen.

De Balie brengt een bont gezelschap van wereldvermaarde
kunstenaars,
filmmakers, cyberpunk en sf auteurs, theoretici en vooral media
archeologen bijeen om de utopische visoenen van het ultieme
communicatiemedium grondig door te lichten. In een veelkleurig en
zeer divers panorama worden de visionaire vergezichten door de
eeuwen
heen van de technologie dromers uitgegraven en aan het publiek voor
ogen gevoerd.

Cyberpunk auteur Bruce Sterling verzamelt al jaren dode media,
technologie die in haar ontwikkeling is gestopt, afgestorven en
veelal vergeten (zoals van Kooten en de Bie ooit het lot van philips'
cd-i voorspelden). Erkki Huhtamo graaft de voorgeschiedenis van de
interactiviteit uit de vergetelheid op. Edwin Carels ontdekt in de
voorgeschiedenis van de film de bizarre voorstelling dat bewegend
beeld en geluid een medium voor contact met 'hen aan de andere
zijde'
zou kunnen zijn. De dood in de media vindt ook Siegfried Zielinski in
de (waan-)voorstellingen van de media-ingenieurs. Edison creëerde
een
machine om met de "spirits" te communiceren en Zoe Beloff maakte
daar
een film over. Ze zal het belichten. Timothy Druckrey traceert de
mediale visoenen in het werk van een reeks hedendaagse
mediakunstenaars. En was cyberspace niet de ultieme manier om de
grenzen van ras en geslacht op te heffen? Weg met het lichaam!!! Wie
gelooft daar nu nog in? John Akomfrah (o.v.) onderzoekt wat die vraag
voor het Afro-Futurisme betekent. Wat drijft mensen steeds weer tot
een hernieuwd geloof in hun eigen machines? Misschien kan
mediasocioloog Klaus Theweleit licht in de duisternis brengen?

Artistieke duizendpoot Peter Blegvad ontwikkelde speciaal voor dit
programma een theatrale voorstelling "On Imaginary Media", die een
nieuw genre in zichzelf vormt: Een filosofisch theater, een gelaagde
collage van overpeinzingen over de sublimiteit en tragiek van de
imaginaire media, van de droom van het ultieme
communicatiemedium.
Blegvad wordt bij de uitvoering ter zijde gestaan door de acteurs
Christine van Stralen en Kees Hulst en de muzikanten John Greaves
en
Chris Cutler, waarmee hij inde loop der jaren tal van
avant-gardistische muziekprojecten heeft gerealiseerd.
Blegvad werd als muzikant beroemd vanwege zijn betrokkenheid bij
cult-bands als Faust, Slap Happy en Henry Cow in de vroege jaren '70,
waarna hij een opmerkelijke solocarrière opbouwde. Als avant-gardist
dook hij op in New York in de omgeving van mensen als John Zorn
(Locus Solus), maar tegelijk manifesteerde hij zich als begenadigd
cartoonist met zijn serie Leviathan (http://www.leviathan.co.uk), dat
internationaal wordt aangezien als één van de belangrijkste
vernieuwingen van het cartoon genre. Ook maakt hij een serie
hoorspelen voor BBC radio.

Wereldpremière: Donderdag 5 februari / 20.00 uur / Grote Zaal
Tweede voorstelling: Zaterdag 7 februari / 20.00 uur / Grote Zaal

Rijk geïllustreerde lezingen, films, discussie, een narratieve ruimte
met werken van cartoonisten en kunstenaars, het filosofisch theater
van Blegvad, schilderen de contouren van die eeuwige droom, die
mensen telkens opnieuw in haar greep weet te houden, van Heinrich
Suso's laatmiddeleeuwse Horologium sapientae tot Nina Brink's
World-Online.

Het defintieve programma is vanaf 23 januari te vinden via:
http://www.debalie.nl/archeologie

________________________


Overzicht lezingen & presentaties:

Er wordt gesproken door....


Vrijdag 6 februari / 15.00 - 17.30 uur / Grote Zaal:

Siegfried Zielinski - Deep Time of the Media, over een anarcheologie
van het technologische horen en zien.

Klaus Theweleit - over de voetbalwedstrijd als imaginair medium.


