Jaap on Wed, 12 May 2004 11:20:15 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] ASCII 5 jaar: workshops en feestASCII viert haar vijfjarig bestaan!
						[English version below]

Op 21 mei 1999 opende ASCII Internetwerkplaats voor het eerst haar deuren in 
een kraakpand op de Herengracht in Amsterdam. Al vijf jaar is ASCII dagelijks 
open om gratis te internetten en zijn er workshops over allerlei aan computers 
gerelateerde onderwerpen, zoals het gebruik van open source software, 
computerbeveiliging en activisme. Ook stond ASCII, samen met andere 
organisaties, aan de wieg van de nederlandse versie van Indymedia, waren we 
met ons mobiele internetcafe aanwezig op aktiekampen en demonstraties en 
bouwen medewerkers van ASCII aan een coöperatief draadloos internet netwerk 
door amsterdam. Een groep vrouwen in ASCII richtte de Genderchangers Academie
(GCA) op, die met haar "vrouwen leren vrouwen" een bijdrage levert aan de 
digitale emancipatie.

In de afgelopen vijf jaar zijn we regelmatig verhuisd. Eerst werd ons 
hoekpandje op de Herengracht ontruimd. Toen wij daarna de kelder van het Fort 
van Sjakoo op de Jodenbreestraat huurden kregen zij een huurverhoging van 900%.
Wij wilden onze activiteiten low-budget voortzetten en besloten weer te gaan 
kraken. Na een minder succesvolle kraak op Kinkerstraat 332 zitten we nu alweer
ruim een jaar op Kinkerstraat 92-94. Ook daar zullen wij echter binnenkort 
moeten vertrekken.

Ons vijfjarig bestaan vieren wij uitbundig met een week vol met workshops en 
internationale gasten, vooral van soortgelijke internetwerkplaatsen in Europa.
Behalve voor de workshops nodigen we je ook uit voor onze borrel op 
vrijdagavond de 21e. Op zaterdag de 22e is het bovendien groot feest in 
Afrika, Oostelijke handelskade 19, waar vanaf 22:00 uur dj's en bands 
zullen optreden. Natuurlijk zijn alle activiteiten, net als ons internetcafe, 
gratis toegankelijk.

Hieronder (na de engelse versie) vind je het volledige workshop-programma. 
Meer informatie en de laatste wijzigingen en aanvullingen vind je op onze 
website: 
	
	http://a.scii.nl/

ASCII Internetwerkplaats
Kinkerstraat 92-94
Amsterdam
mailto://ascii@squat.net

[English:]

ASCII five years!

On May 21, 1999, the ASCII Internet workshop first opened its doors in a 
squatted building on the Herengracht in Amsterdam. For the past five years, 
ASCII has been opened daily, offering free internet access  and organizing 
workshops on several computer-related subjects as 'the use of open source 
software' , 'computer security' and activism: ASCII was one of the founders 
of the Dutch version of Indymedia and was present on action camps and 
demonstrations with its mobile internet cafe. ASCII volunteers are currently 
assembling a cooperative wireless network in Amsterdam. A group of ASCII 
women founded the GCA (Gender Changer Academy) that contributes to the 
'digital emancipation'.

In the past five years, ASCII has been moving a couple of times. First, our 
little corner on the Herengracht was evacuated. Then, while renting the 
cellar of the 'Fort van Sjakoo' (Sjakoo's fortress) on the Jodenbreestraat, 
they were confronted with a rent increase of 900%. Since we wanted to 
continue our activities on a low-budget basis, we decided to crack another 
place. After a less successful attempt on the Kinkerstraat 332, we're housed 
for a year already on the Kinkerstraat 92-94. Sadly, we'll have to leave 
there soon enough too.

We're exuberantly celebrating our five-year anniversary with a week crammed 
with workshops and international guests - mainly from sister-organizations 
from all over Europe. Next to the workshops, you're also invited to come to 
our informal party, which is held on friday-evening, May 21. 
On saturday, May 22, there is a big party in Afrika,  Oostelijke handelskade 
19, adorned by several DJ's and bands' performances taking off from 22.00.   
Needless to say that - like our internet cafe - there's NO admission charged.

Here you'll find the complete workshop programme. More information, together 
with the latest changes and additions can be found on our web site at 

	http://a.scii.nl/

ASCII Internetwerkplaats
Kinkerstraat 92-94
Amsterdam
mailto://ascii@squat.net


##############################################################################
## ASCII WORKSHOPS ## ASCII WORKSHOPS ## ASCII WORKSHOPS ## ASCII WORKSHOPS ## 
##############################################################################

MONDAY 17

 14:00  what is open source/free software
		an introduction into the history and the ideas
		hiding behind those buzzwords. what are the new
		perspectives in the digital age?

 17:00  movie: revolutionOS
		a documentary on the subject of the introduction before
		featuring some of the main personages of the free software
		world

 18:30  gca hardware course
		crash course in computer hardware for absolute beginners.
		taught by the women of the genderchanger academy, free for
		anyone who wants to join


TUESDAY 18

 14:00  linux course for beginners I
		introduction course in understanding and using
		linux operating systems beginning with command line
		operations.

 17:00  wireless networking basica on linux
		on wifi/wlan networking. which cards to use,
		which software to install and the basic
		operations on linux.

 19:00	 introduction into cryptography
		how encryption of data works, how you can use it,
		and why it is important to use. introduction and
		presentation of common crypto tools


WEDNESDAY 19

 14:00  linux course for beginners II
		second installment of the linux course for beginners
		this time covering network operations and install tasks

 17:00  wireless mesh clouds & community networks
		a more advanced workshop and presentation on the concept
		of dsitributed wireless routing networks & wireless
		community building models


THURSDAY 20

 15:30 onward GCA embroidery corner
		tea, home-made cookies and embroidery featuring
		computer technology motives.

 14:00  muse and freej presentation
		a presentation of audio software on linux.
		producing and presenting music content with free software.

 19:00  LAMP webhosting basics on linux
		LAMP stands for linux + apache + mysql + php.
		this combination of software comprisee the basis for a
		webhosting service. an introduction into the underlying
		concepts & methods


FRIDAY 21

 14:00  security and privacy online
		these days governments, corporate dataminers, and
		malicious individuals like spammers or virus distributers
		target the online user. this should introduce you to ways
		how to deal with those circumstances in a proactive and
		educated way

 followed by:	open evening @ ascii - 19:00 onward


SATURDAY 22

 14:00  cinderella & blender 3D
		presentation on animation and video editing software on
		linux. how to use free software platforms for multimedia
		production

##############################################################################
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).