Mart van Bree on Wed, 12 May 2004 00:22:50 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] tekst om rond te sturen


manifestatie NIEUWE DOMEINEN: beeldende kunst, stedenbouw en architectuur.
woensdag 19 mei tot en met zondag 6 juni, 
Staatsliedenbuurt, Westerpark, Amsterdam

Opening: woensdag 19 mei, 17.00 uur, terrein open vanaf 15.00 uur
Openingstijden: 20 mei t/m 6 juni, dagelijks van 12.00 uur - 19.00 uur
Toegang (incl. Programmaboekje): 4 Euro; CJP, Stadspas, Pas 65: 2 Euro
Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij de informatiebalie van Nieuwe Domeinen
(Meandercorridor, van der Palmkade 148-149, ook toegang via van Hallstraat).
Reserveren voor de verschillende 
programmaonderdelen kan via de informatiebalie,
e-mail: <mailto:info@nieuwedomeinen.nl>
  en 020-5810175 of 06-13306065,
Website: <http://www.nieuwedomeinen.nl>


Centraal thema van Nieuwe Domeinen is de openbare 
ruimte versus privéruimte in de vernieuwde 
woonomgeving. Een omgeving die voorheen vooral in 
beslag werd genomen door bedrijven en nu door de 
nieuwbouw met veel 'wonen aan het water', zelfs 
voor Amsterdamse begrippen een uniek openbaar 
waterplein is.

Curator Holger Nickisch heeft ruim16 kunstenaars 
uitgenodigd, uit de wijk, uit de stad, uit het 
land en uit het buitenland. Een zorgvuldig 
samengestelde groep kunstenaars die op geheel 
eigen wijze het centrale thema gestalte geeft. 
Daarmee geven zij het onderzoek en de discussie 
die Nickisch voor ogen staat handen en voeten.
Nickisch is tevens initiator van de nationaal 
erkende Artwalk, een wandelroute in de 
Staatsliedenbuurt (Westerpark, Amsterdam) langs 
etalages waarin wisselende exposities een 
onderdak vinden.

Programma
Behalve de vaste projecten van deelnemende 
kunstenaars is er een uitgebreid programma met 
activiteiten. Ook hieraan leveren kunstenaars een 
bijdrage naast vakgenoten uit de wereld van 
stedenbouw en architectuur en markante personen 
uit de wijk.

De bijzondere lokatie van Nieuwe Domeinen wordt 
gevormd door de kruising van de Kattensloot met 
de Kostverlorenvaart. Hier zijn vanaf 1995 drie 
nieuwbouwprojecten gerealiseerd:
- de Porschestrip van Peter Geusebroek
- Kop Witteneiland van Lucien Lafour en Rikkert Wijk
- de Meander van Rob Krier.


Projecten
… Safe Living, Marc Bijl (Rotterdam)
… etoy.DAY-CARE2.0, Etoy (Zürich)
… PROXiVISION, Menno Grootveld (Westerpark)
… Daily Art Supply, Ki-osk (Amsterdam)
… Gloria, Daniël Milohnic en Dirk Paschke (Frankfurt am Main)
… Van wie is de openbare ruimte, Orgacom (Amsterdam)
… In Between, Rob Sweere (Arnhem)
… ZOOM, Duro Toomato (Kroatië, woont en werkt in Westerpark)
… Tijdelijke herinrichting. Marieken Verheyen (Amsterdam)
… Keuken, Edwin Zwakman (Amsterdam)
… Aquaphone, Mark Bain (VS, woont en werkt in Amsterdam)
… Open Hekwerk, verhalenroute,  Anne van Delft (Westerpark)
… Openingsperformances, Anno Dijkstra (Westerpark)
… De buren van de overkant, Don Wijns (Westerpark)
… Nieuwe Domeinengeur, Henk Fakkeldij (Westerpark)

Activiteiten
o vakinhoudelijke toelichtingen op stedenbouw en 
architectuur door Allard Jolles, 
stedenbouwkundige en journalist.
o het Estafettegesprek op 29 mei o.l.v. Ruben 
Maas: een interview, 5 huiskamergesprekken, een 
lunchdebat en een avonddebat rondom het thema 
openbare ruimte versus privéruimte in de 
vernieuwde woonomgeving.
o 3 filmprogramma's van de Filmbank (Martin 
Hansen): Ambient City, City Life en Worldwide 
City.
o een wandelroute langs historische foto's van de 
lokatie, geplaatst op de plek waar ze genomen 
zijn.
o toelichtingen op Aquaphone door Mark Bain
o rondleidingen van markante personen uit de wijk 
zoals Diana Ozon die met een bakfiets en 
bezoekers op zoek gaat naar het krakersverleden 
van de wijk;
Piet Koster, stadsdeelstedenbouwkundige, over het 
plan dat ten grondslag ligt aan nieuwbouw in de 
buurt; brugwachter Jack van Dam die een kijkje 
achter de schermen van zijn brug en diens functie 
op de lokatie geeft en de buurtregisseurs Paolo 
de Campos Neto, Dick Eenhuizen en José Andrade 
over het thema veilig wonen.
o Peter Smit, eigentijds impressionist, zal live 
sfeerimpressies van Nieuwe Domeinen maken.
o slotpresentatie van Orgacom, die hun 
onderzoeksvraag zullen afronden met een serie 
voorstellen waarop iedereen mag reageren.

In het programmaboekje is een wandeling opgenomen van Bernard Hulsman,
journalist en architectuurdeskundige.
Fotograaf Thomas Lenden maakt een beeldverslag 
van het proces en het project Nieuwe Domeinen.

Nieuwe Domeinen is een initiatief van Servicepunt 
Kunst van Stadsdeel Westerpark en wordt 
financieel mede mogelijk gemaakt door Stadsdeel 
Westerpark, de Gemeente Amsterdam (DMO), 
Amsterdams Fonds voor de Kunst, Prins Bernard 
Cultuurfonds, Stimuleringsfonds voor Architectuur 
en VSBfonds.

Alle informatie kunt u vinden op www.nieuwedomeinen.nl
--
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).