Vrijdag 6 februari / 20.00 - 22.00 uur / Grote Zaal:

Edwin Carels - over pré-cinema en de icongrafie van de dood.

Zoe Beloff - over spiritistische media en stereoscopische cinema.


Zaterdag 7 februari / 15.00 - 17.30 uur / Grote Zaal:

Bruce Sterling - over dode media en nooit gerealiseerde media
historiën.

John Akomfrah - over Afrofuturisme en imaginaire media.


Zondag 8 februari / 15.00 - 17.30 uur / Grote Zaal:

Erkki Huhtamo - over de archeologie van de gedroomde interactiviteit.

Timothy Druckrey - over de archeologie van het heden in het werk van
media-kritische media-kunstenaars.

________________________


Biografisch:

Zoe Beloff is een filmmaker en mediakunstenaar, oorspronkelijk uit
Edinburgh, zij woont en werkt in New York.
http://www.zoebeloff.com

Peter Blegvad is cartoonist, muzikant, schrijver en geestelijk vader
van de cartoon serie Leviathan, maakt radiohoorspelen voor BBC
radio.
Hij leeft in Londen
http://www.leviathan.co.uk
http://www.ibiblio.org/mal/blegvad/amateur.html

Edwin Carels is tentoonstellingsmaker en filmcriticus met bijzondere
interesse voor de relatie film, beeldende kunst, video en fotografie,
schrijft ondermeer voor Andere Sinema.
http://www.debalie.nl/persoon.jsp?personid=10263

Timothy Druckrey is een curator, boekredacteur en criticus rond de
thema's media geschiedenis, representatie en technologie. Leeft in
New York.
http://www.debalie.nl/dossierartikel.jsp?dossierid=10123&articleid=104
30
http://users.rcn.com/druckrey/

Erkki Huhtamo is een Finse mediaonderzoeker, curator, schrijver en
doceert aan de University of California Los Angeles (UCLA), hij werkt
reeds jaren aan een 'archeologie van de interactiviteit'.
http://www.debalie.nl/artikel.jsp?articleid=10104
http://www.mediamatic.nl/magazine/8_2/Huhtamo-Armchair.html

Bruce Sterling is schrijver, vooral bekend om zijn cyberpunk oeuvre,
waaronder Schismatrix, The Hacker Crackdown en The Difference
Engine
(met William Gibson).
http://www.debalie.nl/dossierartikel.jsp?dossierid=10123&articleid=100
97
http://www.well.com/conf/mirrorshades/

Klaus Theweleit is schrijver, literatuurwetenschapper en ondermeer de
auteur van de monumentale series Buch der Könige en Der
Pocahontas
Komplex.
http://www.soziologie.uni-freiburg.de/theweleit/

Siegfried Zielinski is mediawetenschapper, voormalig rector van
Kunsthochschule für Medien in Keulen, waar hij de leerstoel
Communication and Audiovisual Studies bekleed en auteur van talloze
publicaties over media archeologie.
http://www.debalie.nl/artikel.jsp?articleid=10116

+ John Akomfrah (onder voorbehoud), is filmmaker, grondlegger van
het
'Black Audio Film Collective' en prominent denker binnen het
'afrofuturism'. een van zijn laatste filmtitels is 'digitopia'.

________________________


Narratieve ruimte

Samen met Peter Blegvad - zelf ondermeer cartoonist - is het idee
voor een zogenaamde 'Narratieve ruimte' ontstaan. Een visuele ruimte
waarin visioenen en ideeën van imaginaire communicatiemachines
worden
verbeeld. Daarvoor is een aantal cartoonisten en kunstenaars uit
binnen- en buitenland uitgenodigd in telkens afzonderlijke tekeningen
of korte cartoons hun visioenen en ideeën van imaginaire
communicatiemachines te verbeelden. Deze visioenen zijn gedurende
het
weekeinde van de 'Archeologie van Imaginaire Media' doorlopend te
zien op een drie-kanaals projectie op de overloop van De Balie.


