Leon Kuunders on Tue, 7 Dec 2004 10:11:12 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] JBZ-Raad: uitgebreide bewaarplicht gegevens elektronisch verkeer


De ministers van Justitie van de EU-lidstaten zijn in meerderheid voor een
uitgebreide bewaarplicht voor verkeersgegevens. Dat betekent dat telecom- en
internetdienstaanbieders meer gegevens moeten vastleggen dan nu gebruikelijk
is. Dat bleek afgelopen donderdag in Brussel tijdens de bijeenkomst van de
Raad voor Justitie en Binnenlandse Zaken.

In het oorspronkelijke voorstel voor de invoering van een bewaarplicht van
verkeersgegevens van ten minste een jaar werd nog uitgegaan van gegevens die
dienstaanbieders nu al vastleggen. Het gaat daarbij om gegevens die nodig
zijn voor facturering, fraudebestrijding en marktonderzoek.

Een meerderheid van de ministers wil echter verder gaan en pleit voor een
vergaarplicht. Dat betekent dat de dienstaanbieders een nog nader te stellen
set van verkeersgegevens moeten gaan bijhouden. De ministers vrezen anders
te afhankelijk te zijn van de min of meer toevallige keuzen die
dienstaanbieders nu maken bij het vastleggen van gegevens.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie is nog geen enkele
optie uitgesloten. 'De Raad heeft een voorkeur voor een vergaarplicht, maar
werkgroepen moeten nu eerst bekijken of die optie haalbaar is.' Minister
Donner van Justitie informeert de Tweede Kamer binnenkort ook over de
noodzaak en proportionaliteit van het voorstel.

Bron: sdu.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).