Josephine Bosma on Thu, 2 Dec 2004 16:59:53 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] FF terugspoelen


van de Telegraaf site:

do 2 dec 2004
FF terugspoelen: een interactieve reis
langs ruim 100 jaar 'nieuwe'media
UTRECHT - “There is no reason anyone would want a computer
in the home,” zei Kenneth Olsen van Digital Equipement
Corporation in 1977. In 2004 kunnen we ons echter geen
leven meer voorstellen zonder pc.
Niet alleen de computer, maar ook andere ‘nieuwe’ media
als film, radio, tv, video, dvd en telefonie veroverden
en veranderden onze maatschappij in de afgelopen honderd jaar.
Het Universiteitsmuseum in Utrecht ‘spoelt terug’. Te zien is
hoe de media zich in de loop van de tijd ontwikkelen en hoe
ze onze maatschappij beïnvloeden.

Zodra de bezoeker de tentoonstelling FF terugspoelen
binnengaat, schreeuwen de reclameboodschappen hem toe. Oude
en nieuwe uitingen – op affiches, in advertenties en tv-spots
–- geven hoog op over de onmisbare en onbegrensde mogelijkheden
van de media; de wereld dichterbij, directe en snelle(re)
communicatie, goed voor het gezinsleven en gezelligheid. Ze
laten een eeuw lang beloftes zien die erg veel op elkaar
lijken.

Een verrassende verzameling van apparaten illustreert de
technologische ontwikkelingen. Die ontwikkelingen lijken snel
te gaan, maar de eerste ideeën zijn vaak veel ouder dan je
verwacht. Zo voorzag men de tv en beeldtelefoon al rond 1880
en verscheen de eerste walkman in de jaren dertig in het
straatbeeld. Veel apparaten zijn in de loop van de tijd al
weer uit ons collectief geheugen gewist. Wie herinnert zich
nog het Greenpoint met de Kermit-telefoon? De beeldtelefoon
heeft nooit voet aan de grond gekregen. En Betamax en Philips
2000 videorecorders redden het niet omdat porno alleen op
VHS werd uitgebracht.

FF terugspoelen belicht ook de sociale kanten van de media.
De toegankelijkheid en het massale gebruik van de media
roepen angsten op voor zedeloosheid, moreel verval en
verslaving. Staatssecretaris Cals waarschuwt reeds in 1956
voor de kans op verslaving aan televisie.

Daarnaast hebben de media een grote invloed op ons
ruimtegebruik, zowel openbaar als privé. Op foto’s ziet men
hoe de radio en TV een centrale plek kregen in onze huiskamer
en zich van daaruit verspreidden over het hele huis. Waren we
in het verleden met de telefoon veroordeeld tot de hal,
tegenwoordig zijn we op onze mobiel overal bereikbaar.

De persoonlijke relatie van de bezoeker met de media wordt
onder de loep genomen in het media-spel 'Ben ik een vernieuwer
of een volger'? Dit spel geeft een bijzondere kijk op het
eigen mediagebruik. En wie wil kan in een zogenaamd
liftinterview zijn persoonlijke media-ervaringen vastleggen.

Bezoekers die een mobiele telefoon hebben die zwaarder is
dan 150 gram, hebben gratis toegang tot FF terugspoelen. De
tentoonstelling is te zien tot april 2006.

Adres: Lange Nieuwstraat 106 Utrecht. Tel: 030 253 80 08.
Openingstijden: dinsdag-zondag 11.00-17.00 uur, gesloten:
1 jan, 30 apr, 25 dec. Entree: kinderen tot 18 jaar: 2 euro,
volwassene: 4 euro, studenten, CJP, pas 65+: 50% korting.
MJK gratis. Voor meer info: http://www.museum.uu.nl 

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).