Deelnemende kunstenaars:
- Thomas Zummer
- Jonathan Rosen
- Peggy Yungue
- Sasa, aka Aleksandar Zograf
- Gary Panter
- Dick Tuinder
- Neal Fox
- Les Coleman
- Ben Katchor
- François Ducat
- Peter Blegvad

________________________


Meer achtergrondinformatie, essays, personenpagina's en weblinks
vindt u in het dossier "Media Archeologie" op de website van De Balie:
http://www.debalie.nl/dossierpagina.jsp?dossierid=10123

________________________


Filmprogramma Archeologie van de imaginaire media:


Hoofdprogramma 22:00 Donderdag 5 februari:

My Browser, Orij, Stel & Verhagen, nl, 2002, betacam, 4'
De webbrowser voorgesteld als alter ego.

Orphee, Jean Cocteau, fr, 1949, 16mm, 112'
Moderne vertaling van de Griekse mythe over Orphee en zijn
dwalingen
in de onderwereld, waarbij radio als communicatiemiddel onontbeerlijk
is.

Hoofdprogramma 22:00 Vrijdag 6 februari:

Shadow land or light from the other side,
Zoe Beloff, usa, 2000, 2x16mm, 32'
Stereoscopische film over het verband tussen technologie en
verbeelding en een mentaalprojector waarmee met de doden kan
worden
gecommuniceerd.

In Absentia, Quay Brothers, gb, 2000, 35mm, 20'
Veel visuele illusies in een hybride animatie waarmee de gedachtes
van een vrouw die een brief schrijft worden verbeeld. Met muziek van
Karl Heinz Stockhausen.

Out of the ether, Kerry Laitala, usa, 2003, 16mm, 9'
Handgemaakte 16mm film, gecomponeerd op een optische printer, die
vertelt over de duistere, technologische krachten die trachten niet
alleen ons lichaam maar ook ons bewustzijn te infiltreren.

Gothic Aztecs, Jonathan Rosen, usa, 2003, dvd, 21'
Een demonisch reliquarium van Medusa-Quetzalcoatl geeft een jonge
vrouw goddelijke en demonische visioenen. Gothic Aztects is een film
waarbij je in het brein van een priesteres kruip en daarbij met haar
een artificieel en mediaal delirium ervaart.

Late programma 23:30 Vrijdag 6 februari:

De Tijdreiziger, Dick Tuinder, nl, 1995, 35mm, 17'
De groet van een tijdreiziger, Arthur Dauphin obscure tijdgenoot van
de Lumieres, die honderd jaar geleden al vermoedde dat er achter de
camera, die levenloze machine een nieuwe  wereld schuilging.

Out of the present, Andrei Ujica, ru, 1996, 35mm, 96'
Russische kosmonauten verlaten de Sovjet Unie en gaan naar
ruimtestation Mir. Intussen valt het Sovjet imperium ineen, het lot
van de kosmonauten staat op losse schroeven. Met de eerste en
adembenemende 35mm opnamen die ooit van de Aarde zijn gemaakt.

Hoofdprogramma 22:00 Zaterdag 7 februari:

Aqua Micans, François Ducat, be, 2004, dvd, 5'21"
Een hommage aan Raymond Roussel.
"Dankzij de gecombineerde eigenschappen van de aqua micans, de
Erythrite pil en de mentale hoorn, die de energie op de neurale
weefsels concentreert, kunnen we Danton nu HOREN (daar ik mij de
kunst van het liplezen eigen heb gemaakt)...."

Conceiving Ada, Lynn Hershmann, usa, 1997, 16mm, 85'
Programmeur Emma wil in contact komen met de reeds lang
gestorven Ada
Byron King, pionier op het gebied van artificiële intelligentie en
dochter van Lord Byron. Het lukt Emma dat contact te leggen door
haar
lichaam in experimentele een DNA geheugen code op te laten gaan.
De
structuur van de film heeft die van de dubbele helix van DNA.

Late programma 23:30 Zaterdag 7 februari:

More, Mark Osborne, usa, 1998, 35mm, 6'
Klei-animatie waarin een eenzame ingenieur een apparaat ontwikkelt
waarmee het leven in de productiemaatschappij draaglijk wordt:
'Happy
Product', maar 'no happy end'.

"Surprise from the Sixties", dvd, 97'
Werkzaamheden aan de metro worden acuut stil gelegd wanneer
botten en
schedels worden gevonden. Een internationaal vermaarde professor
ontdekt dat ze zijn omsloten door een ruimtevaartuig.

Hoofdprogramma 20:00 Zondag 8 februari:

Anamorphosis, Quay Brothers, gb, 1991, 35mm, 15'
Esoterische illusies van de broers Quay in een geïllustreerde lezing
over fysieke en mentale perceptie.

Eye like a strange balloon, Guy Maddin, gb, 1996, betacam, 4'
De tekening van de Franse Symbolist Odile Redon vormt de
surrealistische inspiratie voor het verhaal van de
driehoeksverhouding tussen vader, zoon en een weesmeisje tijdens
een
treinreis.

Retrospectroscope, Kerry Laitala, usa, 1997, 16mm, 5'
Zoals Plateau's schijf is de retrospectroscoop een processie van
flikkerende fantasieën en gefragmenteerde lyriek en ligt zijn bestaan
heden ten dage besloten in het proces waaruit het zichzelf gecreëerd
heeft.

videØvoid, David Larcher, fr, 1993, betacam, 34'
Contemplatie over de schijnbare leegte van tijd en ruimte als
communicatiemiddel voor gedachten en materie.


* Doorlopende vertoning van documentaires 6, 7, 8 februari 14:00 tot
20:00 uur, onder meer:

The man who wanted to classify the world,
Françoise Levie, be, 2002, betacam, 56'
Documentaire over de Belgische visionair Paul Otlet, die lang voordat
Ted Nelson de term hypertext lanceerde, met zijn 'Mundaneum' een
soort proto Internet voor ogen had, ter meerdere eer en glorie van de
wereldvrede, maar gedwarsboomd door WOII.

Alle kennis van de wereld, het papieren internet
IJsbrand van Veelen, nl, 1998, 23'05'
Documentaire gebaseerd op de ideeen van utopist Paul Otlet en zijn
Mundaneum: een groots nieuw centrum van een internationale wereld,
dat hij en zijn collega's aan het eind van WOI in Brussel uitdachten
en dat door communicatiehistorici wordt beschouwd als de basis van
het internet."
(nederlands ondertiteld)

Archaeology of the moving Image, Erkki Huhtamo, fi, 1996, betcam,
'90
Driedelige Finse documentaire over de archeologie van het bewegend
beeld.
(Engels ondertiteld)

________________________


Kaartverkoop en reserveren

Toegangsprijzen:
Lezingen en theatervoorstellingen E 7,- / met korting: E 5,-
Filmvoorstellingen: E 6,25 / met korting: E 5,-
Passe-partout: E 25,- / met korting: E 20,-
(korting: cjp, studenten, stadspas, pas 65+)

Openingstijden kassa:
op werkdagen van 13:00 tot 18:00 uur of tot aanvang van het
programma.
In het weekeinde vanaf anderhalf uur voor aanvang.
Telefonisch reserveren: 020 5535100, tijdens openingstijden, tot drie
kwartier voor aanvang.


Adres:
De Balie
Kleine Gartmanplantsoen 10
1017 RR Amsterdam
Tel 020 5535151
Fax 020 5535155

Reserveren 020 5535100
Balie@balie.nl

http://www.debalie.nl

Bereikbaarheid
- Tram 1, 2, 5, 6, 7, en 10
- Toegankelijk voor rolstoelgebruikers en voorzien van een
ringleiding voor slechthorenden.

________________________


COLOFON

Redactie:
Eric Kluitenberg, concept en eindredactie
Lucas Evers, coördinatie productie, redactie, filmprogramma

Vormgeving:
T(C), H&M, Felix Janssens.

Boek & DVD:
Bij dit programma worden in mei een boek en DVD gepubliceerd door
Uitgeverij De Balie, met bijdragen van alle sprekers. Tijdens het
weekeinde 5 t/m 8 februari is er gelegenheid het boek te bestellen.

Met dank aan:
Edwin Carels, Carel Alphenaar, Elly Ludenhof, Peter van Hoof, Peter
Sep

Ondersteuning:
Dit programma is tot stand gekomen met ondersteuning van het VSB
Fonds, de Mondriaan Stichting en het Amsterdams Fonds voor de
Kunst


------- End of forwarded message -------
_______________________________________________
debalie-media mailing list
debalie-media@balie.nl
https://mailman.balie.nl/listinfo/debalie-media
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).